نام و نام خانوادگی: شهرام موسوی
گروه آموزشی: عمران
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/mousavi-sh

 


Shahram Mousavi

 

نام و نام خانوادگی: شهرام موسوی
گروه آموزشی: عمران
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/mousavi-sh

 


Shahram Mousavi

 

صفحه اصلی

 

گروه مهندسی عمران

Shahram Mousavi, Ph.D.
 
Assistant Professor of Civil  Engineering
 
Islamic Azad University

Miyaneh, Iran

 Shahram90

تماس

bs00992_ +98 41 52237040-4 (192)

bs00887_ mousavi481@gmail.com , sh.mousavi@m-iau.ac.ir 

bd09206_ Civil Engineering Department 

 

 

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=GqB-3X8AAAAJ&hl=en&oi=sra

فعالیت آموزشی

Academic Background

Assistant Professor      2017-.....     Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

Part- time Lecturer      2005-2013   Faculty of Engineering, Payame Noor University, Miyaneh, Iran

Part- time Lecturer      2012-...       Faculty of Engineering and Technology (Miyaneh), University of Tabriz, Miyaneh, Iran

تحصیلات دانشگاهی

Educational Background

PhD                               2017             Department of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

MSc                               2003             Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

BSc                               2000              Department of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

سمتهای اجرایی

Executive Positions

Head of Civil Engineering Department, 2012-2017, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

Senior Specialist, 2001-2011     East Azerbaijan Regional Water Corporation, Tabriz, Iran

 

 https://scholar.google.com/citations?user=GqB-3X8AAAAJ&hl=en&oi=sra

مقالات و کتاب

 

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

راهنمای آزمایشهای مکانیک خاک

 

*

دانشگاه ازاد اسلامی

مکانیک مهندسی 1- استاتیک

 

ویراستار علمی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات  داخلی و خارجی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

اثر نانو تیوب کربنی و ایروژل سیلیس بر مقاومت فشاری، دوام و انتقال حرارت بتن 

تحقیقات بتن گیلان (علمی-پژوهشی)

 1398

بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی ر محیط متخلخل با ااستفاده از مدل ترکیبی عصبی فازی تطبیقی و درون یاب تابع پایه شعاعی 

مجله عمران مدرس (علمی-پژوهشی)

1397

بررسی کلراید در آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل هوش مصنوعی و روش وابستگی تبدیل موجک 

مجله عمران مدرس (علمی-پژوهشی)

 

1396

 اثر نویز در پیش بینی زمانی جریان و انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (پذیرفته شده)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (علمی-پژوهشی)

1396

Experimental and AI-based Numerical Modeling of Contaminant Transport in Porous Media

© 2017 Elsevier Ltd (journal of contaminant hydrology)

2017

Conjunction of Artificial Intelligence-Meshless Methods for Contaminant Transport Modeling in Porous Media, an Experimental Case Study ()

Journal of Hydroinformatic

2018

Conjunction of radial basis function interpolator and artificial intelligence models for time-space modeling of contaminant transport in porous media

© 2017 Elsevier Ltd (journal of hydrology)

2017

Spatiotemporal groundwater level modeling using hybrid artificial intelligence-meshless method

© 2016 Elsevier Ltd (journal of hydrology)

2016

بررسی و ارزیابی پارامترهای شکست سدهای خاکی

مجله عمران واحد علوم و تحقیقات

1388

Evaluation of Earthen Dam-Breach Parameters and Resulting Flood Routing Case Study: Aidoghmosh Dam

International Journal  (IJAIR)

2013

 

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

 

Silesia

2016

Temporal Chloride Modeling of Groundwater by Conjugation of Artificial Intelligence and Wavelet Transform Coherence Approaches

Damage Identification of Cracked Plates Using Neural Networks

10th International Congress on Civil Engineering, 5-7 May 201 5

 

2015

بررسی و ارزیابی الگوریتم رقابت استعماری در طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی

اولین کنفرانس توسعه محوری عمران و ... دانشگاه کلستان

1393

بررسی آسیب پذیري شبکه آب شهري در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل HZAUS-MR4

