تقويم آموزشي  نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395

 

ثبت نام و انتخاب واحد

حذف و اضافه

شروع کلاس

پایان کلاس

امتحانات

95/11/05

لغایت

95/11/09

95/11/23

لغایت

95/11/27

95/11/09

96/03/11

96/03/17

لغایت

96/03/30

مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانلود تقويم آموزشي  نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395

دانلود بخشنامه تقویم آموزشی 1395

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com