نام و نام خانوادگی: ناصر محبعلی پور
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/mohebalipour

 


 

ناصر محبعلی پور

استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات

Nasser Mohebalipour 

Assistant Professor of Plant Breeding (Molecular Genetic and Genetic Engineering)

Department of Agronomy and Plant Breeding

 Nm 1

تلفن محل کار

Office telephone: (+98)4152237040-4 (193)

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

لینک گوگل اسکالر

Publications

 تحصیلات

مدرك

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

تاريخ فارغ التحصیلی

دکتری تخصصی

دانشگاه تبریز

اصلاح نباتات- گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

16/11/1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

اصلاح نباتات

8/12/1383

کارشناسی

دانشگاه محقق اردبیلی

زراعت و اصلاح نباتات

30/11/1380

Courses

  •  
 سی وی فارسی

Full CV: 

 پیوندها
صفحه ریسرچ گیت من

 Links 

Page Url http://www.m-iau.ac.ir/blos/Mohebalipour

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com