کنفرانس

1393

بررسي شكست ناشي از پديده ايجاد لوله (Piping) در سدهاي خاكي (مطالعه موردي: سد علويان و سد آيدوغموش)

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - تبریز 1392

1392

The identification of the system of offshore platforms and introduction new method to investigate the probable damage detection using the test results done on the Persian Gulf

کنفرانس بین المللی- تهران

1392

Uncertainty Analysis of Earthquake Return Periods in Northwest of Iran by Using Statistical Methods

Tabriz Municipality

2011

بررسی روشهای حفاری تونل انتقال آب آیدوغموش در شرایط کمبود دینامیت

دانشگاه صنعتی شاهرود

1390

Flood Risk Assessment in order to determination premium of insurance

Shahid Chamran University

2007

THE APPLICATION OF NON- LINER SYSTEM AND CHAOS THEORY IN PREDICTING FREQUENCY OF EARTHQUAKE IN IRAN

Geneva, Switzerland

2006

Regional Flood Frequency Analysis Based on L-Moment Approach (Case Study West Azarbaijan Basin)

MALAYSIA

2004

تخمين پارامترهاي شكست سدهاي خاكي و رونديابي سيلاب ناشي از آن

دانشگاه صنعتي شريف

1383

شبيه سازي جريان غيرماندگار با استفاده از مدل FLDWAV

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1383

شبيه سازي جريان آب زيرزميني با استفاده از مدل عددي MODFLOW

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1383

بررسي زمانهاي مختلف تمركز در تعيين دبي حداكثر سيل با استفاده از روش SCS

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1383

بررسي و ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده از مدل MODFLOW

دانشگاه تهران

1383

آناليز غيرقطعي تخمين پارامترهاي شكست سدهاي خاكي

دانشگاه شهيد باهنركرمان

1382

 

 

 

 

عضویت در انجمن های علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

ASCE

USA

2004

لینکها

Links

http://alum.sharif.edu/~sh_mousavi/

https://www.researchgate.net/profile/Shahram_Mousavi

......

پایان نامه ها

 

......

جزوات و منابع درسی

 کتابها و مقالات لاتین ............    http://gen.lib.rus.ec

 مقالات لاتین .......... http://elearnica.ir

مقالات لاتین ..........    http://www.paperdl.com

مقالات لاتین .........     http://freepaper.me/

***********************************************************************************

 ریاضیات عالی مهندسی:

Erwin Kreyszig, In collaboration with Herbert Kreyszigand Edward J. NormintonAdvanced Engineering Mathematics, 10th Edition [10 ed.], 2011

https://drive.google.com/open?id=0B6hzAdbe323LdG1rb2llRnFWcTg

تمرینات ریاضیات عالی مهندسی:

https://drive.google.com/open?id=0B6hzAdbe323LUWdmMTNmd3ZIR3c&authuser=0

Calculus of Variations

*********************************************************************************** 

اجزاء محدود: 

2013Amar KhennaneIntroduction to Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqus

https://drive.google.com/open?id=0B6hzAdbe323LVi1saGlyRzJidVE

Daryl L. Logan,  First Course in the Finite Element Method 5 ed, 2011

https://drive.google.com/open?id=0B6hzAdbe323LY29xYUdENGx0TmM

تمرینهای روش اجزا محدود:

تمرین سری 1

*************************************************************************

 مکانیک خاک:

 2013Braja M. Das, Khaled SobhanPrinciples of Geotechnical Engineering, 8th SI edition

https://drive.google.com/open?id=0B6hzAdbe323LWkZVaG9FWWJZWlk

 

 ***********************************************************************************

 مکانیک سیالات:

https://drive.google.com/open?id=0B6hzAdbe323LLXBQWHp6dUFjUzg&authuser=0 

 

 

 

آموزشهای تخصصی

********************

 http://www.infoshafa.ir/

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 ***************************************

 

برنامه هفتگی

 

برنامه نیمسال دوم 97-96 دانشجویان گرامی لطفا جهت برقرای ارتباط به صورت حضوری یا از طریق ایمیل و داخلی دانشگاه (در صفحه اصلی اعلام شده است) تماس فرمایید.

