نام و نام خانوادگی: رفعت عطاری
گروه آموزشی: مدیریت آموزشی
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/attari

 


15 

رفعت عطاری مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه                 

دانشکده علوم انسانی- گروه آموزش معلمان

 

تلفن محل کار:

+98 41 52220721

 

دوره ها، مقالات، طرحها، کتابها، پایاننامه ها و دروس

 

دوره ها و کارگاه ها

 

مقالات ارائه شده داخلی و خارجی

 

طرح های پژوهشی انجام شده 

 

کتابهای تالیفی

 

پایاننامه های هدایت شده 

 

عناوین دروس تدریس

 

طرح درس ها 

 عناوین برتر

 

  • استاد نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی میانه در سال 1393
  • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی میانه در سال 1394
  • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی میانه در سال 1395
  • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور در سال 1393

 سوابق اجرایی

 

لیست عناوین و سوابق اجرایی

لینک گوگل اسکالر

 

گوگل اسکولار

 

 تحصیلات

کارشناسی                               دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
 کارشناسی ارشد   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  مدیریت آموزشی
دانشجوی دکترا                   دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان  مدیریت آموزشی   

 سی وی فارسی

فایل CV

سی وی انگلیسی

فایل CV انگلیسی

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

https://www.researchgate.net/profile/Rafat_Attari

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com