نام و نام خانوادگی: زهرا قاسمی
گروه آموزشی: زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/ghasemi

 


زهرا قاسمی

مربی گروه ..زبان انگلیسی........

zahra ghasemi

English teacher

New Image

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 2237040 1()

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

 • literatire
 • Literary Criticism
 • English novel, poetry,and drama

لینک گوگل اسکالر

Publications

 • General English
 • Let's Learn English

 تحصیلات

Courses

 • Undergraduate
  • SE 320-Software Project Management (Spring 2014)
  • Graduate
  • SE 600-Research Methods in Software Engineering (Fall 2014)
  • SE 550-Software Engineering (Spring 2014, Fall 2014)
  • SE 570-Mobile Software Engineering (Spring 2014)
  • SE 554-Software Quality Management (Fall 2013)
  • SE 552-Advanced Software Project Management (Fall 2013)
  • Atilim JUnit workshop

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Soleymani Linkin

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com