نام و نام خانوادگی: امیررضا رمضانی
گروه آموزشی: حسابداری
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/arramezani

 


نام و نام خانوادگی: امیررضا رمضانی
گروه آموزشی: حسابداری
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/arramezani

 


امیررضا رمضانی

 اميررضا رمضاني                    هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه      دانشكده علوم اجتماعي - گروه حسابداری  
 Unnamed    Researchgate   Google Scholar
    arracc.ir CIVILICA
سوابق      
سوابق پژوهشي سوابق اجرايي سوابق دوره‌هاي مهارتي  
 پژوهشگر برتر واحد میانه سال  1393-ع ان     (دانشکده علوم انسانی)    
 پژوهشگر برتر واحد میانه سال  1394-ع ان (دانشکده علوم انسانی)    
       
جزوات      
اصول حسابداري 1- فني و حرفه اي نمونه سوالات اصول حسابداري 1  اصول حسابداری 2
 
رافع 7 سپيدار نمونه فاكتورهايي براي ثبت در نرم افزار قوانين و راهنماي بيمه پيمانكاري ها
حسابرسي 1 و 2(استانداردها) نمونه سوالات حسابرسي 2 آيين نامه ثبت دفاتر آموزش مهارتهاي مالياتي
اصول حسابداري 3 سوالاتي براي صورت جريان وجوه نقد قانون مالياتهاي مستقيم دانستني هاي مالياتي
7 مبحث حسابداري مديريت پاورپوينت انواع بودجه بندي پاورپوينت بهايابي و حسابداري معكوس مقالات درس آمار با SPSS
       
آموزش Eviews      
معرفی نرم افزار و ورود داده ها رسم جدول فراوانی و محاسبه شاخص آماری    
انواع داده ها در ایویوز وارد کردن داده ها در ایویوز آمار توصیفی در ایویوز رگرسیون حداقل مربعات معمولی(OLS)
آزمون جارک برا مقاله آزمون نرمال بودن به روش جارک برا رگرسیون کمترین مجذورات دو مرحله ای(TSLS)  
 فروض کلاسیک رگرسیون:      
 همسانی واریانس خطاهای مدل(آزمون وایت) خود همبستگی خطاهای مدل(دوربین واتسون) خود همبستگی خطاهای مدل(بروش گادفری) خودهمبستگی(استقلال خطاها) و روش رفع
خودهمبستگی خطاهای مدل(آزمون HAC)   نرمال بودن مقادیر خطا(جارک برا)    
       
آموزش SPSS      
آشنایی با منو و پنجره ها مراحل انجام یک تحلیل آماری تعریف متغیرها و وارد کردن داده ها-توضیحی تعریف متغیرها و وارد کردن داده ها-عملی
کد گذاری در SPSS آمار توصیفی در SPSS- فرم Pdf آمار توصیفی در SPSS- فرم فیلم آمار توصیفی در SPSS- کار عملی
چولگی و کشیدگی آزمونهای نرمالیتی در SPSS نرمالسازی با حذف داده های پرت  
آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون    
پایایی پرسشنامه- آلفای کرونباخ-فیلم پایایی پرسشنامه- آلفای کرونباخ- PDF پایایی پرسشنامه- آلفای کرونباخ- عملی  
رگرسیون و پیش فرض ها:      
استقلال خطاها-خودهمبستگی نحوه رفع خودهمبستگی(استقلال خطاها) بررسی نرمال بودن خطاها و رفع آن آزمون همخطی و رفع آن
شناسایی و حذف داده های پرت ناهمسانی واریانس    
رگرسیون خطی در SPSS- بخش اول رگرسیون خطی در SPSS- بخش عملی تحلیل رگرسیونی برای داده حسابداری رگرسیون لجستیک؛ کی؟ چگونه؟
مقاله حسابداری - رگرسیون لجستیک رگرسیون لجستیک با مثال حسابداری تفسیر رگرسیون لجستیک  
 آزمون مقایسه میانگین ها:      
مقایسه میانگین با یک عدد ثابت مقایسه میانگین دو گروه مستقل مقایسه میانگین دو گروه وابسته مقایسه میانگین چند گروه مستقلANOVA
آنالیز واریانس ANOVA  آنالیز واریانس دو طرفه MANOVA    
       
