نام و نام خانوادگی: منوچهر فربودی
گروه آموزشی: خاکشناسی
مرتبه علمی:  
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/Dr_Farboodi

 


نام: منوچهر

نام خانوادگی: فربودی

سن: 53 سال

سمت: استادیار پايه 10

رشته ی تخصصی: کشاورزی

تخصص: علوم خاک

دارای تجربه­ی تحقيق و تدريس در زمینه­ی: تنش های محیطی غیر زنده ( عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، شوری و خشکی) به مدت 25 سال و آمایش بخش کشاورزی

آدرس محل کار: گروه علوم خاک- دانشکده­ی کشاورزی- واحد میانه - دانشگاه آزاد اسلامی

Emails: farboodi@m-iau.ac.ir; farboodi1962@gmail.com; farboodi1961@yahoo.com

 Untitled

  • مدارک ومدارج علمی
    • ديپلم علوم تجربی ( دبيرستان آزادگان- خ- دماوند- تهران)
    • ليسانس مهندسی علوم زراعی با گرايش علوم خاك ( دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران)
    • فوق ليسانس مهندسی علوم کشاورزی - علوم خاك ( دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران)
    • دکتری مهندسی علوم کشاورزی با گرايش علوم خاك ( دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقيقات تهران).
  • سوابق اجرايی:

کارشناس ارشد گروه مطالعات آبياری وزهکشی شرکت مهندسی منابع آب وخاک (دوسال)،

کارشناس ارشد و مسوول آزمايشگاه تحقيقات شيمی خاک تکميلی، گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (يک سال)،

کارشناس ارشد و محقق بخش تحقیقات تغذيه گياهی مرکز تحقيقات خاک وآب کرج (2 سال)،

کارشناس ارشد بخش برنامه­ریزی موسسه برنامه­ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی (1 سال و 3ماه)،

هیات علمی گروه علوم خاک - دانشکده­ی کشاورزی- واحد میانه - دانشگاه آزاد اسلامی (12 سال)،

سرپرست معاونت آموزشی- واحد میانه - دانشگاه آزاد اسلامی (یک­سال)

سوابق آموزشی:

تدريس دروس: ارزیابی خا­کها، خاک شناسی عمومی و خصوصی، تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک، رابطه­ی آب و خاک و گياه، شيمی خاک، ارزیابی و استعداد اراضی، آلودگی آب وخاک و اصول و روش های آبياری برای دوره­ی کاردانی و کارشناسی به مدت 12 سال

تدريس دروس: روش تحقيق، اثر تنش های محيطی بر رشد گياهان، شيمی خاک پیشرفته، فیزیک خاک پیشرفته و حاصلخیزی خاک پیشرفته برای دوره­ی کارشناسی ارشد به مدت 10 سال،

تدريس دروس: روش تحقيق، تغذیه گیاهی پیشرفته، زبان پیشرفته و زراعت ارگانیک برای دوره­ی دکترا به مدت 2 سال،

دانلود CV

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com