Amozeshyar  Newwebsite Majaziلیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – سیستمهای قدرت

 

 

R نام ونام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استادراهنما استادمشاور داورداخلی داورخارجی
1. محمود روستایی استفاده از الگوریتم های اجتماع ذرات(PSO) و رقابت استعماری(ICA) به منظور عملکرد بهینه ژنراتور آسنکرون دو سو تغذیه(DFIG) در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیامک مسعودی میر محمود حسینی حمید حسن زاده  
2. مرتضی محمدی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از CHP و نوآوری استفاده از واحدهای CHPT در ایران حمید حسن زاده جمشید محمدی علی اصغر رضائیه  
3. بهرنگ انگوتی کنترل مناسب نیروهای مغناطیسی در موتور القای با یاتاقان مغناطیسی سیامک مسعودی بهرام رمضانی حمید حسن زاده فرد  
4. علی بقایی ارزیابی امنیت سیستم های قدرت از لحاظ دینامیکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند سید یوسف موسی زاده حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی  
5. بهنام پاشایی محاسبه ظرفیتهای استاتیکی خطوط انتقال 400 کیلو ولت ایران الناز داودی مصطفی اصغری جمشید محمدی  
6. مجتبی کنگاور نظری استفاده از توربین های بادی بالنی و واحدهای خورشیدی در ریز شبکه به منظور بهبود قابلیت اطمینان حمید حسن زاده بهرام رمضانی میر محمود حسینی  
7. ابوالفضل پناهنده خوجین حل مسئله برنامه ریزی اشتراک واحدهای نیروگاهی با حضور نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای با استفاده از الگوریتم بهبود یافته جفت گیری زنبور عسل احمد عاشوری مصطفی اصغری میر محمود حسینی  
8. حسن پزشکی بهینه سازی منابع انرژی تجدید پذیر با استفاده از الگوریتم جستجوی گروهی در شبکه های توزیع حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی میر محمود حسینی  
9. مرتضی اخباری شبیه سازی مبدل های پنج ساق و پشت به پشت با مدولاسیون بردار فضایی جهت استفاده در سیستم های فتوولتانیک متصل به شبکه و بار محلی حامد بیژنی میر محمود حسینی بهرام رمضانی  
10. محمد محمدی تحلیل پایداری گذرا و تعیین سطح اتصال کوتاه نیروگاه بادی 100 مگاواتی تاکستان(کهک) الناز داودی جمشید محمدی میر محمود حسینی  
11. مجید فرخی کنترل بهینه جریان مغناطیس کنندگی موتور القایی به منظور افزایش بازده از کم باری تا بار کامل با استفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی حامد بیژنی مصطفی اصغری میر محمود حسینی  
12. مهدی کرم زاده حل مساله سود به مدار آوردن واحدهای نیروگاهی چند هدفه با اتفاده از الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه الناز داودی حمید حسن زاده فرد میر محمود حسینی  
13. علی جعفری بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر سیستم های فتوولتائیک به منظور کنترل توان اکتیو و برطرف کردن مشکل کمبود ولتاژ حامد بیژنی میر محمود حسینی علی اصغر رضائیه  
14. قادر خسروی روشی نوین جهت کنترل توان راکتیو بوسیله جبرانسازSVC برای پایداری شبکه حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی علی اصغر رضائیه  
15. منصور بیگدلی بهینه سازی پایدارساز سیستم قدرت چند ماشینه توسط الگوریتم گرگ خاکستری احمد عاشوری عباس نعمتی حمید حسن زاده  
16. احسان محمدی بهبود میزان بازگشت انرژی در سیستم های حمل و نقل ریلی با استفاده از ترمز الکتریکی موتورهای القایی سیامک مسعودی حمید حسن زاده فرد مصطفی اصغری  
17. مهدی خانمحمدی استفاده از کنترل هوشمند فازی در بهبود دهنده یکپارچه کیفیت توان به منظور کاهش محتوای هارمونیکی جریان تزریقی به شبکه حامد بیژنی مصطفی اصغری حمید حسن زاده فرد  
18. رسول علیمحمدی مدلسازی و کنترل زیر ماژول فتوولتائیک برای اتصال به شبکه تک فاز با وجود شرایط تابش متغیر و سایه جزئی علی اصغر رضائیه الناز داودی حمید حسن زاده فرد  
19. فراز احمدی مکان یابی دقیق ماشین القایی میراساز در ساختار توربین- ژنراتور به منظور بهبود نوسانات زیر سنکرون میر محمود حسینی حامد بیژنی حمید حسن زاده فرد  
20. غلامرضا شاه محمدی استفاده از کنترل شیب افقی به منظور بهبود پروفیل ولتاژ در ریزشبکه های ترکیبی با ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا میر محمود حسینی حامد بیژنی حمید حسن زاده فرد  
21. ابراهیم عربلو ارائه روش جریان کنترل شده به منظور کنترل فیلتر قدرت فعال و شاخص های کیفیت توان در سیستم های توزیع سیامک مسعودی بهرام رمضانی علی اصغر رضائیه  
22. قربان سرخوش   جمشید محمدی الناز داودی حمید حسن زاده  
23. مهدی معافی کاهش ریپل گشتاور موتور سوئیچ رلوکتانسی از طریق بهینه سازی مشخصات جریان میر محمود حسینی الناز داودی علی اصغر رضائیه  
24. مهدی عبدالهی          
ارائه چارچوبی احتمالاتی جهت تایین ظرفیت سیستم تحویل توان منابع بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها بهرام رمضانی میر محمود حسینی        
25. محسن بیات کاهش هزینه و حجم سیستم به ساز یکپارچه توان با استفاده از مبدل های با تعداد سوئیچ کاهش یافته میر محمود حسینی حامد بیژنی حمید حسن زاده فرد  
26. مجتبی میری کنترل توان یک مزرعه ی بادی بر اساس روش کنترل شیب افقی با استفاده از یک حلقه امپدانس مجازی علی اصغر رضائیه حمید حسن زاده فرد میر محمود حسینی  
27. مهدی مروتی برنامه ریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن منابع حرارتی و بادی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات آرش رفیعی میر محمود حسینی بهرام رمضانی  
28. حسین جبار پور جایابی و ظرفیت یابی بهینه توربین بادی و فتوولتائیک در سیستم توزیع با مدل بار متغیر با استفاده از الگوریتم سنجاقک حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی میرمحمود حسینی  
29. فرزاد زرین قلمی بهینه سازی چند هدفه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده به همراه بانک خازنی برای افزایش بهره وری سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری مورچه خوار حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی میرمحمود حسینی  
