نام و نام خانوادگی: محمدرضا موحدی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی:  بورسیه دکتری تخصصی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/movahedi-m-r

 


محمدرضا موحدی

بورسیه دکتری گروه زراعت

Mohammad Reza Movaedi

Ph.D. Student
Agronomy
.....

 21

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 52237040 (318)

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

 • َAgronomy

لینک گوگل اسکالر

Publications

 تحصیلات

Courses

 • Bachelor degree
  • Miyaneh branch, Islamic Azad University
  • M.Sc. degree
  • Miyaneh branch, Islamic Azad University
  • Ph.D. degree
  • Zanjan University

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

 

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com