نام و نام خانوادگی: سعید موحدی
گروه آموزشی: عمران
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/movahedi-s

 


نام و نام خانوادگی: سعید موحدی
گروه آموزشی: عمران
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/movahedi-s

 


صفحه اصلی

گروه مهندسی عمران

 Saeed Movahedi

Lecturer

Civil Engineering Department

Islamic Azad University

Miyaneh, Iran

 Saeid Abi 20kb

تماس

bs00992_ +98 41 52237040-4 ( )

bs00887_ saeedmov@yahoo.com

bd09206_ Civil Engineering Department

فعالیت آموزشی

Academic Background

Lecturer                             2010-...               Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

 

 

Educational Background

PhD candidate                2012-...         Department of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

MSc                               2008             Department of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran

BSc                               2004             Department of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran

سمتهای اجرایی

Executive Positions

 *

 سی وی فارسی

Full CV: 

لینکها

Links

 

*

کتاب 

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

راهنمای آزمایشهای مکانیک خاک

 

*

دانشگاه ازاد اسلامی

......

......

جزوات و منابع درسی

 کتابها و مقالات لاتین ............    http://gen.lib.rus.ec

 مقالات لاتین .......... http://elearnica.ir

مقالات لاتین ..........    http://www.paperdl.com

 دینامیک سازه:

کتاب دینامیک سازه های ری کلاف

Ray Clough, Joseph Penzien-Dynamics of Structures  -CSI (Computers and Structures, Inc.) (2003)

لینک دانلود کتاب ری کلاف

لینک دانلود حل المسائل کتاب ری کلاف

 

بتن پیشرفته: 

کتاب تارانات  

 

Wind and Earthquake Resistant Buildings: Sturctural Analysis and Design

آیین نامه ها:  

ASTM-Cement&Concrete 

منابع

*****

*******

 

پروژه های دانشجویی

 

صورت پروژه راهسازی 

نمونه نقشه توپوگرافی (AutoCAD) برای پروژه راهسازی

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com