 آموزش STATA      
وارد کردن داده ها در STATA (استاتا)      
       
آموزش نرم افزارها      
آموزش نرم افزار هلو آموزش نرم افزار سپیدار آموزش رافع 7  
       
ترم بندی دروس حسابداری- جدید      
 کاردانی پیوسته حسابداری- کاردانش کاردانی پیوسته حسایداری-فنی و حرفه ای    
کاردانی ناپیوسته حسابداری      
کارشناسی پیوسته حسابداری      
کارشناسی ناپیوسته حسابداری-کاردانیناپیوسته کارشناسی ناپیوسته حسابداری-کاردانی پیوسته کارشناسی ناپیوسته حسابداری-کاردانی نامتجانس  
کارشناسی ارشد حسابداری      
       
 چارت و ترم بندي دروس حسابداري-قدیم      
كارداني پيوسته حسابداري ترم بندي كارداني پيوسته حسابداري- كاردانش ترم بندي كارداني پيوسته - فني و حرفه اي  
كارداني ناپيوسته حسابداري ترم بندي كارداني ناپيوسته حسابداري    
كارشناسي پيوسته حسابداري ترم بندي كارشناسي پيوسته حسابداري    
كارشناسي حسابداري- حسابرسي ترم بندي كارشناسي حسابداري- گرايش حسابرسي    
كارشناسي حسابداري- مالياتي كارشناسي حسابداري- گرايش مالياتي    
كارشناسي حسابداري- دولتي ترم بندي كارشناسي حسابداري- دولتي    
كارشناسي ناپيوسته حسابداري ترم بندي ك ناپيوسته ح-كارداني ناپيوسته حسابداري ترم بندي ك ن حسابداري-كارداني پيوسته ترم بندي ك ن حسابداري-كارداني نامتجانس
كارشناسي ارشد حسابداري  ترم بندی کارشناسی ارشد حسابداری- مرتبط
 ترم بندی کارشناسی ارشد حسابداری- غیرمرتبط
 
       
قوانين مالياتي      
1- ماده 251 مكرر      
موارد مهم در مورد 251 مكرر مراحل رسيدگي به شكايت مالياتي فرم درخواست رسيدگي راهنماي تكميل فرم ماده 251 مكرر
رسیدگی مجدد(ماده 216) بند 3 ماده 244 (حضور نماینده مودی)    
       
بورس و اطلاعات بورسی      
سازمان بورس و اوراق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه شبکه اطلاع رسانی کدال بورس اوراق بهادار تهران
عرضه اینترنتی کتب آموزشی بازار ... مدیریت فناوری بورس تهران مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اس... نرم افزار بورس همراه
       
       
مقالات
1- رفع موانع کاربرد استراتژی با استفاده از ارزیابی متوازن
2- بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران بانک ها
3- ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت
4-Lean and its Basic Components
5-Backflush Costing and Backflush Accounting
6-Kaizen and Kaizen Costing
7-Balanced Scorecard: Comperhensive Indicator of Long Term Performance
8-Basic Elements, Tools and Control Teqniques of Just in Time System
9- تاثیر بهایابی بر مبنای فعالیت بر عملکرد موسسات
10-بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
11-بررسی موانع بکارگیری بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
12-بودجه بندی بر مبنای فعالیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
13- الگوبرداری؛ ابزار مدیریت استراتژیک
14- انکوباتورها و تاثیر آن بر کارآفرینی
15- خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها
16-بهایابی بر مبنای هدف؛ ابزار برنامه ریزی و طراحی محصول
17- بررسي تاثير هزينه نمايندگي بر اهرم هاي مالي بلند مدت شركت ها در بورس اوراق بهادار ايران
18-مدیریت بر مبنای فعالیت اندازه گیری عملکرد و بهبود فرایند ها
19-تئوری محدودیت ها: مدیریت فراگیر بهبود عملکرد
20-بهایابی چرخه عمر: زگهواره تا گور محصول
 
 
لیست مجلات حسابداری پایگاه مجلات تخصصی نور لیست مجلات حسابداری در magiran لیست مجلات ISI حسابداری فهرست نشریات طبق SID
       
       
تماس                         
  ايميل: arr@m-iau.ac.ir ايميل: arr_iau@yahoo.com ايميل: arriauacc@gmail.com

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com