نام و نام خانوادگی: رضا وجدی
گروه آموزشی: دامپزشکی
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/vajdi

 


 

نام و نام خانوادگی: رضا وجدی
گروه آموزشی: دامپزشکی
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/vajdi

 


 

سوابق علمی و اجرایی

 

 رضا وجدی حکم آباد

33

استادیار پایه 5 گروه دامپزشکی

تلفکس محل کار: 52240085 041

آدرس ایمیل: vet_reza@yahoo.com/ r.vajdi@m-iau.ac.ir

سوابق تحصیلی:

- دکترای حرفه ای دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1384

- عنوان پایان نام دکترای حرفه ای: بررسی عوامل موثر بر طول آبستنی مادیانهای نژاد عرب ایرانی در اسبداریهای منطقه تبریز

- دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1389

- عنوان رساله دکتری : ارتباط عوامل باکتریایی جدا شده از عفونتهای داخل پستانی با تغییرات سلولهای سوماتیک، ایمونوگلوبولینها و ترکیب شیر در گاومیشهای شهرستان تبریز

   

 

مسئولیت­ها و پست­های سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی:

عضو شورای پژوهشی واحد

مدیر پژوهش واحد

عضو کارگروه تخصصی مراکز رشد، پارکهای فناوری و کارآفرینی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور

دبیر شورای پژوهشی واحد

دبیر شورای انتشارات واحد

عضو شورای تحصیلات تکمیلی واحد

عضو علی البدل هیات بدوی انتظامی واحد

مشاور در امور تصویب رشته ها و علوم پزشکی واحد

عضو کارگروه سرمایه گذاری،اقتصاد دانش بنیان و درآمدزایی واحد

عضو کارگروه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی واحد

عضو شورای ارزیابی عملکرد واحد

عضو کمیته مالکیت فکری (معنوی) واحد

   

 

راهنمایی پایان­ نامه­ ها

1- بررسی مقايسه‌اي ميزان بهبود باروري حاصل از استفاده سيدرو گنادورلين بعد از تلقيح در گاوهاي رپييد بريدر (تیر 91)- آقای علیرضا هوشمندی

2- بررسی صحت تشخیص آبستنی در ماه اول توسط اوالترا سونوگرافی در گاوداری های اطراف تبریز (بهمن 90)- آقای سید فرشاد یحیی پور حسینی

3- برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد و ابعاد بدن در گوسفند نژاد تالشي (بهمن 92)- آقای محمودرضا ممقانی

4- برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد گوسفند مغانی (بهمن 92)- آقای مسعود جمودی

5- اثر رگولین کاشتنی بر القاء فحلی و عملکرد تولید مثلی خارج از فصل میش‏های زندی (شهریور 93)- آقای متین بیکدلی

6- بررسی علل حذف گاوهای شیری هلشتاین در شرکت کشت و صنعت مغان از سال 1385 تا 1390 (شهریور 93)- آقای علی شامی

7- اثر استفاده از سیدر و اسفنج پروژسترونی در همزمان سازی کوتاه مدت فحلی داخل فصل در میش‌های نژاد زندی (شهریور 94)- آقای بهزاد روشنی

   

 


مقالات
 چاپ شده در مجلات ISI

   

 

نام نشریه

   

عنوان

   

تاریخ

African Journal of Agricultural Research

   

Bacterial pathogens of intramammary infections in Azeri buffaloes of Iran and their antibiogram

   

2011

Annals of Biological Research

   

Seropervalence of Toxoplasma gondii antibodies in Sheep by Sabin Feldman Dye Test (SFDT) and Latex Agglutination Test (LAT) in Northwest Iran

   

2011

Advances in Environmental Biology

   

Comparison of In-vivo Wound Healing Activity of Verbascum Thapsus Flower Extract with Zinc Oxide on Experimental Wound Model in Rabbits

   

2011

Research Journal of Biological Sciences

   

Comparative study of after insemination use of CIDR and GnRH in fertility rate improvement in repeat breeder cows

   

2012

First International Journal of Andrologia

   

