نام و نام خانوادگی: مهرداد عبدی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/abdi

 


مهرداد عبدی 

استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات

Mehrdad Abdi

Assistant Professor of Agriculture

 Gal2

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 52237040

دوره های گذرانده شده و تخصص

Research Expertise

  • Physiology

لینک گوگل اسکالر

Publications

  • My Google Scholar profile
  • My Research gate profile
  • My University of page

 تحصیلات

Courses

Ph.D. of Agriculture

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

 

 

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com