Menu

نحوه صحیح درج نام دانشگاه در مقالات ارائه شده در همایشها و مجلات:

گروه ...، دانشکده ....، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.

Department of ..., Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.


توجه: رشته های کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، اقتصاد اسلامی و دکتری علوم اقتصادی به جدول شماره 2 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت به جدول شماره 3 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های کارشناسی ارشد معماری به جدول شماره 4 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های کارشناسی ارشد برق به جدول شماره 5 مراجعه نمایند.
توجه: رشته های دکتری به استثنای دکتری علوم اقتصادی به جدول شماره 6 مراجعه نمایند.

 


  ◄لیست عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد مصوَب و دفاع شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه►


  

جدول شماره یک

بخشنامه نحوه نمره دادن به مقالات مستخرج از پایان نامه
مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
دانلود بخشنامه مربوط به پایان نامه دانشجویان
دانلود فرم پروپوزال و راهنمای پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد 
فرم تعهد اساتید و دانشجویان و تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد
آيين نامه ارزيابي علمي و پژوهشي مقالات مستخرج از پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلات تكميلي و فرآيند دفاع از پايان نامه ها
فرم درخواست استفاده از امكانات آزمايشگاهي فرم تقاضای استفاده از ساها (دانشجویان و اساتید)
فرم ب کارشناسی ارشد و دکتری
دستور العمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پژوهشنامه کارشناسی ارشد
بخشنامه ای در مورد همکاری اساتیدی که از رساله خود دفاع ننموده اند برای راهنمایی و مشاوره
شرایط همکاری و انتخاب مشاور دوم
فايل مربوط به فرم‌هاي قبل و بعد از دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد کلیه رشته ها
فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه دانشجویی
نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
نحوه پرداخت حق الزحمه داوران، مشاورین و اساتید راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
بخشنامه و تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه دو رو بودن پایان نامه ها

 


جدول شماره 2

فایلهای مربوط به کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی و اقتصاد اسلامی

مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی رشته‌ کارشناسی‌ ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی (4 گرایش)
مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی رشته‌ کارشناسی‌ ارشد مهندسی‌ کشاورزی- مدیریت‌ کشاورزی
مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی رشته‌ کارشناسی‌ارشد اقتصاد اسلامی
مراحل اخذ پايان‌ نامه از پروپوزال تا دفاع
شيوه ارجاع به منابع در پروپوزال و پايان نامه
 شيوه نگارش و تدوين پايان نامه به همراه آيين نگارش فارسي
فرم خام پروپوزال به همراه راهنماي تكميل آن و نحوه جستجو در سايتهاي SIKA و Irandoc
نمونه اسلايد دفاع پروپوزال
نمونه اسلايد دفاع پايان نامه
اطلاعيه زمان برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال دانشجويان كارشناسي ارشد گروه هاي اقتصادكشاورزي، مديريت كشاورزي و علوم اقتصادي
اطلاعیه زمان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی، مدیریت‌ كشاورزی و علوم ا قتصادی 

فایلهای مربوط به دکتری علوم اقتصادی

مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی دکتری علوم اقتصادی
مشخصات کلی، معرفی رشته، برنامه درسی و آئین‌ نامه آموزشی دکتری علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی
مراحل اخذ رساله دکتری از پروپوزال تا دفاع
فرمهای مورد نیاز قبل و بعد از دفاع رساله دکتری
شيوه ارجاع به منابع در پروپوزال و رساله دکتری
شيوه نگارش و تدوين رساله دکتری به همراه آيين نگارش فارسي
فرم خام پروپوزال رساله دکتری به همراه راهنماي تكميل آن و نحوه جستجو در سايتهاي SIKA و Irandoc
نمونه اسلايد دفاع از پروپوزال رساله دکتری
نمونه اسلايد دفاع از رساله دکتری

 

 


 جدول شماره 3

فایلهای مربوط به رشته کارشناسی ارشد گروه حسابداری و  مدیریت

دانلود فرم پروپزال و راهنمای پروپوزال گروه حسابداری و مدیریت

 

جدول شماره 4

فایلهای مربوط به رشته کارشناسی ارشد گروه معماری

دانلود فرم پروپزال و راهنمای پروپوزال گروه معماری
روند اخذ و دفاع پایان نامه رشته معماری

 


 

جدول شماره 5

فایلهای مربوط به رشته کارشناسی ارشد گروه برق

دانلود فرم پروپزال و راهنمای پروپوزال گروه برق 

 


 

 

جدول شماره 6

فایلهای مربوط به رشته های دکتری تخصصی
فرم طرح تحقيق (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی
بالا
saeed_sol@yahoo.com