نام و نام خانوادگی: عباس نعمتی
گروه آموزشی: برق الکترونیک
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/nematia

 


 Abbas Nemati     Abbas Nemati

  •     Member of Scientific Board;
  •      Electrical and Electronic-Control Engineering Department

 

   Email: nemati@m-iau.ac.ir ; nemati_abbas@yahoo.com

     Web:  https://www.linkedin.com/pub/abbas-nemati

                    https://scholar.google.com/citations?view

                    https://www.instagram.com/nematia.miyaneh/

 

 

   **Research Interests: 

     EMC/EMI, RF/HF Design, Digital Systems Design, Communicative & Control Systems;

     ^^ Control (Nonlinear Control, Fuzzy Control, Sliding Mode Control, Chaotic, MIMO/SISO Control)

 *******************************************************************************************************

 1* Publications:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. [BOOK ]: EMC in Electronics and Communicative Systems

                                (RF/HF Digital Circuits Design)

Publisher: Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic);

December 22, 2007; * Second Edition: May, 2011

with Scientific confirmation (Ministry of Communications and Information Technology, Iran); 2008

* http://www.nosabooks.com/WebUI/book.aspx?simorgh=1&marckey=1062468&marckind=3

 

         * تالیف کتاب :  سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های الکترونیکی و مخابراتی                                        

  (طراحی مدارهای دیجیتال فرکانس بالا)                                                           

                    ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)                                                       

             *  ویزگی های برتر کتاب:                                                                                                                          

 - اولین کتاب مهندسی فناوری EMC در ایران                                                                    

- دارای تاییدیه علمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات                                                   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2.  [ BOOK ]: AVR Microcontrollers (Full Reference)

Publisher: Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic);

April 21, 2013

 * http://www.ibna.ir/vdcirrazrt1a3w2.cbct.html

 

  * تالیف کتاب :  مرجع جامع و کامل میکروکنترلرهای AVR                                                    

                                               ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)                                                

         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.  [ BOOK ]: Electronics and Signal Processing (Chapter5, EEIC2011-LNEE Vol.97)

Springer; January 20, 2011

Nanchang University, China 2011

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.  [ BOOK ]: Applications of MATLAB in Science and Engineering (Ch.13)

Publisher : INTECH

September  2011

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  [ BOOK ]: English for the Students of Electrical Engineering

Publisher: Islamic Azad University,Miyaneh Branch

December 20, 2016

http://www.bpj.ir/ViewNews.aspx?NewsID=1871

http://www.ana.ir/news/68698

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6. A New ZVZCS Isolated Dual Series Resonant DC-DC Converter with EMC Considerations

    IJEEE (Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering); ISC , Scopus; 

    Iran University of Science and Technology; September 30, 2010  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  ...

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************

 2* Volunteer Experience:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.  Researcher of Shiny Talent at Tehran University (IAU)

     Young Researchers and Elite Club (YREC) ; Tehran, IRAN 

      Since May, 2009; * Present

      "پژوهشگر چهره استعداد درخشان"؛                                     

   باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2.  Active Researcher of YREC in Islamic Azad University, South Tehran Branch

      Tehran, IRAN 

      Since December, 2001; * Present

پژوهشگر فعال و برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ از سال 1380 تاکنون     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. Member of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers (IAEEE)

      Tehran, IRAN 

      Since August, 2011; * Present

عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه تهران                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Member of Iranian Inventors Association

      Tehran, IRAN 

      Since May, 2011; * Present

عضو انجمن مخترعین کشور - تهران                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5.  ...

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************

 3* Honors & Awards:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.  Best Manager of Technology in IRAN ; 2012

 Selected by:  Iran's Ministry of Science, Research and Technology

  December, 2012;

      "مدیر برتر فناوری در سطح کشور"؛                       

   اخذ لوح تقدیر از  ریاست جمهوری / وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Distinguished Head of Young Researchers and Elite Club, All over Iran; 2014

Selected by:  Central Organization of YREC   

 April, 2014;  

"رییس برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سطح کشور"؛                      

اخذ لوح تقدیر از هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Distinguished Head of Young Researchers and Elite Club, All over Iran; 2015

      Selected by:  Central Organization of  IAU;  3rd Farheekhtegan National Festival (IAU);

   May, 2015;

"برگزیده سومین جشنواره ملی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی کشور"؛  اردیبهشت 1394                   

اهدا لوح تقدیر و تندیس سومین جشنواره ملی فرهیختگان                                         

توسط رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام(آیت الله هاشمی رفسنجانی) و هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Distinguished Manager of Technology Incubator Association, All over Iran; 2016

      Selected by:  Central Organization of  IAU;  4rd Farheekhtegan National Festival (IAU);

   May, 2016;

مدیر برتر مرکز رشد واحدهای فناوری در سطح کشور                                                         

"برگزیده چهارمین جشنواره ملی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی کشور"؛  اردیبهشت 1395                   

اهدا لوح تقدیر و تندیس چهارمین جشنواره ملی فرهیختگان توسط  هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی                 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Distinguished  Researcher of East Azerbaijan (IAU); Technical and Engineering Division ; 2012

      Selected by:  Central Organization of  IAU.EA 

    December, 2012;

"پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی"؛                                                 

اخذ لوح تقدیر از هیات رییسه/ هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی                                     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  ...

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************

 4* Patent:

------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Generating Potential Energy through Nano-particles (Nanotechnology); 2008

       Patent Issued ;   Patent Office: IRAN   ;  Patent Number: 84717

      November, 2008;

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  In-Situ Lactate Measuring in CFS by Using an Microwave Spectroscopy Kavity ; 2012

       Patent Issued ;   Patent Office: IRAN   ;  Patent Number: 76530

      August, 2012;

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   ...

 

 

 

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com