نام و نام خانوادگی: صابر جلیلی
گروه آموزشی: حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/jalili

 


صابر جلیلی

استاد یار گروه حسابداری

Saber Jalili

assistant Professor of accounting

 25

تلفن محل کار

Office telephone: +98 9127656016

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

 • financial accounting
 • auditing
 • management accounting
 • financial markets
 • ethic in accounting and auditing
 • accounting information system
 • financial economic

لینک گوگل اسکالر

Publications

 • My Google Scholar profile
 • My DBLP profile
 • My University of page

 تحصیلات

Courses

 • Undergraduate
  • SE 320-Software Project Management (Spring 2014)
 • Graduate
  • SE 600-Research Methods in Software Engineering (Fall 2014)
  • SE 550-Software Engineering (Spring 2014, Fall 2014)
  • SE 570-Mobile Software Engineering (Spring 2014)
  • SE 554-Software Quality Management (Fall 2013)
  • SE 552-Advanced Software Project Management (Fall 2013)
  • Atilim JUnit workshop

 

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

 

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من
 Links
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Soleymani Linkin

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com