نام و نام خانوادگی: آرمین علی زاده
گروه آموزشی: برق الکترونیک
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/alizadeh2

 


آرمین علی زاده

استاد گروه برق

armin alizadeh

 Armin2

تلفن محل کار

 

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

لینک گوگل اسکالر

 

 تحصیلات

لیسانس مهندسی برق الکترونیک. دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1378

فوق لیسانس مهندسی برق الکترونیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1381

دانشجوی دکترا ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

 سی وی فارسی

Full CV: CV

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من
 
 
بالا
saeed_sol@yahoo.com