هیأت علمی

عنوان تاریخ ایجاد شد
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استادیاری 23 دی 1397
حضور رئیس واحد میانه در کلاس استادان به صورت نمادین و اهداء شاخه گل بمناسبت روز معلم 16 ارديبهشت 1397
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 29 بهمن 1396
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 24 دی 1396
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دعوت حق را لبیک گفت 18 دی 1396
مهندسی عمران جزو رشته هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و آبادانی کشور است 17 دی 1396
رشته مهندسی برق موجب ارتقای سطح علمی و پژهشی و اعتبار روزافزون دانشگاه های ایران در جهان شده است 23 آذر 1396
مراسم یادبود و ترحیم استاد زنده یاد دکتر میرمحمود حسینی در واحد میانه برگزار شد 05 آذر 1396
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 23 مهر 1396
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 30 مرداد 1396
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 19 تیر 1396
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 21 خرداد 1396
حضور رئیس واحد میانه در کلاس استادان به صورت نمادین و اهداء شاخه گل بمناسبت روز معلم 12 ارديبهشت 1396
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 19 مرداد 1394
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد میانه به استاد یاری 22 تیر 1394
دو نفر از اعضای هیأت علمی واحد میانه به مرتبه استاد یاری ارتقاءیافتند 09 ارديبهشت 1392
بالا
saeed_sol@yahoo.com