معاونت دانشجویی و فرهنگی به لحاظ ماهیتی و کارکردی جزء حساس ترین معاونت های هر دانشگاه می باشد.

Khoda

این حوزه معاونتی از دو اداره تشکیل گردیده است 

1- اداره امور دانشجویی و ورزشی

2- اداره امور فرهنگی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی : حبیب اله خدابنده

رشته تحصیلی مقطع کارشناسی : گیاهپزشکی

محل تحصیل کارشناسی : دانشگاه ارومیه

معدل کارشناسی : 98/16

رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد : حشره شناسی کشاورزی

محل تحصیل کارشناسی ارشد : علوم و تحقیقات تهران

معدل کارشناسی ارشد : 58/18

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :

 بررسی جدول باروری گونه غالب شته های مزارع سورگوم جارویی شهرستان میانه

نشانی پست الکترونیکی: pphkh2000@gmail.com

آدرس و تلفن تماس:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه – گروه گیاهپزشکی تلفن: 04152241007 همراه: 09143231238

مرتبه و پایه علمی: مربی پایه 12

گروه آزمایشی: گیاه پزشکی

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی: 72

تاریخ و محل تولد: 25/8/1344 – میانه

سوابق اجرایی:

–  رییس کارگزینی هیأت علمی

- معاونت سما

- رئیس دفتر ارتباط با صنعت

- مدیر اداری

- مدیر آموزش

- رئیس دانشکده کشاورزی

- معاون دانشجویی

- عضو کمیته انضباطی کارکنان

- عضو کمیته انتظامی هیأت علمی

- عضو کمیته موارد خاص آموزشی

 - عضو کمیته آموزشی

 


فهرست مقالات منتشر شده در نشریات تخصصی (علمی- پژوهشی):

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره

شماره

سال انتشار

1

زیست­شناسی فرم بی­بال شته­ معمولی گندم Schizaphis graminum (Rondani) Hem.: Aphididae)) روی شش رقم سورگوم دانه­ای

تحقیقات حشره­شناسی

(ISI)

3

3

1390

2

Determining land use/land cover changes in arasbaran region, North West of Iran

Science and Technology (ISI)

9

2

2011

3

زیست شناسی و جدول زندگی شته Schizaphis graminum روی سورگوم جارویی در آزمایشگاه

دانش نوین کشاورزی

4

13

1387

4

بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوئیدهای شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دانش نوین کشاورزی

3

9

1386

5

بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دانش نوین کشاورزی

3

6

1386

6

بررسی تاثیر پنج آفت کش روی شته معمولی گندم

دانش نوین کشاورزی

5

17

1388

7

بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دانش نوین کشاورزی

4

11

1387

8

Growth and Sporulation on Various Nutrient Media

همایش بین المللی- اندونزی

-

-

2007

9

Population increase potential of Schizaphis graminum (Rondani) on three different sorghum varieties

همایش بین المللی مالدیو

-

-

2011

10

Comparison of greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) biology on broomcorn, grain sorghum and wheat

همایش بین المللی امارات

-

-

2011

11

Allelopathic Effect of Aqueous Extracts of pigweed, Amaranthus reftroflexus L. Organs on Germination and Growth of Five Barley Cultivars

همایش بین المللی  سنگاپور

-

-

2011

12

Bilology of Greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae) on broom corn. Sorghum cernuum in Miyaneh region

همایش بین المللی  تایلند

-

-

2011

13

ایران در کشاورزی بررسی و ارزیابی مکانیزاسیون

همایش ملی - رامهرمز

-

-

1388

14

تاثیر صفات مورفولوژیک برای انتخاب ارقام پر محصول اسپرس

همایش ملی - رامهرمز

-

-

1388

 

عناوین پروژه های تحقیقاتی به اتمام رسیده:

1- مطالعه پارامترهای جدول زندگی شته معمولی گندم Schizaphis graminum Randoni)) روی ارقام سورگوم متداول در مناطق معتدل ايران

               2- بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

               3 - بررسی اثر اسانس گیاهان معطر برگ بو، اکالیپتوس، اسطوخدوس و رزماري  علیه شته هاي سورگوم جارويي

4- شناسایی دشمنان طبیعی شته های سورگوم جارویی و بررسی تغییرات جمعیت آنها در منطقه میانه

5- بررسی پنج آفت کش روی شته های سورگوم جارویی

               6- جمع آوری و شناسایی بذور گیاهان زراعی محلی و اصلاح شده در منطقه میانه

7- تهیه کلکسیون آموزشی آفات گیاهی

8- بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه سه رقم برنج

9- تحلیلی از رژیم بادهای میانه و بررسی آن در محیط شهری

10- اثر منابع و مقادیر کودهای ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704

11- تهیه اطلس گردشگری شهرستان میانه

12- مطالعه چگونگی تشکیل و تحول خاکها در یک ردیف ارضی، آبی در منطقه میانه

 


دوره های گذرانده شده:

ردیف

نام دوره و کارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

کشور برگزارکننده

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

1

اقدام پژوهی

3

1388

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2

آشنایی با Microsoft Outlook

4

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3

آشنایی با Microsoft Office

4

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4

Windows 98 تکمیلی

5

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

5

آشنایی با نرم افزار Power Point

2

1383

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

6

آشنایی با Internet

2

1382

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7

آشنایی با کامپیوتر و مقدمات Windows 98

5

1381

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

8

آشنایی با نرم افزار Word

7

1381

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

9

آشنایی با نرم افزار Excel

3

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

10

آشنایی با اینترانت

1

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

11

آموزش سیستم مجازی در دانشگاه

2

1388

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

12

کاربرد فن­آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت

2

1388

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

13

آشنایی با واکنشهای زنجیره­ای پلیمری PCR

2

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

14

آشنایی با نرم افزار چلیپا

2

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

15

ارتباط چهره به چهره

2

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

16

آموزش نماز و احکام

4

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

17

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

3

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

18

روشهای برقراری ارتباط تلفنی

1

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

19

ترتیل و تجوید قرآن کریم

4

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

20

آنچه کاربران باید بدانند

1

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

21

روخوانی قرآن کریم

4

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

22

کارگزینی ( مرحله دوم )

3

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

23

الگوهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

3

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

24

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

4

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

25

بهداشت عمومی

3

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

26

پرورش خلاقیت فردی و گروهی

2

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

27

بررسی قانون تخلفات اداری

2

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

28

آشنایی با مهارت های زندگی

2

1385

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

29

استفاده عملیاتی از نرم افزار آموزشی

3

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

30

آموزش فنون اداری

7

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

31

آیین نگارش و مکاتبات اداری

3

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

32

روش های برقراری ارتباط موفق

2

1384

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

33

آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

2

1391

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

34

اصول و مبانی فن­آوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی

1

1389

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

35

آشنایی با نرم افزار Arcview GIS

3

1389

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

36

اصول و مبانی مدیریت

2

1389

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

37

چگونه از یک متن علمی، اطلاعات اسخراج کنیم؟

1

1388

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

38

آشنایی با نرم افزار SAS

2

1388

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

39

آمار مقدماتی

4

1389

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

 

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com