Dietary cholesterol and oxidised cholesterol: effects on sperm characteristics, antioxidant status and hormonal profile in rats

   

2014

Gene

   

ASNP in the3′-untranslated region of AMPKγ1 may associate with serum ketone body and milk production of Holstein dairy cows

   

2015


طرحهای تحقیقاتی

   

 

1- مجری طرح پژوهشی اتمام یافته "تعیین زمان اولین تخمک­گذاری مادیانهای منطقه تبریز به روش هورمونی"

2-  مجری طرح پژوهشی اتمام یافته " بررسی میزان شیوع اورام پستان تحت بالینی درگاومیش های رودخانه ای استان آذربایجان شرقی و تعیین ارتباط بین میزان SCC و ورم پستان های تحت بالینی"

3- مجری طرح پژوهشی اتمام یافته " بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان شهرستان میانه به روش سابین فلدمن دای تست و آگلوتیناسیون مستقیم"

4- همکار طرح پژوهشی اتمام یافته " بررسی تاثیر فیزیولوژیک ترکیب بتا آدرنرژیک آگونیست در جیره هایی با سطوح متفاوت انرژی بر عملکرد ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی"

5- مجری طرح پژوهشی اتمام یافته " بررسی شیوع سرمی نئوسپوروزیس درگوسفندان شهرستان میانه به روش ELISA و IFAT "

6- مجری طرح پژوهشی اتمام یافته "بررسی اثر مدافینیل بر اختلالات حرکتی و اثر درمانی لوودوپا در بیماری پارکینسون ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در موشهای صحرایی"

   

 


مقالات
 چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی داخلی :

   

 

نام نشریه

عنوان

   

تاریخ

مجله علوم دامپزشکی ایران

تعیین طول دوره آبستنی وبرخی عوامل موثر بر آن در مادیانهای عرب ایرانی منطقه

   

1386

مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

گزارش یک مورد تومور میکسوپاپیلوما در ناحیه پستان تلیسه بومی

   

1385

مجله دامپزشکی ایران

گزارش یک مورد دژنراسیون بیضه در گاو

   

1386

پژوهشنامه دامپزشکی

بررسی علل و میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با شمارش سلولهای سوماتیک در گاومیش آذری

   

1389

مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (شماره 1 دوره 7)

بررسی شیوع سرمی نئوسپوروزیس درگوسفندان شهرستان میانه به روش ELISA و IFAT

   

1393


مقالات
 ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی :

   

 

محل همایش

عنوان

   

تاریخ

Tabriz

Effect of Oxidized and Non-Oxidized Cholesterol-Rich Diets on Spermatogenesis in Male Rats

   

2013

Tehran

Antimicrobial activity of commercial Annatto against pathogenic Staphylococcus aureus & E-coli, 1st international congress of veterinary pharmacology & pharmaceutical science

   

2008

Tehran

Prevalence of subclinical mastitis and its relation with SCC & TBC in Tabriz water buffaloes, 1st international congress of food hygiene

   

2009

Tehran

Usage of Lutein Factor in Egg Enrichment, the 2nd International Veterinary Poultry Congress

   

2010

Tehran

Normal bacterial flora of buffalo quarters, The first international congress large animal practitioners

   

2011

Kish

Treatment response of using wooden block along with various antimicrobials in sole lesions of dairy cows, 3rd International symposium of veterinary surgery & 9th Iranian symposium of veterinary surgery

   

2011

Kish

Histometric and histopathologic effects of herbal extracts Equistum arvense and Origanum majorana in comparison with zinc oxide in experimental skin wound healing process of rabbit, 3rd International symposium of veterinary surgery & 9th Iranian symposium of veterinary surgery

   

2011

Tabriz

Prevalence of Cryptosporidium In Tabriz region

   

2008

کازرون

بررسی تاثیرات برخی از عوامل محیطی، مادری و جنینی روی طول آبستنی مادیان. اولین همایش ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه دامپزشکی

   

