نام و نام خانوادگی: امید رسولی
گروه آموزشی: عمران
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/rasouliomid

 


گروه مهندسی عمران

Omid Rasouli

Lecturer

Civil Engineering Department

Islamic Azad University

Miyaneh, Iran

 Omid

تلفن محل کار

Office telephone:

Email: o.rasoli@gmail.com

فعالیت های آموزشی

Academic Background

Part- time Lecturer          2013-...         Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

Part- time Lecturer          2013-...         Faculty of Engineering and Technology, University of Tabriz, Miyaneh, Iran

تحصیلات دانشگاهی

Educational Background

MSc                       2010             Department of Civil Engineering, Bahonar University of Technology, Kerman, Iran

BSc                       2006             Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

 

 سمت های اجرایی

 Executive Positions

 

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

 

لینک ها

 Links
https://www.researchgate.net/profile/Omid_Rasouli2

......

......

نام و نام خانوادگی: امید رسولی
گروه آموزشی: عمران
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/rasouliomid

 


گروه مهندسی عمران

Omid Rasouli

Lecturer

Civil Engineering Department

Islamic Azad University

Miyaneh, Iran

 Omid

تلفن محل کار

Office telephone:

Email: o.rasoli@gmail.com

فعالیت های آموزشی

Academic Background

Part- time Lecturer          2013-...         Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

Part- time Lecturer          2013-...         Faculty of Engineering and Technology, University of Tabriz, Miyaneh, Iran

تحصیلات دانشگاهی

Educational Background

MSc                       2010             Department of Civil Engineering, Bahonar University of Technology, Kerman, Iran

BSc                       2006             Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

 

 سمت های اجرایی

 Executive Positions

 

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

 

لینک ها

 Links
https://www.researchgate.net/profile/Omid_Rasouli2

......

......

جزوات و منابع درسی

 کتابها و مقالات لاتین ............    http://gen.lib.rus.ec

 مقالات لاتین .......... http://elearnica.ir

مقالات لاتین ..........    http://www.paperdl.com

مقالات لاتین .........     http://freepaper.me/

***********************************************************************************

 فایل طراحی درس نرم افزارهای مهندسی(ETABS)

 

http://Trainbit.com/files/7522647884/Etabs.zip

آموزشهای تخصصی

********************

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 ***************************************

 

برنامه هفتگی

 

برنامه نیمسال اول 95-94

 دانشجویان گرامی لطفا جهت برقرای ارتباط به صورت حضوری یا از طریق ایمیل و داخلی دانشگاه (در صفحه اصلی اعلام شده است) تماس فرمایید.

  9.30 - 8 11.15- 9.45 13- 11.30 15.30 - 14 17.15 - 15.45 20- 17.20
شنبه ایستایی تحلیل مقدماتی سازه ها نرم افزارهای مهندسی - - -
 
بالا
saeed_sol@yahoo.com