نام و نام خانوادگی: سید محمد علی خواجه الدینی
گروه آموزشی: علوم باغبانی
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/makhajedini

 


 

بسم الله الرحمن الرحیم              

 

                                                                                                  

سید محمد علی خواجه الدینی

مربی پایه هشتم

گروه علوم باغبانی

دانشکده کشاورزی - واحد میانه

دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

 

 

 

Seyed Mohammad Ali Khajeddini  

Lecturer 

Department of Horticultural Science

Agricultural Faculty, Miyaneh Branch

Islamic Azad University, Iran

2    

 تلفن محل کار:  44-04152237040

 آدرس پست الکترونیکی 1:   makhajedini@m-iau.ac.ir

 آدرس پست الکترونیکی 2:    makhajedini@gmail.com

تخصص اصلی : میوه کاری 

تخصص جنبی: بیوتکنولوژی ( کشت بافت و کشت مریستم  گیاهی)

جایگاه : عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

Office Telephone: +98 415 2237040 - 44

E-mail 1 : makhajedini@m-iau.ac.ir

E- mail 2: makhajedini@gmail.com

Main Expertise : Pomology

Sub Specialty:Biotechnology(Plant Tissue Culture& Meristem Culture)

position: Academic Staff of Islamic Azad University , Miyaneh Branch

تحصیلات:

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

نام دانشگاه 

شهر     

کشور  تاریخ اخذمدرک 

 

 

کارشناسی

 

 

 

علوم باغبانی

 

 

 

دانشگاه تبریز

 

 

 

تبریز  

 

 

 

ایران

 

 

 

         1377

 

 کارشناسی ارشد   

علوم باغبانی 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم وتحقیقات           

 

تهران        ایران             1381
دکتری 

 

علوم باغبانی   

(میوه کاری)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد علوم و تحقیقات

 

 تهران  ایران  در حین تحصیل

 عنوان پایانامه کارشناسی ارشد: 

بررسی ریزازدیادی درخت سیب ، پایه مالینگ مرتون 106 با استفاده از تکنیکهای کشت بافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courses:

 

 1- BSc In Horticultural Science  in 1999

2-MSc In Horticultural Science in 2002

3-Ph.D In Horticultural Science - Pomology (Studing)

 

MSc  Thesis: 

Investigation of Micro Propagation The Apple Rootstock Malling Merton 106 (MM106)  by Using Tissue Culture Technique

  فایل PDF رزومه به زبان فارسی 

My English Resume.pdf

  پیوندها: 

 Links: 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com