نام و نام خانوادگی: علی فرامرزی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/faramarzi

 


دکتر علی فرامرزی

َDr. Ali Faramarzi

Assistant Professor in Agroecology

 Faramarzi

تلفن محل کار

Office telephone: +98  041 52220723

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

 

لینک گوگل اسکالر
صفحه اختصاصی

Publications

 تحصیلات

Courses

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Faramarzi3

 

 

 

 

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com