نام و نام خانوادگی: داود حق خواه
گروه آموزشی:
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/haghkhah

 


داود حق خواه

استاد یار گروه ..........

 

 Default

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 2237040 ()

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

لینک گوگل اسکالر

Publications

  • My Google Scholar profile
  • My DBLP profile
  • My University of page

 تحصیلات

Courses

 سی وی فارسی

Full CV: 

پیوندها

 

Links



 
بالا
saeed_sol@yahoo.com