1386

کازرون

شناسایی گاوهای مبتلا به اندومتریت تحت بالینی توسط تکنیک سیتولوژی در گاوداریهای منطقه تبریز. اولین همایش ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه دامپزشکی

   

1386

اهواز

بررسی تاثیر ماه و فصل زایش بر روی میانگین اولین فحلی، میانگین اولین تلقیح پس از زایمان و میانگین روزهای باز در گاوهای شیری هلشتاین، پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی

   

1386

اهواز

مقایسه دو روش cyto brush و سوآپ برداری گردن رحم در تشخیص آندومتریت پس از زایش گاوها، پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی

   

1386

اهواز

بررسی تاثیر تعداد زایش بر روی میانگین اولین فحلی، میانگین اولین تلقیح پس از زایمان و میانگین روزهای باز در گاوهای شیری، پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی

   

1386

تهران

علل شایع سخت زایی و درمان آن در خزندگان. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

   

1387

تهران

گزارش یک مورد تومور سلولهای گرانولوزا در تخمدان گاو. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

   

1387

تهران

بررسی فراوانی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم درگاوهای شیری، اسبها و کودکان تبریز

   

1387

گرگان

تعیین زمان اولین تخمکگذاری مادیانهای آذربایجان به طریقه اندازه گیری هورمونی. نخستین همایش ملی صنعت دام وطیور در استان گلستان

   

1387

تبریز

گزارش یک مورد مننگوسل به همراه کریپتورکیدیسم دو طرفه در گوساله بومی، ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی کشور

   

1388

تبریز

. تاثیر میزان نوردهی، سن و تعداد دفعات زایش بر میزان استرادیول سرم مادیانهای عرب تبریز. ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی کشور

   

1388

تهران

بررسی ارتباط مقادیر پروتئین تام، کلسیم، فسفر، منیزیم و مس با هورمون استرادیول در دوره قبل از تخمک گذاری مادیانها. اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

   

1388

تهران

بررسی وضعیت بهداشتی شیردوشی بر اساس اندازه گیری باکتریهای کلی فرمی و مقاوم به گرما در مخزن شیر و رابطه آنها با میزان شیوع ورم پستان محیطی در گاوداریهای صنعتی تبریز، اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

   

1388

تهران

بررسی تاثیر ماه و فصل روی برخی شاخصهای ارزیابی باروری گله شیری، شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

   

1389

تهران

گزارش یک مورد ابتلا به تورم سر پستانک (Mammilitis) در گاومیش اکوتیپ آذری، شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

   

1389

بابل

گزارش جداسازی باکتری ردوکوکوس اکوئی از عفونتهای داخل پستانی گاومیش، اولین همایش ملی بیماریهای نوظهور و نوپدید دامپزشکی

   

1389

میانه

بررسی بار میکروبی نمونه های شیر جمع آوری شده از یکی از مراکز جمع آوری شیر اطراف مرند. همایش منطقه ای دامپزشکی

   

1386

میانه

اثر محیط کشت روی بیان ژن و مشخصات نموی در جنینهای حاصل از روش IVF، همایش منطقه ای دامپزشکی

   

1386

خمین

بررسی میزان آلودگی گاوهای منطقه تبریز به انگل توکسوپلاسما گوندی به روش IF. همایش منطقه ای بیماریهای مشترک انسان ودام

   

1386

مهاباد

بررسی میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی با استفاده از آزمایش CMT و شمارش سلولهای سوماتیک درگاومیش های رودخانه ای، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

   

1389

مهاباد

بررسی میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی توسط آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی(CMT) در گاوداریهای صنعتی و سنتی شهرستان اسدآباد همدان، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

   

1389

مهاباد

مطالعه ميزان شيوع ورم پستان تحت باليني در دامداريهاي سنتي اطراف شبستر با استفاده از آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی در شير مخزن در بهار1389 ، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

   

1389

مهاباد

. مطالعه ميزان شيوع ورم پستان تحت باليني در دامداريهاي سنتي اطراف مراغه با استفاده از روش CMT در شير مخزن و کارتیه گاوها در فصل بهار1389 ، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

