نام و نام خانوادگی: آرش نعمتی
گروه آموزشی: مکانیک
مرتبه علمی:  مربی (حق التدریس)
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/nemati-arash

 


 

آرش نعمتی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

گروه مکانیک

Arash Nemati

 

Lecturer, Islamic Azad University, Miyaneh branch

 

Department of Mechanical Engineering

3.4  200300y
 

 

Education:

 

 

 

MSc Department of Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran

 

BSc Department of Mechanical Engineering, Ardabil University, Ardabil, Iran

 

 

 

Research Expertise

 

 

My Profiles in Internet Research Sites:

 

 

 

 

:My Publications

 

Journals:

 

Date

Journal type

Journal name

Title of paper

2015

ISI

IF:0.9

International Journal of Exergy

The effects of injected fuel temperature on exergy balance under the various operating loads in a DI diesel engine

 

2014

ISI

IF:4.38

 

Energy Conversion and Management

A numerical investigation on the influence of EGR in a supercharged SI engine fueled with gasoline and alternative fuels

2014

ISC

 

International journal of engineering

Hydrogen and Ethanol as Potential Alternative Fuels Compared to Gasoline under Improved Exhaust Gas Recirculation

2013

ISI

IF:3.448

 

International Journal of Hydrogen Energy

Numerical investigation of the effect of injection timing under various equivalence ratios on energy and exergy terms in a direct injection SI hydrogen fueled engine

2011

ISI

IF:1.22

 

Thermal Science Decreasing the emissions of a partially premixed gasoline fueled compression ignition engine by means of injection characteristics and EGR.
2011

ISI

IF:3.448

International Journal of Hydrogen Energy The effect of the initial charge temperature under various injection timings on the second law terms in a direct injection SI hydrogen engine
2011

ISI

IF:1.22

Thermal Science Incorporation of EGR and Split Injection for Reduction of NOx and Soot Emissions in DI Diesel Engines
2011 ISC International Journal of Automotive Engineering

Effect of Injection Characteristics on Emissions and Combustion of a Gasoline Fuelled Partially Premixed Compression ignition Engine

 

2011

ISI listed

 

turkish journal of engineering and environmental sciences

Influence of initial charge conditions on engine performance and emission of a DISI hydrogen fueled engine under various injection timings.

 

2011

ISI listed

 

Australian Journal of Basic and Applied Sciences

Numerical Investigation on Spray characteristics and Combustion Process in a DI Heavy Duty Diesel Engine at LTC Condition

2011

ISI listed

World Academy of Science, Engineering and Technology

Influence of dilution and lean-premixed on mild combustion in an industrial burner

1389

علمی پژووهشی

نشريه بين المللي نفت و گاز و انرژي

بررسی تاثیر شاخصهای پاشش سوخت در کاهش آلايندگی موتورهای اشتعال تراکمی با کاربرد دی متيل اتر (DME) بعنوان سوخت جایگزین.

 

 

همایش ها و کنفرانس ها

 

سال محل همایش

 

عنوان همایش

 

عنوان مقاله
93/02

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

همایش ملّی شیمی پاک

Simultaneously Reduction of NOx and Soot Emissions in a partially premixed gasoline fueled compression ignition

93/02

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

همایش ملّی شیمی پاک

The Influence of Fuel Temperature on Energy, Exergy and Exhaust Emissions of a DI Diesel Engine Under Various Operating Loads

89/08

تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه

تخصصی مهندسی محیط زیست

کاهش همزمان آلاینده های NOx و Soot با کاربرد نرخهای بالای EGR سرد در موتورهای دیزلی.

89/08

تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه

تخصصی مهندسی محیط زیست

کاهش همزمان آلاینده های NOx و Soot در يك موتور اشتعال تراكمي با كاربرد سوخت جايگزين بنزين با استفاده از مدل ميدان جريان سه بعدي (CFD).

89/08

تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه

تخصصی مهندسی محیط زیست

مدلسازي روشهاي كاهش آلايندگي در يك موتور اشتعال جرقه اي پاشش مستقيم با استفاده از سوخت هيدروژن

89/02

کرمانشاه

دومین همايش ملی سوخت،

انرژی و محیط زیست

بررسي روشهاي كاهش آلايندگي درموتور ديزلي دي متيل اتر (DME) سوز پاشش مستقيم با استفاده از مدل ميدان جريان سه بعدي (CFD).

89/02

کرمانشاه

دومین همايش ملی سوخت،

انرژی و محیط زیست

بررسی عددی احتراق و روش های کاهش آلاینده دی اکسید نیتروژن (NOx) در یک بویلر صنعتی.

89/11

مشهد

اولين کنفرانس علوم

حرارتي

بررسی عددی تاثیر زمان بندی پاشش سوخت بر روی کارآیی و آلایندگی در یک موتور اشتعال جرقه ای پاشش مستقیم با سوخت هیدروژن.

89/05

تهران

کنفرانس مدیریت و بهینه

سازی انرژی

بررسی تاثیر شاخصهای پاشش سوخت در کاهش آلايندگی موتورهای اشتعال تراکمی با کاربرد دی متيل اتر (DME) بعنوان سوخت جایگزین.

 

 

 

  • Undergraduate
  • Graduate
 

Full CV: PDF File

 

  Links

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com