دومین کنگره کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم

بنا بر چالش های نگران کننده موجود در راستای تغذیه انسان ها در سطح جهانی، این کنگره با هدف گردهمایی و جمع آوری و جمع بندی دستاوردهای جدید پژوهشگران در این بخش و شناسایی پل های ارتباطی بین کشاورزی، تغذیه و جامعه، و با شعار فرهنگ سازی تغذیه سالم در جامعه بشریت اجرا خواهد  شد.

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت کنگره مراجعه نمایید.

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com