در دفتر برنامه ریزی آموزشی سرفصلها از سایت http://iausep.com استخراج می شود وچارت رشته های موجود در واحد با سرفصل سازمان یکسان سازی شده و در سیستم ثبت نام آموزشی بر اساس پیش نیاز وهمنیاز پیاده سازی می شود.

بالا
saeed_sol@yahoo.com