بدین وسیله از طرف کمیته اجرایی از شما صمیمانه دعوت می شود تا در چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران (IIZC’17) شرکت نمایید. این کنفرانس به مدت دو روز در اول و دوم شهریورماه سال 1396 در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان برگزار می شود.

http://www.iizc4.com/RadynFileHandler/18d5e595-951e-42e0-a9ee-abef591f6951

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com