Menu

دانلود فرم و آیین نامه کارآموزی

وبلاگ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد میانه

فرم بازدید(خام)

اولویتهای تحقیقاتی و پژوهشی وزارتخانه ها، بانکها، سازمانهای مختلف و...

اولویتهای پژوهشی  

اولویتهای پژوهشی بانک ملی ایران

طرح ها و اولويت های پژوهشی دستگاه های اجرائی

                 

اولویتهای پژوهشی بانک رفاه کارگران

طرح ها و اولويت های پژوهشی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی

  اولویتهای پژوهشی بانک کشاورزی

اولویتهای تحقیقاتی و پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

  اولویتها پژوهشی بانک سینا

دانلود بخشنامه اولویتها و محورهای پژوهشی قوه قضائیه

  اولویتهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران وابسته به وزارت نیرو

دانلود بخشنامه اولویتها و محورهای پژوهشی قوه قضائیه در سال 1391

  اولویتهای پژوهشی شرکت مهندسی  آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو

عناوین اولویتهاي پژوهشی سازمان خصوصی سازي در سال 1391

  اولویتهای پژوهشی شرکت توانیر وابسته به وزارت نیرو
اولویتهای پژوهشی دفاتر معاونت برق و انرژی وابسته به وزارت نیرو  

اولویت پزوهش سازمان امور مالیاتی کشور

 اولویت پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار

   اولویت های پژوهشی بانک سپه

 اولویت های پژوهشی شورای عالی آموزش وپرورش

  اولویتهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست

 اولویتهای پژوهشی سازمان تامین اجتماعی

  اولویت های پژوهشی محیط زیست دریایی

 اولویتهای پژوهشی گمرک

   اولویتهای پژوهشی وزارت صنعت و معدن

اولویتهای پژوهشی ستاد مباره با مواد مخدر

شیوه نامه حمایت از پایان نامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر

  نیازهای  تحقیقاتی و عناوین و فراخوان موضوعات پایان نامه های شركت ذوب  آهن  اصفهان 

اولویتهای پژوهشی معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

   اولویتهای پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com