   

1389

شبستر

تاثیر سن، شکم و ماه شیرواری بر تعداد سلولهای سوماتیک شیر گاومیش، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار

   

1390

شبستر

تاثیر تعداد زایش، فصل و فاصله مشاهده فحلی تا تلقیح بر میانگین تعداد تلقیح در گاوهای شیری، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار

   

1390

شبستر

بررسی میزان آبستنی حاصل از اسپرمهای تعیین جنسیت شده و نشده و ارتباط آن با تعداد زایش و دفعات تلقیح در گاو هلشتاین، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار

   

1390

اصفهان

بررسی ارتباط بین ژنوتیپهای ژن PRKAG1 با میزان پروتئین و چربی شیر در گاوهای هلشتاین (کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی،صص 263 تا 264 ، 29 و 30 آبانماه 92، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)

   

1392

اصفهان

بررسی ارتباط بین ژنوتیپهای ژن PRKAG1 با میزان تولید شیر و بررسی اثر فصل زایش، گله و شکم زایش بر صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین (کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی، صص261 تا 262 ، 29 و 30 آبانماه 92، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)

   

1392

شهرضا

اثرات مدافنیل بر اختلالات حرکتی در موشهای صحرایی مبتلا به پارکینسون (همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم داوریی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، بهمن 1393)

   

1393

شبستر

اثر رگولین کاشتنی بر القاء فحلی و عملکرد تولید مثلی خارج از فصل میشهای زندی (ص 137، دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، 14 اسفند ماه 93- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)

   

1393

میانه

علل حذف گاوهای شیری هلشتاین در مجتمع کشت و صنعت مغان

   

1394

میانه

اثر سیدر و اسفنج پروژسترونی در همزمان سازی کوتاه مدت فحلی داخل فصل در میش‌های نژاد زندی

    1394


کارگاه­های آموزشی

1- مهارتهای تعلیم و تربیت 1 و 2 و 3

2- آشنايي با نرم افزار Excel

3- نحوه نگارش CV

4- کاربرد روشهای تشخیصی PCR

5- سونوگرافی و انتقال رویان درگاو

6- SPSS مقدماتی

7- روش تحقيق

8- لقاح آزمایشگاهی در موش سوری آبانماه 92 پژوهشگاه رویان

9- کارگاه تکنیکهای ارزیابی اسپرم بهمن ماه 93 پژوهشگاه رویان

10- مقاله نویسی به شیوه نوین اسفند ماه 93 بمدت 16 ساعت

11- آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی ISI اسفند ماه 93 بمدت 16 ساعت

12- کارگاه آشنایی با ابزارهای تحقیق Research tools

13- کارگاه آشنایی با نرم افزار منبع نویسی Mendeley بهمن ماه 93

14- تدریس کارگاه چگونه از یک متن علمی مطلب استخراج کنیم، اردیبهشت 94

   

 

جوایز و مدارک افتخاری:

پژوهشگر برتر گروه دامپزشکی سال 1390

پژوهشگر برتر گروه دامپزشکی سال 1393

   

 


عضویت
 در انجمن های علمی :

 

   

 

کشور

عنوان

   

سال عضویت

ایران

نظام دامپزشکی

   

1384

آمریکا

American Dairy Science Association

   

2011

ایران

عضو هیات علمی و اجرائی همایش منطقه ای دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

   

1386

ایران

عضو کمیته علمی همایش منطقه ای "دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

   

1389

ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان تبریز

   

1381 تا 1387

ایران

مسئول کمیته برگزاری همایش ملی "شیمی پاک"

   

اردیبهشت 93

ایران

مدیر اجرایی همایش ملی " یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی"

   

آذر 94

ایران

دبیر اجرایی همایش ملی "باستانشناسی و هنر سفال و سفالگری"

   

اسفند 94

  

لینکهای من

 

پیوند به صفحه گوگل اسکولار شخصی

پیوند به صفحه ریسرچ گیت شخصی

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com