نام و نام خانوادگی: سعیده یحیایی
گروه آموزشی: شیمی
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/yahyaei

 


blogs/Yahyaei/

سعیده یحیایی

استاد یار گروه شیمی

saeideh yahyaei

associate Professor of chemistry

 7

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 52229377

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

لینک گوگل اسکالر

Publications

 تحصیلات

Courses

  • Bachelor of pure Chemistry(1997-2001)
  • Master of Organic Chemistry (2001-2004)
  • Doctor of Organic Chemistry (2012-2016)

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com