نام و نام خانوادگی: عزیزه یوسفی
گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/yousefi

 


دکتر عزیزه یوسفی

434232581 122845

 

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  1372

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، 1379

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1394

 

زمینه های پژوهش: نقد ادبی

 

سوابق تدریس:

 

سوابق اجرائی:

 دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

پیوندها: گوگل اسکولار

 

کتاب ها:

فارسی عمومی (با ساختار و نگاهی نو) 1386

فارسی عمومی (با ساختار و نگاهی نو) تجدبد نظر همراه با افزوده 1393

چهار فصل در شعر زنان معاصر ( نقد ادبی اشعار ژاله قائم مقامی، سیمین بهبهانیف دکتر طاهره صفارزاده) 1397

گزیده مقالات:

ژورنال:

زبان سعدی در غزلیات، پژوهشنامه ادب حماسی واحد رودهن، 1389.

کنفرانس:

Sociological Study of Contemporary Persian literature، کنفرانسزبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1395

نگاهی به جایگاه زن در مثنوی مولوی،مولانا پژوهی، قونیه- ترکیه، 1395

چگونه می­توان میان نقش­های متعدد زنان تعادل ایجاد کرد؟،نقش زنان در هزاره سومبا رهیافت مدیریتی و جامعه شناختی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، 1395

تاثیر اشتغال زنان بر خانواده و توسعه اقتصادی،زنان و پیشرفت جامع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1396

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com