نام و نام خانوادگی: حبیب اله خدابنده
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/khodabandeh

 


حبیب اله خدابنده

مربی گروه گیاهپزشکی

 

 40038

تلفن محل کار: 04152241007

دوره های گذرانده شده و تخصص:

1 مدیریت کیفیت در دانشگاهها

2 مکارم الاخلاق(تفسیر سوره حجرات)

3 چگونه از یک متن علمی اطلات استخراج کنیم

4 آشنایی با شیوه های تولیدو چاپ مقالات علمی

5تفسیر سوره واقعه

6 Ms.Word

7 آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

8 اصول و مبانی فن­آوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی

9 آشنایی با نرم افزار Arcview GIS

10 آمار مقدماتی

11 اصول و مبانی مدیریت

12 کاربرد فن­آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت

13 چگونه از یک متن علمی، اطلاعات اسخراج کنیم؟

14 آشنایی با نرم افزار SAS

15 آموزش سیستم مجازی در دانشگاه

16 اقدام پژوهی

17 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

18 روشهای برقراری ارتباط تلفنی

19 ارتباط چهره به چهره

20 آشنایی با نرم افزار Excel

21 آشنایی با اینترانت

22 پرورش خلاقیت فردی و گروهی

23 استفاده عملیاتی از نرم افزار آموزشی

24 آشنایی با واکنشهای زنجیره­ای پلیمری PCR

25 آموزش نماز و احکام

26 آموزش فنون اداری

27 آیین نگارش و مکاتبات اداری

28 آشنایی با نرم افزار چلیپا

29 ترتیل و تجوید قرآن کریم

30 آنچه کاربران باید بدانند

31 روخوانی قرآن کریم

32 آشنایی با مهارت های زندگی

33 روش های برقراری ارتباط موفق

34 بهداشت عمومی

35 بررسی قانون تخلفات اداری

36 آشنایی با Microsoft Office

37 Windows 98 تکمیلی

38 آشنایی با Microsoft Outlook

39 کارگزینی ( مرحله دوم )

40 الگوهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

41 کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

42 آشنایی با نرم افزار Power Point

43 آشنایی با Internet

44 آشنایی با نرم افزار Word

45 آشنایی با کامپیوتر و مقدمات Windows 98

 

لینک گوگل اسکالر

 تحصیلات: فوق لیسانس حشره شناسی

مقالات:

1 زیست­شناسی فرم بی­بال شته­ معمولی گندم Schizaphis graminum (Rondani) Hem.: Aphididae)) روی شش رقم سورگوم دانه­ای

2 Determining land use/land cover changes in arasbaran region, North West of Iran

3 زیست شناسی و جدول زندگی شته Schizaphis graminum روی سورگوم جارویی در آزمایشگاه

4 بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوئیدهای شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

5 بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

6 بررسی تاثیر پنج آفت کش روی شته معمولی گندم

7 بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

8 Growth and Sporulation on Various Nutrient Media

9 Population increase potential of Schizaphis graminum (Rondani) on three different sorghum varieties

10 Comparison of greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) biology on broomcorn, grain sorghum and wheat

11 Allelopathic Effect of Aqueous Extracts of pigweed, Amaranthus reftroflexus L. Organs on Germination and Growth of Five Barley Cultivars

12 Bilology of Greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae) on broom corn. Sorghum cernuum in Miyaneh region

13 ایران در کشاورزی - بررسی و ارزیابی مکانیزاسیون

14 تاثیر صفات مورفولوژیک برای انتخاب ارقام پر محصول اسپرس

15 بررسی اثر کشندگی عصاره گیاهان توتون و دارچین بر شته معمولی گندم Schizaphis graminum

16 بررسی امکان کنترل شته معمولی گندم با استفاده از عصاره برگ گیاهان دارویی درمنه و اکالیپتوس

17 بررسی میزان مقاومت آنتی بیوز چهاررقم گندم نسبت به شته برگ برنج

18 ویژگی های زیستی شته برگ برنج روی ارقام مختلف گندم

19 بررسی اثر کشندگی عصاره گیاه گزنه روی شته معمولی گندم Schizaphis graminum

20 بررسی امکان کنترل شته معمولی گندم با استفاده از عصاره ساقه و برگ گیاه خرزهره

 طرحهای پژوهشی:

1 بررسی اثر اسانس گیاهان معطر برگ بو، اکالیپتوس، اسطوخدوس و رزماري علیه شته­هاي سورگوم جارويي (مجری)

2 تعيين الگوي نمونه‌برداري دنباله‌اي و بينوميال شته هاي سورگوم جارويي (همکار)

3 مطالعه پارامترهای جدول زندگی شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Randoni) روی ارقام سورگوم متداول در مناطق معتدل ايران (مجری)

4 بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه (همکار)

5 بررسی پنج آفت کش روی شته های سورگوم جارویی (همکار)

6 مطالعه چگونگی تشکیل و تحول خاکها در یک ردیف ارضی، آبی در منطقه میانه (همکار)

7 شناسایی د   دشمنان طبیعی شته های سورگوم جارویی و بررسی تغییرات جمعیت آنها در منطقه میانه (همکار)

8 تهیه اطلس گردشگری شهرستان میانه (همکار)

9 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه سه رقم برنج (همکار)

10 تحلیلی از رژیم بادهای میانه و بررسی آن در محیط شهری (همکار)

11 اثر منابع و مقادیر کودهای ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704 (همکار)

12تهیه کلکسیون آموزشی آفات گیاهی (همکار)

13 جمع آوری و شناسایی بذور گیاهان زراعی محلی و اصلاح شده در منطقه میانه (همکار)

 

پیوندها

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com