نام و نام خانوادگی: علی کارگر زنجانی
گروه آموزشی: مدیریت
مرتبه علمی:  مربی پایه 15
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/kargarzanjani

 


 

 دکتر علی کارگر زنجانی عضو هیئت علمی  رسمی تمام وقت  گروه مدیریت  و حسابداری واحد میانه ومدیر گروه رشته های مدیریت و اقتصاد واحد میانه و رشته های علوم انسانی مرکز ترک

مربی پایه15 ,دارای سوابق اجرایی 8 سال معاونت اداری ومالی و 6 سال معاونت سما واحد میانه چهار سال مدیر گروه حسابداری ومدیریت واحد میانه استاد راهنما ومشاور وداوری دهها پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های مدیریت وحسابداری وعضو هیات تحریریه مجله کاربرگ، شرکت وارائه مقالات مختلف در سیمنارهای بین المللی و ملی، عضو شوراهای آموزشی و پژوهشی واحد میانه،ناظر پژوهشی جلسات دفاع دانشجویان دوره دکتری...

سوابق تدریس:  از سال 1374 تدریس در مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان ، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی هشترود ودانشگاههای پیام نور مرکز میانه، بیجار ، تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی دروس رشته های مدیریت ،حسابداری واقتصاد

   Kargar

تلفن 09044239010 و 04152246518

Office telephone: +98 41 2237040 ()

دوره های گذرانده شده و تخصص:

مدیریت آموزش عالی

روش تحقیق و مقاله نویسی

الگوهای روش تدریس ،یادگیری و یاد دهی

 جریان های فرهنگی و ضد فرهنگها

جریان  شناسی سلفی گری

آمریکا شناسی

دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

اقتصاد مقاومتی

روش تحلیل سیاسی

فلسف احکام روزه و نماز

تفسیر سوره نور

Research Expertise

 • Software Engineering
 • Software Testing, and Software Test Engineering
 • Software Requirements and Software Documentation
 • Empirical Studies and Experimentation in Software Engineering
 • Search-based Software Engineering (SBSE)
 • Software Engineering Education (SEEd) Research: Testing Education in particular
 • Analysis, Testing, and Quality Assurance of Real-Time and Embedded Systems
 • Software Performance Analysis, Engineering and Testing
 • Software Engineering for Scientific Software

لینک گوگل اسکالر

Publications

 • My Google Scholar profile
 • My DBLP profile
 • My University of page

 تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران1370

فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران1374

 ودارای دکترای تخصصی (ph.d) در رشته مدیریت دولتی گرایش تطبیقی وتوسعه از واحد علوم وتحقیقات تهران1395

Courses

  • SE 320-Software Project Management (Spring 2014)
 • Graduate
  • SE 600-Research Methods in Software Engineering (Fall 2014)
  • SE 550-Software Engineering (Spring 2014, Fall 2014)
  • SE 570-Mobile Software Engineering (Spring 2014)
  • SE 554-Software Quality Management (Fall 2013)
  • SE 552-Advanced Software Project Management (Fall 2013)
  • Atilim JUnit workshop

 

 سی وی فارسی

 

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من
 Links
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Kargarzanjani 
گوگل اسکولار

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=rm7CY-0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6b6d-dyuGoCu2ZRqXWNY58khXT78cp-001kXsP-chTFDSU3WK4yAmdGDTyBPPOMQKPcjbc-XL6mspQUcQprOLr1XgnXWc5zli1d-zbvSvkbEe-n6E

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com