قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی واحد: آخرین مهلت ارایه پایان نامه به دفتر پژوهش واحد جهت ارسال به داوری و شروع فرآیند دفاع در شهریورماه سالجاری، 15 شهریور 96 می باشد.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com