رزومه و سوابق علمی و اجرایی و پژوهشی Rasoli

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: علی رسولی
نام پدر: عبدالله
سال تولد : 1353
سمت : عضو هیأت علمی رسمی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
شماره تماس : 04232234881
آدرس پست الکترونیکی : alirasouli@yahoo.com
سوابق تحصیلی :
1. مقطع کارشناسی : مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران ، 1376
2. مقطع کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران ، 1379
3. مقطع دکتری :اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، در حال تحصیل
سوابق اجرایی :
1. مدیر گروه رشته های علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، 4 سال
2. معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با حکم ریاست عالیه دانشگاه ، 2 سال
3. معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ، 2 سال
4. رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ، 1.5 سال
5. معاون آموزشی و دانشجویی واحد هیدج به مدت 4 سال
6. معاون اداری و مالی واحد هیدج به مدت 4 سال.
7. رئیس کمیته انضباطی کارکنان
8. رئیس کمیته انضباطی دانشجویان
9. عضو اصلی شورای آموزشی واحد میانه
10. عضو اصلی کمسیون موارد خاص واحد میانه
11. عضو اصلی بسیج اساتید دانشگاه آزاد واحد میانه

سوابق تدریس :
1. تدریس از سال 1379 در دانشگاههای دولتی و آزاد
2. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1382
سوابق پژوهشی :
الف- مقالات:
1. مقاله علمی – پژوهشی : تعیین کارایی فنی تولیدکنندگان انگور و عوامل موثر بر آن در استان قزوین
2. مقاله در همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان جایگاه بخش کشاورزی در توسعه پایدار
3. در اولین همایش خشکبار تحت عنوان بازاریابی خشکبار در استان قزوین مقاله.
4. مقاله علمی- جایگاه بخش کشاورزی در توسعه پایدار- چشم¬انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در مجمع تشخصی مصلت نظام.
5. شناخت مشکلات و موانع سرمایه گذاری در بنگاه¬های زود بازده استان زنجان و ارایه راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی شهرستان ابهر)- همایش ملی بنگاه¬های زود بازده (تولید و اشتغال).
6. بررسی موانع تولید و اشتغال در بخش صنعت استان زنجان- نخستین همایش منطقه¬ای کارآفرینی و نقش آن در توسعه ملی و منطقه¬ای.
ب- طرح¬های تحقیقاتی اجرا شده:
1. بررسی عملکرد بانک کشاورزی در بخش بگاه¬های زود بازده تولیدات باغی در استان زنجان.
2. اجرای طرح تعیین کارایی اقتصاد گندمکاران استان قزوین

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com