مجله

عنوان تاریخ ایجاد شد
دو شماره دیگر از مجله بوم­شناسی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی میانه منتشر شد 25 دی 1397
سه شماره دیگر از مجله بوم شناسی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه منتشر شد 15 مهر 1397
پنجاهمین شماره مجله بوم شناسی گیاهان زراعی واحد میانه منتشر شد 16 مهر 1396
چهل و نهمین شماره مجله بوم شناسی گیاهان زراعی واحد میانه منتشر شد 21 تیر 1396
جلد دوازدهم شماره اول و دوم مجله علمی-پژوهشی "بوم شناسی گیاهان زراعی" منتشر شد 17 آبان 1395
انتشار مجله علمی پژوهشی بوم شناسی گیاهان زراعی در سال 1394 30 آذر 1394
نخستین شماره مجله علمی پژوهشی بوم شناسی گیاهان زراعی واحد میانه منتشر شد 02 خرداد 1394
نخستین شماره مجله بوم شناسی گیاهان زراعی Agroecology Journal AEJ منتشر شد 29 ارديبهشت 1394
چاپ مقاله عضو هیات علمی واحد میانه در مجله ISI انگلستان 09 اسفند 1393
چاپ مقاله استاد واحد میانه در مجله "ISC " آمریکا 17 شهریور 1393
معرفی یک مجله و وب سایت جعلی 09 مهر 1391
بیست و سومین و بیست و چهارمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی دانش نوین کشاورزی واحد میانه منتشر شد. 01 خرداد 1391
بالا
saeed_sol@yahoo.com