  9.30 - 8 11.15- 9.45 13- 11.30 15.30 - 14 17.15 - 15.45 20- 17.30
شنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه - - -
یکشنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه      
دوشنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه      
سه شنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه      
چهارشنبه دفتر گروه دفتر گروه  دفتر گروه      مکانیک خاک  
پنجشنبه روش اجزا محدود   ریاضیات عالی مهندسی اجزا محدود  ریاضیات عالی مهندسی سمینار و روش تحقیق     
جمعه            

پایان نامه

********************

زمینه های پایان نامه های کارشناسی ارشد:

بهنیه سازی و ایمنی  سازه ها

روشهای عددی در مسائل سازه ای

ایمنی سازه ها

روشهای هوش مصنوعی در مهندسی عمران

تحقیقات آزمایشگاهی پیرامون بتن های خاص (نانو و ...)

کاربرد مصالح نوین در صنعت ساخت و ساز

 

در نیمسال سوم و پس از اخذ درس سمینار نسبت به تهیه پروپوزال با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه اقدام نمایید (فرمها در سایت دانشگاه موجود است) 

 6 ماه پس از تصویب پروپوزال در گروه دانشجویان قادر به دفاع خواهند بود.

برای ویرایش ادبی از نرم افزار Virastyar 3.5 میتوانید کمک بگیرید

 

پایان نامه ها (راهنما)

1   فرهود قره داغی  افزایش دوام و خاصیت عایقی بتن با استفاده از نانو لوله کربنی و ایروژل سلیکا 1396/12/23 مقاله علمی-پژوهشی تحقیقات بتن گیلان ----
2 حسین ابراهیمی اثر روان کننده ها بر مقاومت فشاری بتن های مسلح به الیاف فولادی 1397      
3 پرویز قهرمانلویی شناسایی خرابی در سازه های فولادی خمشی با روش شبکه های عصبی 1397      
4 رضا حسینجانی اثر نانوسیلیس بر مقاومت الکتریکی و فشاری بتن حاوی الیاف شیشه ای در محیط های اسیدی 1397      
5 سهیل درکاله اثر نانوسیلیس بر مقاومت الکتریکی و فشاری بتن حاوی الیاف فولادی در محیط های اسیدی 1397      
6 حیدر رجبی اثر دوده لاستیک بازیافتی در مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن 1397      
7 لطف اله شعبانی اثر دوده لاستیک بازیافتی بر مقومت فشاری بتن مسلح به الیاف فولادی در شرایط اسیدی 1397      
8 علی اسمعیلی اثر دوده لاستیک بازیافتی 1397      
9  رقیه احمدی  اثر روان کننده ها بر مقاومت فشاری و خمشی بتن های مسلح به   1395      
10 ندا یونچی  بررسی اثر ترک خوردگی در ساختمانهای بتن آرمه  1395      
11 علی سلمانی    اثر نانو لوله کربنی بر مقاومت فشاری و خمشی بتن  1396      
12 محسن پارسا   .............  1396      
13 حاج اصغری   سازه فولادی ....  1396      
14  فاطمه تاتی  لایه محاقظی بتن .........  1396      
15 صمد  محمدی  مدیریت شبکه های آب ..........  1396      
16  روح الله عبدلهی  عیب یابی سد بتنی قوسی با روش شبکه های عصبی (مطالعه مورد سد شهریار) 1397/11/11      
17  مسعود جلیلی اثر دوده الستیک بازیافتی در مقاومت فشاری و خمشی بتن درمحیط های اسیدی  1397      
18 رضا اکبری فلاح   مدلسازی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از مدل ترکیبی عصبی- فازی تطبیقی و درون یاب تابع پایه شعاعی 1397      
19  احمد پورعلی قهوه چی  عیب یابی پل­های راه­آهن ایران با روش شبکه ­های عصبی 1397/11/11      
 20  فائزه رحیمی  بررسی تاثیر پوزولان های میکروسیلیس و متاکائولن و زئولیت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان به منظور تایین مقاومت الکتریکی بتن  1396      
             
             

    

 

 

پایان نامه ها (مشاور) 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 ***************************************

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com