گیو وفائیان P1020667

 

پروفایل شخصی (personal profile):

گیووفاییان فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز دارای 22 سال سابقه شغلی که پس از اتمام دوره لیسانس حقوق قضایی بلافاصله در سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل بعنوان کارشناس مسول امور حقوقی و تملک اراضی مشغول بکار شده و تاکنون مسولیتهایی چون مسول اداره حقوقی امور آب شهرستان میانه و هشترود.عضوحقوقی کمسیون صدور پروانه شهرستان میانه و هشترود.مسول اداره حقوقی طرحهای عمرانی منطقه میانه و هشترود و طرحهای عمرانی و ملی سد آیدوغموش وشهریار وسهند و........مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.مدیر عامل شرکت ورزش گستر.رییس هیات بدنسازی شهرستان میانه.وکیل پایه یک دادگستری.عضو انجمن حقوقدانان ایران.عضو انجمن حقوق عمومی ایران.نماینده کارفرمایان در هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی.مشاور حقوقی پایگاه مقاومت بسیج حضرت صاحب الزمان (عج)...........را بر عهده داشته ام.

تحصیلات و توانایی های علمی (education qualifications):

1-مقطع متوسطه : دیپلم علوم انسانی

2-مقطع کارشناسی :لیسانس حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3-مقطع کارشناسی ارشد:فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4-مدرک معادل کارشناسی ارشد علوم اداری از موسسه آموزش عالی علمی –کاربردی وزارت نیرو

 

سوابق شغلی (skills and work experiences):

1-کارشناس حقوقی امور آب شهرستان میانه

2- کارشناس حقوقی امور آب شهرستان هشترود

3- مسول اداره حقوقی شهرستانهای میانه و هشترود

4- عضو حقوقی کمسیونهای صدور پروانه شهرستانهای میانه و هشترود

5-مسول حقوقی طرحهای عمرانی و ملی شهرستان میانه

6-مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7-رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان میانه

8-مدرس حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و دانشگاه پیام نور میانه

9-مشاور حقوقی پایگاه بسیج حضرت صاحب الزمان (عج)

10-عضو فعال بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

11-مشاور حقوقی فدراسیون ورزشهای رزمی کشور

12- مشاور حقوقی بانک ملت استان

14-دبیر کمیته قضایی و حقوقی اتاق فکر معاونت استانداری و فرمانداری میانه

15- مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور

16- عضو رسمی انجمن حقوق عمومی ایران

17- نماینده کارفرمایان در هیاتهای تشخیص اداره کار

18-عضو شورای ورزش شهرستان میانه

19-عضو مجمع متخصصان ایران

20-مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

21- عضو کمیته انظباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

22- عضو حقوقدان ناظر بر نشریات دانشگاهی

23-عضو کمیته انتظامی دانشگاه  دانشگاه آزاد اسلامی میانه

24- عضو کمیته پیشگیری از جرائم شهرستان میانه

 

اتشارات و مقالات(publications):

نقد و بررسی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی از منظر حقوق عمومی(پایان نامه)

بزهکاری و شرایط اقتصادی(مقاله)

سیر تکامل قانون(مقاله)

نظامهای انتخاباتی(مقاله)

تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی(مقاله)

آزادی اندیشه و بیان در قانون اساسی ایران(مقاله)

آلودگی های اتمی در حقوق ایران( مقاله)

مسولیتهای مدنی و کیفری در حقوق ورزشی( مقاله)

تالیف کتاب مبانی حقوق اداری ایران (کتاب)

 

گواهی نامه ها (certifies):

1-دوره علوم اداری 1(موسسه آموزش عالی علمی –کاربردی صنعت آب و برق)

2-دوره علوم اداری 2(موسسه آموزش عالی علمی –کاربردی صنعت آب و برق)

3-دوره علوم اداری3(موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق)

4-آشنایی با قوانین ومقررات حقوق آب (سازمان آب منطقه ای )

5-علوم اداری پایه تخصصی (سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو)

6-کارشناسی بخش 30000 صنعت آب و برق (سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو)

 

پایان نامه تحصیلی (science thesis):

پایان نامه کارشناسی ارشد:نقد و بررسی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت از منظر حقوق عمومی

 

فعالیتهای علمی(scientific activates):


 
-         ارائه خدمات مشورتی در زمینه های حقوقی، کیفری و ثبتی به کلیه واحدهای دانشگاه و دفاع از حقوق، منافع و مصالح دانشگاه در محاکم و مراجع مختلف و ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی، با ملحوظ نمودن اصول و موازین مسئولیت های حقوقی مقرر در آیین نامه اداری، استخدامی و مالی معاملاتی و سایر قوانین و مدیران واحدهای تابعه.
-         اتخاذ و تدابیر تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل
-         اظهار نظر، مشارکت و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادهای دانشگاه
-         طرح و تعقیب دعاوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی
-         دفاع از حقوق دانشگاه در دعاوی مطروحه بر له یا علیه
-         انجام کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه
-         ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه در کلیه موارد حقوقی
-         همکاری با واحدهای ذیربط در تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها و آیین نامه ها
-         کوشش در ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان در سطح دانشگاه
-         طرح و تعقیب دعاوی و انجام هرگونه اقدامات حقوقی، در جهت تأمین منافع و رعایت مصالح دانشگاه
-         مشارکت در تنظیم قراردادهای اجاری و استیجاری در خصوص املاک و مستغلات
-         دفاع از حقوق و منافع دانشگاه در قبال دعاوی و ادعاهای مربوط به املاک و مستغلات
-         پیگیری احکام و دستورات اجرایی مرتبط از طریق مراجعه به مراجع ثبتی، انتظامی، قضایی، نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی
-         اظهار نظر حقوقی در مورد کلیه تعهدات له یا علیه دانشگاه و ارائه طریق حقوقی به مسئولین و دستورالعمل های دانشگاه و سایر مقررات جاری کشور مغایرت و منافات نداشته باشد
-         بررسی و اظهار نظر و اعمال نظر حقوقی در قراردادهای منعقده فیمابین دانشگاه و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی
-         تهیه متن تعهدنامه ها و ضمانت نامه های مختلف مورد نیاز دانشگاه و انجام اقدامات مربوطه تا حصول نتیجه
-         بررسی و انجام اقدامات متناسب حقوقی در خصوص الزام متعهدین دانشگاه به انجام تعهدات دانشگاه
-         مطالعه و جمع آوری قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر نحوه انعقاد و اجرای قراردادها
-         شرکت در جلسات کمیته انتظامی اساتید و انضباطی کارکنان