لیست دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

دانلود فایل تکمیل تر به تفکیک استان

دانلود فایل pdf تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

لیست دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

 

شماره تلفن،آدرس پستی، پست الکترونیکی و وب سایت دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور

 

نام واحد

استان

آدرس

اطلاعات تماس

نشانی وب سایت

آذرشهر

آذربایجان شرقی

خ امام خمینی (ره)، جنب بیمارستان شهید مدنی. کدپستی: 53119-53719 صندوق پستی: 153-53717

04134237370-3

Fax: 04134237378

ah.mostafazadeh@yahoo.com

kamani_jafar@yahoo.com

iau_azarshahr@yahoo.com

http://www.iauazar.ac.ir

اسکو

آذربایجان شرقی

اسکو - میدان شهید فهمیده - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو - صندوق پستی 1161 - 53518

Pr.iau.osku@gmail.com

aidin2424@yahoo.com

info@iauosku.ac.ir

04133227461-64

04133221100

http://www.iauosku.ac.ir

اهر

آذربایجان شرقی

کیلومتر 2 جاده اهر تبریز کدپستی: 5451116714

 

04144235583

04144239758

04144232176

iau-ahar@yahoo.com

http://www.iau.ahar.ac.ir

ایلخچی

آذربایجان شرقی

ایلخچی خیابان امام - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

کدپستی : 5358114418

04133416064-67

Fax: 04133416063

info@iauil.ac.ir

http://www.iauil.ac.ir

باسمنج

آذربایجان شرقی

تبریز، باسمنج، خیابان امام خمینی (ره)، فلکه شهید چمران

04136347176-80

04136347614-

iaubasmenj@yahoo.com

http://www.bsmiau.ac.ir

بستان آباد

آذربایجان شرقی

انتهای خیابان آزادی، جنب شهرک فرهنگیان. کدپستی: 5491874451

04143330801

04143333666

Fox: 04143333600

04143330802 azadbostan_126@yahoo.com

info@iaubos.ac.ir

http://www.iaubos.ac.ir

بناب

آذربایجان شرقی

بناب، میدان امام علی (ع) کدپستی: 5551785176 صندوق پستی:55518/134

0413774486-7

04137738893-5

Fox: 04137730393

info@bonabiau.ac.ir

Daftar.riasat@bonabiau.ac.ir

http://www.bonabiau.ac.ir

بین المللی جلفا

آذربایجان شرقی

جلفا ، منطقه آزاد ارس ، بلوار رسالت ،خیابان تیمسار فلاحی ، روبروی پادگان ارتش جلفا کدپستی : 33574 – 54417

04142027400-9

Fax: 04142025252

http://www.iauj.ac.ir

تبریز

آذربایجان شرقی

آدرس: (سایت شماره یک) : تبریز- ضلع شرقی اتوبان پاسداران- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز کدپستی: 5157944533

تبریز- دروازه تهران- سه راهی اهر- جاده باسمنج – (دانشکده کشاورزی و دانشکده دامپزشکی) کدپستی :5157944533
تبریز- منظریه- خیابان سلیمان خاطر- جنب مجتمع ورزشی کوثر- (دانشکده علوم پزشکی) کدپستی: 5174743196

04133318681-6

04134792132

04134781496

info@iaut.ac.ir

http://www.iaut.ac.ir

ترکمنچای

آذربایجان شرقی

ترکمانچای، خیابان امام خمینی(ره)

04152422333

04152422332

04152422331

04152422061

Fax:0452422060

torkamanchi_org@yahoo.com

http://www.eduut.m-iau.ac.ir

تسوج

آذربایجان شرقی

تسوج، کیلومتر 2 جاده قدیم سلماس، تسوج کدپستی: 13115-53881

04142575600

04142575252

04142575601

Fax: 04142575253

iau_tasouj@yahoo.com

http://www.iau-tasouj.ac.ir

جلفا

آذربایجان شرقی

جلفا، منطقه آزاد ارس، بلوار رسالت، خیابن تیمسار فلاحی، روبروی پادگان ارتش جلفا کدپستی: 33574-54417

