برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

بدینوسيله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند طبق زمانبندی زیر انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول  سال تحصیلی 95-94  به صورت  اینترنتی به عمل خواهد آمد . لذا از عزیزان درخواست می گردد در تاریخهای ذکر شده به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یا مراکز مربوطه مراجعه و انتخاب واحد نمایند. بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد، عواقب بعدی متوجه خود دانشجو خواهد بود .

 

برنامه انتخاب :

ازساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 17/06/94 تا ساعت 16 روز چهارشنبه  مورخه 25/06/94 از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به آدرس

 http://www.m-iau.ac.ir/ برای کلیه دانشجویان

 

برنامه حذف و اضافه:

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 11/07/94  تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخه 13/07/94 از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 به آدرس     http://www.m-iau.ac.ir/     برای کلیه دانشجویان

 

­­

1 شروع کلاسها از روز شنبه  مورخ  28/06/94 خواهد بود .

2-  شروع امتحانات از روز شنبه مورخ 19/10/94  و پایان امتحانات چهارشنبه 30/10/94 خواهد بود.

4زمان دریافت در خواست های استفاده از ماده 55 یا 24 آیین نامه آموزشی از مورخه 17 /06/94 الی 23/06/94  و زمان پاسخ به درخواستها روزهای سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25/06/94 خواهد بود.

 

اداره آموزش

بالا
saeed_sol@yahoo.com