نام و نام خانوادگی: علی خانی
گروه آموزشی: شیمی
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/dr-khani

 


استادیار

شیمی کاربردی

Assistant Professor of Applied Chemistry

 Pic

 تلفن محل کار

 پست الکترونیکی

Office telephone: +98 41 52237040-44 (202)

E-mail: a.khani59@yahoo.com & a.khani@m-iau.ac.ir

 تخصص و موضوعات مورد علاقه

شیمی سبز

Research Expertise

 لینک گوگل اسکولار و ...

Publications

 تحصیلات

دکتری تخصصی

Educational Background:

 سی وی فارسی و انگلیسی

Full CV: PDF File

 

 پیوندها

 Links:

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com