ششمین کنفرانس بین النللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

محور اصلی همایش

نقش نگهداشت انرژی در اقتصاد مقاومتی

 

 موضوعات کنفرانس

اهداف توسعه پایدار جهانی
تغییرات اقلیمی و نگهداشت انرژی
اقتصاد نگهداشت انرژی
آینده انرژیهای تجدید پذیر
نگهداشت انرژی در مهندسی نفت و پتروشیمی
صنایع سنگین و صرفه جویی در مصرف انرژی
مصرف انرژی در کشاورزی
دیپلماسی انرزی و نقش ایران در منطقه و جهان
ساختمان و معماری سبز
رباتیک و نقش آن در نگهداشت انرژی

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com