30. هانیه احمد خانی بهره برداری بهینه از خانه های هوشمند با در نظر گرفتن انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم باکتریایی حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی میرمحمود حسینی  
31. کیوان کریم خانی شبیه سازی موتور خطی با استفاده از نظریه تابع سیم پیچ و بهینه سازی نتایج حاصله با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک علی اصغر رضائیه حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی  
32. بهرام بالازاده جبران سازی توان راکتیو در شبکه های توزیع با نصب هم زمان جبران ساز استاتیکی و خازن های موازی جهت کاهش تلفات و بهبود ÷روفیل ولتاژ حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی میرمحمود حسینی  
33. محمد پزشکی کنترل هوشمند برای اینور ترهای چند سطحی در کاربرد های سیستم فتو ولتائیک با هدف دستیابی به رد یابی نقطه حداکثر توان بهرام رمضانی جمشید ممدی حمید حسن زاده  
34. مهدی یزدانی بهره برداری بهینه از نیرو گاه های بادی در حضور واحد های حرارتی با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار در شبکه هوشمند آرش رفیعی محمود حسینی بهرام رمضانی  
35. میثم دهارپور بهبود کیفیت ولتاژ در ریز شبکه ها با استفاده از کنترل هارمونیک منابع تولید پراکنده علی اصغر رضائیه جمشید محمدی محمود حسینی  
36. منطق کاظمی بهبود پروفیل ولتاژ, کاهش تلفات و حداقل سازی تعداد کلید زنی در بازآرایی شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار جمشید محمدی میرمحمود حسینی بهرام رمضانی  
37. رامین مداینی طراحی بهینه سیستم کنترل برای مدیریت آب و توان در پیل های سوختی حمید حسن زاده فرد جمشید محمدی بهرام رمضانی  
38. علی سواد پور استفاده از کابل های فاصله دار در دو فیدر بحرانی شهرستان میانه جهت بهبود قابلیت اطمینان سیستم حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی میرمحمود حسینی  
39. شهرام مداینی بکار گیری کنترلر PID هوشمند جهت کنترل بار- فرکانس در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته بهرام رمضانی حمید حسن زاده فرد علی اصغر رضائیه  
40. حمید محمدی بهینه سازی ندازه باتری در سیستم توزیع شامل خودرهای لکتریکی با قابلیت اتصال به شبکه با استفاده از الگوریتم احتمالاتی بهرام رمضانی جمشید محمدی حمید حسن زاده فرد  
41. سعید بیگدلی نظر قلی مطلوب سازی رفتار کنترل کننده یکپاره سیلان توان در خطوط انتقال موازی بین دو نقطه کار (رفتار غیر خطی ) بااستفاده از مدل خطی شده علی اصغر رضائیه میرمحمود حسینی جمشید محمدی حمید حسن زاده فرد
42. جواد عبداللهی ترکمانی مدیریت توان و بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع نامتعادل در حضور بهساز یکپارچه کیفیت توان حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی جمشید محمدی  
43. علی قلی پور متعادل سازی با استفاده از شارژر خود رو های الکتریکی در سیستم توزیع نامتعادل حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی جمشید محمدی  
44. پیام قربانی مقایسه کارائی انواع ادوات FACTSدر پایداری سیستم های قدرت شامل نیرو گاه بادی حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی جمشید محمدی  
45. محمود دولت آبادی تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن قیمت پلکانی برق با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بهرام رمضانی حمید حسن زاده فرد علی اصغر رضائیه  
46. محمد حسین حنیفه زاده افزایش سرعت انتقال داده در باز آرایی شبکه های توزیع هوشمند با استفاده از سیستم بی سیم بهرام رمضانی حمید حسن زاده فرد علی اصغر رضائیه  
47. صونا آقا جانیان مانیتورینگ سیستم های قدرت با استفاده از دستگاه های اندازه گیری فازوری و پیش بینی پایداری ولتاژ آن بوسیله ی شبکه عصبی حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی علی اصغر رضائیه  
48. محمد رضا احدی بهبود قابلیت اطمینان در فیدر های بحرانی بیست کیلو ولت شهرستان میانه با استفاده از اتوریکلوزر حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی علی اصغر رضائیه  
49. هادی موسوی کنترل بهینه توان و فرکگانس یک ریز شبکه با حضور منابع تولید انرژی متفاوت جمشید محمدی مصطفی اصغری حمید حسن زاده فرد  
50. رضا کریمی تعیین استراتژی بهینه و مدیریت مصرف در خانه های هوشمند شامل واحد های تولید برق به منظور کاهش هزینه برق مصزفی حمید حسن زاده فرد جمشید محمدی بهرام رمضانی  
51. حمید میانجی بهبود قابلیت اطمینان در ریز شبکه ها شامل منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن پارامتر های اقتصادی و زیست محیطی علی اصغر رضائیه حمید حسن زاده فرد جمشید محمدی  
52. سید جلال موسوی پیکربندی بهینه شبکه توزیع هوشمند با نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی TLBO حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی جمشید محمدی  
53. محسن امینی بهبود نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت با طراحی بهینه کنترل کننده فیدبک خروجی SSSC حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی جمشید محمدی  
54. محمد انگوتی اعمال روش کنترل برداری بر روی موتور های القائی خطی با بهینه سازی فرکانس لغزش بهرام رمضانی حمید حسن زاده فرد جمشید محمدی  
55. امین خدابنده بهبود ولتاژ در سیستم های فتوولتائیک متصل به مبدل بوست دو خروجی با استفاده از روش کنترل پیش بین بهرام رمضانی حمید حسن زاده فرد جمشید محمدی  
56. علی رمضانی ارئه روشی غیر متمرکز برای باز آرئی اتوماتیک شبکه پس از خطا در شبکه های توزیع شعاعی فعال جمشید محمدی حمید حسن زاده فرد بهرام رمضانی  
57. حامد قره داغی بهینه سازی مکان و اندازه منابع پراکنده و بانک خازنی با در نظر گرفتن باز ارائی در شبکه توزیع بهرام رمضانی حمید حسن زاده فرد جمشید محمدی  
58. بهزاد سیفی اصل زنجانی بهبود پروفایل ولتاژ شبکه از طریق بهینه سازی مکان و ظرفیت سیستم های پتوولتایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی جمشید محمدی علی اصغر رضائیه    
IMAGE
IMAGE

