همایش ملی نقش زنان در هزاره سوم با رهیافت مدیریتی و جامعه شناسی

  • ثبت نام: از 1395/06/16 تا 1395/12/01

  • موضوع: علوم انسانی

  • ارسال مقاله: از 1395/06/16 تا 1395/12/01

  • تاریخ برگزاری: 1395/12/11

وب سایت همایش http://www.confpro.ir 

110314996haghighatian

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com