نخستین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت و معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار خواهد شد.

اساتید، دانشجویان و صاحب نظران می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی کنفرانس به نشانی: http://cong-odi.mums.ac.ir و اطلاع از شرایط و کیفیت ارسال مقالات، آن را به آدرس ایمیل به نشانی: odi@mums.ac.ir  ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۳۰ آذرماه است.

Pis

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com