برگزاری پنجمین وبینار ملی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه

یکشنبه, 09 خرداد 1400
برگزاری پنجمین وبینار ملی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه خبرگزاری آنا: رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد...
IMAGE

پیام تبریک رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به مناسبت روز معلم

یکشنبه, 12 ارديبهشت 1400
پیام تبریک رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به مناسبت روز معلم روابط عمومی واحد میانه: دکتر جبار بشیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد...
IMAGE

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به مناسبت ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن برگزار می کند:

یکشنبه, 05 ارديبهشت 1400
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به مناسبت ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن برگزار می کند: سخنرانی مجازی با...
IMAGE

پیام تبریک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به مناسبت فرارسیدن عید نوروز 1400

شنبه, 30 اسفند 1399
پیام تبریک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به مناسبت فرارسیدن عید نوروز 1400روابط عمومی دانشگاه: دکتر جبار بشیری رئیس دانشگاه آزاد...
IMAGE
IMAGE

زمان امتحانات نیمسال تابستان 993

یکشنبه, 31 مرداد 1400
به اطلاع دانشجویان گرامی و اساتید محترم می رساند: شروع امتحانات نیمسال تابستان 993 از تاریخ 6 شهریور 1400 تا 12 شهریور 1400 می باشد.
IMAGE

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه برگزار می کند: مسابقه فرهنگی- دانشجویی" غدیر- عید آسمانی"

دوشنبه, 04 مرداد 1400
بسمه تعالیباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه برگزار می کند:مسابقه فرهنگی- دانشجویی" غدیر- عید آسمانی" دکتر عباس نعمتی رئیس باشگاه...
IMAGE

همزمان با حلول ماه مبارک رمضان- ماه بهار قرآن، گروه انجمن قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه (باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) در واتس اپ راه اندازی گردید؛

پنج شنبه, 26 فروردين 1400
بسمه تعالیبا سلام و عرض ادب و احترام؛ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، ماه پر خیر و برکت، نزول رحمت، ماه مهمانی و ضیافت...

جستجو در سایت (google)


بالا
saeed_sol@yahoo.com