نام و نام خانوادگی: نوید رضا قلیزاده
گروه آموزشی: کامپیوتر
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/navidrgz

 


Avatar12345
 
بالا
saeed_sol@yahoo.com