نام و نام خانوادگی: علی قهرمانی برانقار
گروه آموزشی: مکانیک
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/baranghar

 


Ali   Copy

 

Ali Ghahramany Baranghar

Lecturer and Operations Manager
Department of Engineering
Islamic Azad University, Miyaneh Branch                                              (September 2009-Present)

 ...........................................................................................................................................................

Email:   Ghahramany79@yahoo.com, Baranghar@m-iau.ac.ir

Office:  +98 41 52237040-4 (153, 155)             Fax: +98 41 52227290                 

Mail:     Faculty of Engineering, Zeynabiyeh Blvd., Islamic Azad University, Miyaneh, Iran      ZIP Code: 5315836511

............................................................................................................................................................

Education:

            PhD. Student: Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch  

                                Dissertation field: Cloud Manufacturing Systems

                                Dissertation Supervisor: Dr. Omid Fatahi Valilai

            MSc.: Industrial Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch  

                                Thesis Title: Evaluation of Information Technology Management Processes according

                                                to COBIT® Framework using Group Fuzzy Analytic Network Process (GFANP)

                                Thesis Supervisor: Dr. Morteza Mousakhani

            BSc.: Industrial Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch

............................................................................................................................................................

               Current Research Interests                                                                                 Former Research Interests

                  Cloud Manufacturing Systems                                                                                Production and Operation Management               

            Manufacturing Systems                                                                                         Quality Management and Productivity               

     Computer Integrated Manufacturing (CIM)                                                               Operation Research               

                     System Analysis and Design                                                                                   IT Governance               

(Management Information Systems (MIS               

     Project Management               

.......................................................................................................................................................................................................................................

Academic Experiences

              Lecturer

              The M.Sc. and B.Sc. Programs in Mechanical, Civil and Computer Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh Branch, Iran
                                                                                                                                                                                                   September 2009-Present
              Teaching the courses entitled: 
                         Project Planning and Management, Industrial Management, Industrial Engineering, System Engineering, Statistical Quality Control,                                                                                                                                                  Entrepreneurship, Technical Language (English), Safety and Health, Engineering Drawing

 ......................................................................................

              Lecturer

              The B.Sc. Program in Industrial Engineering and Information Technology, Payame Noor University, Miyaneh Branch, Iran
                                                                                                                                                                                      September 2013-September 2015

              Teaching the courses entitled: 
                         Statistical Quality Control, Work and Time Study, Applications of Computer in Industrial Engineering, Industrial Units Planning,                                                                                                                                                          Engineering Economy

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

Business and Consulting Experiences

              Total Quality & Production Planning Manager
              Tiva Sanat Group, Miyaneh, Iran (www.tivagroup.com)                                                                         March 2014- Present

              Candidate for Iran's Official Judicial Expert (www.exp-co.com)                                                         May 2014- Present

              Consultant
              Norouzi Momtaz Food Industry Co., Karaj, Iran                                                                                     March 2005- Present

              Production Planning Manager
              Tiva Sanat Group, Miyaneh, Iran (www.tivagroup.com)                                                                         June 2008- August 2010

              Entrepreneur and CEO
              Mammoth Neshan Co., Miyaneh, Iran                                                                                                  May 2006- May 2008

.......................................................................................................................................................................................................................................

Industrial Apprenticeship Projects

              Cooperative Municipalities Organization of Province, Qazvin, Iran  (www.hamyariqazvin.ir/)
              Implemented ISO 9000:2000 Requirements                                                                                         September 2003-May 2004

              Luleh va Mashinsazi Iran (L.M.I) Co., Tehran, Iran (www.lmico.net)
              Studied some Enterprise Systems such as:                                                                                          September 2002-September 2003
              - Project Management System              - Maintenance System
              - Statistical Quality Control System       - Work Study System

.......................................................................................................................................................................................................................................

Publications

              Journal Articles
              * Gharamany Baranghar, A., Heidari Ghareblagh, H. and Raissi Sadigh, “Increasing the Power of Windshield Production Using Computer Simulation”.                                            Journal of Industrial Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Iran (in press)

              Conference Proceedings

              * Kargar, Seyyed Masoud and Gharamany Baranghar, A., (2016) “Evaluation of Welding and Soldering/Brazing Methods for Carbon Nanotubes' Junctions”.                                                       The Second International Conference on Research in Science and Technology, Istanbul, Turkey. (www.2rstconf.com)

              * Kargar, Seyyed Masoud and Gharamany Baranghar, A., (2016) “Evaluation of 3D Printing Challenges in Aerospace Industry”.                                                                                              The First International Conference on Engineering and Applied Sciences, Dubai, UAE. (www.iceasconf.com)

              * Kargar, Seyyed Masoud and Gharamany Baranghar, A., (2015) “Additive Manufacturing Processes and Their Applications in Aerospace Industry”.                                                                     National Conference of Modern Achievements on Aerospace and Related Science, Tehran, Iran. (www.aeromech.ir)

              * Kargar, Seyyed Masoud and Gharamany Baranghar, A., (2015)Telesurgery and Its Applications In Space Medicine”.                                                                                                        National Conference of Modern Achievements on Aerospace and Related Science, Tehran, Iran. (www.aeromech.ir)

              * Gharamany Baranghar, A., Mousakhani, M. and Haleh, H. (2009) “Evaluation of Information Technology Management Processes Based on COBIT®                                            Framework Using Fuzzy Group Analytic Hierarchy Process (FGAHP)”. 7th International Management Conference. Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

              * Mousakhani, M., Haleh, H. and Gharamany Baranghar, A. (2009) “Evaluation of Information Technology Management Processes Based on COBIT®                                             Framework using Analytic Hierarchy Process (AHP)”. 6th International Industrial Engineering Conference. Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

              Books
              * Ghahramany Baranghar, A. (forthcoming) “Analytical Hierarchy Process (AHP) and Analytical Network Process (ANP).” (Compiled in Farsi)
              * Ghahramany Baranghar, A. (forthcoming) “Decision Making in Complicated Environment.” (Translated in Farsi)

.......................................................................................................................................................................................................................................

Software

             MS Office, MS Project, MS Visio, ExpertChoice, SPSS, Lingo, MATLAB, Super Decision, Enterprise Dynamics, Win QSB

.......................................................................................................................................................................................................................................

Languages

             Fluent in English, Turkish, Farsi, Azerbaijani
             Familiar with Arabic
             TOEFL (iBT) test score: Overall: 87, Reading: 23, Listening: 21, Speaking: 22, Writing: 21.

.......................................................................................................................................................................................................................................

Gallery

.......................................................................................................................................................................................................................................


 جزوه رسم فنی

Last Update:  03/25/2016

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com