Menu

عنوان همایش: اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی                         

اهداف همایش:

  1. شناخت نقش مدیریت جهادی در تحکیم و توسعه امنیت ملی
  2. تبیین اندیشه­ها، توسعه دانش، شناخت نظریه­های همسو و اصول مدیریت جهادی
  3. فرهنگ­سازی و ایجاد گفتمان مشترک در حوزه مدیریت جهادی
  4. هم­گرایی و هم­افزایی فعالیت­های دانشی کشور و بخش­های دفاع و امنیت در حوزه مدیریت جهادی
  5. شناسایی خبرگان و پژوهشگران حوزه مدیریت جهادی کشور و بهره­گیری از ظرفیت­های موجود
بالا
saeed_sol@yahoo.com