نام و نام خانوادگی: رضا تاتی
گروه آموزشی: کامپیوتر
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/tati

 


رضا تاتی

استاد یار گروه کامپیوتر

reza tati

associate Professor of Software Engineering
System and Software Quality Engineering Research Group (SySoQualAtilim University
.....

 21

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 2237040 ()

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

 • Software Engineering
 • Software Testing, and Software Test Engineering
 • Software Requirements and Software Documentation
 • Empirical Studies and Experimentation in Software Engineering
 • Search-based Software Engineering (SBSE)
 • Software Engineering Education (SEEd) Research: Testing Education in particular
 • Analysis, Testing, and Quality Assurance of Real-Time and Embedded Systems
 • Software Performance Analysis, Engineering and Testing
 • Software Engineering for Scientific Software

لینک گوگل اسکالر

Publications

 تحصیلات

Courses

 • Undergraduate
  • SE 320-Software Project Management (Spring 2014)
  • Graduate
  • SE 600-Research Methods in Software Engineering (Fall 2014)
  • SE 550-Software Engineering (Spring 2014, Fall 2014)
  • SE 570-Mobile Software Engineering (Spring 2014)
  • SE 554-Software Quality Management (Fall 2013)
  • SE 552-Advanced Software Project Management (Fall 2013)
  • Atilim JUnit workshop

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Linkshttps://www.researchgate.net/profile/Reza_Tati

https://www.researchgate.net/profile/Reza_Tati

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com