نام و نام خانوادگی: مینا رشیدی
گروه آموزشی: ریاضی
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/rashidi

 


 

مینا رشیدی

مربی گروه ریاضی

Mina Rashidi

Lecturer, Islamic Azad University, Miyaneh branch

Departemant of Mathematics

.....

 Scan10289

 

Office telephone: +98 4152237040

 

 

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Soleymani Linkin

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com