نام و نام خانوادگی: حسین علیزاده
گروه آموزشی: باستان شناسی
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/alizadeh

 


سعید سلیمانی

استاد یار گروه ..........

hoseain alizadeh

associate Professor of Software Engineering
System and Software Quality Engineering Research Group (SySoQualAtilim University
.....

 Photo 2018 07 04 11 30 25

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 2237040 ()

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

 • Software Engineering
 • Software Testing, and Software Test Engineering
 • Software Requirements and Software Documentation
 • Empirical Studies and Experimentation in Software Engineering
 • Search-based Software Engineering (SBSE)
 • Software Engineering Education (SEEd) Research: Testing Education in particular
 • Analysis, Testing, and Quality Assurance of Real-Time and Embedded Systems
 • Software Performance Analysis, Engineering and Testing
 • Software Engineering for Scientific Software

لینک گوگل اسکالر

Publications

 • My Google Scholar profile
 • My DBLP profile
 • My University of page

 تحصیلات

Courses

 • Undergraduate
  • SE 320-Software Project Management (Spring 2014)
  • Graduate
  • SE 600-Research Methods in Software Engineering (Fall 2014)
  • SE 550-Software Engineering (Spring 2014, Fall 2014)
  • SE 570-Mobile Software Engineering (Spring 2014)
  • SE 554-Software Quality Management (Fall 2013)
  • SE 552-Advanced Software Project Management (Fall 2013)
  • Atilim JUnit workshop

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Soleymani Linkin

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com