بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه‌ی کامپیوتر ایران

21 الی 23 اسفند 95

دانشگاه صنعتی شریف

انجمن کامپیوتر ایران، مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه‌ی کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری کامپیوتر برگزار می‌کنند. تاکید کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی، توسعه‌ای و نیز آموزشی است که از مزایای خاص در سطح کشور برخوردار است. در این کنفرانس، آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک) نیز به ارایه‌ی کارگاه‌های آموزشی مختلف در سطوح و زمینه‌های مختلف می‌پردازد. از تمامی کارشناسان، پژوهشگران، دانشگاهیان، صنعتگران و مهندسان دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی با هدف تبادل یافته‌های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس باشند.

Solution Center

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com