04142026135

04142025588

04142025360

Fax: 04142025252

prazad@iauj.ac.ir

http://www.iauj.ac.ir

خاروانا

آذربایجان شرقی

شهرستان ورزقان، خاروانا، خیابان امام (ره)کدپستی: 5446116366

04144522344

04144522480

04144522395

04144522344

Fax: 04144522345

eofkharvana@marandiau.ac.ir

http://www.Kharvana.marandiau.ac.ir
http://www.217.219.132.91:8085

خامنه

آذربایجان شرقی

خامنه، خیابان شهید محمد خیابانی کدپستی: 45795-53841

0414246411-6

Fax:0414246415

Iaukhameneh.83@gmail.com

khamenehiau@yahoo.com

http://www.khamenehiau.ac.ir/

خداآفرین

آذربایجان شرقی

شهرستان خداآفرین، خیابان ورودی ارس

 

04144662750

04144662699

Fax: 04144662843

http://www.iaukhodafarin.ac.ir

خسروشهر

آذربایجان شرقی

خسروشاه، خیابان امام خمینی شمالی، کوی ولیعصر، جنب مجتمع فرهنگی و هنری خسروشاه کدپستی: 13533-53551

04132441371-4

Fax: 04132441872

info@iaukhosh.ac.ir

http://www.iaukhosh.ac.ir

سراب

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی، سراب، کوی فرهنگیان صندوق پستی: 376-54716

04143239697

04143223232

Fax: 04143239696

info@iausa.ac.ir

http://www.iausa.ac.ir

سردرود

آذربایجان شرقی

تبریز، سر درود، خیابان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان طالقانی

04134215584-85

04134217432-40

Fax: 04134214102

info@sardroud.aiu.ac.ir

webmaster@sardroud-iau.ac.ir

http://www.sardroud-iau.ac.ir

شبستر

آذربایجان شرقی

شبستر، بلوار شهرداری، جنب پارک آزادگان کدپستی: 5381637181

04142425311-4

Fax: 04142424927

info@iaushab.ac.ir

http://www.iaushab.ac.ir

صباشهر

 

آدرس: تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران ساوه، خروجی صباشهر، بلوار دانشگاه

 کدپستی : 3356117449

02165624563-5

Fax: 02165624562

info@sabashahriau.ir

http://www.sabashahriau.ac.ir

صوفیان

آذربایجان شرقی

صوفیان، کیلومتر 3 جاده صوفیان- شبستر کدپستی: 5386156488

04142567560-4

Fax: 04142567556

info@sofianiau.ac.ir

http://www.sofianiau.ac.ir

عجب شیر

آذربایجان شرقی

عجب شیر، اتوبان شهید زنده دل، جنب آپارتمان های اصناف کد پستی: 55437-55418

04137634051-9

Fax: 04137623457

info@ ajabshiriau.ac.ir

http://www.ajabshiriau.ac.ir

کلیبر

آذربایجان شرقی

یک و نیم کیلومتری جاده اهر کدپستی: 5461963555

04144444911-5

04144440162-5

Fax: 04144443759

Kaleybarazad-79@yahoo.com

eoffice@iau-kaleybar.ac.ir

http://www.iau-kaleybar.ac.ir

گوگان

آذربایجان شرقی

گوگان، خیابان سعدی، جنب اداره جهاد کشاورزی کدپستی: 5376157958

04134528442

04134528446

04134526611

Fax: 04134528441

Gowgan.iau83@yahoo.com

http://www.iaugowgan.ac.ir

مراغه

آذربایجان شرقی

مراغه، اتوبان شهید درخشی، صندوق پستی  5519747591

04137454506-9

Fax: 04137454504

dabir.maragheh@yahoo.com

maragheh@gmail.com

http://www.iau-maragheh.ac.ir

مرند

آذربایجان شرقی

مرند، میدان دانشگاه

کد پستی: 5418916571

صندوق پستی: 54165/161

04142292245

04142292236

info@marandiau.ac.ir

http://www.marandiau.ac.ir

ملکان

آذربایجان شرقی

ملکان، بلوار شمس تبریزی،

کد پستی: 5561797517

  صندوق پستی 661

04137842790-6

04137842797

info@malekanIau.ac.ir

malekaniau@gmail.com 

http://www.malekanIau.ac.ir

ممقان

آذربایجان شرقی

ممقان میدان نماز بلوار شهید باهنر کدپستی: 5375113135

04134325701-4

04134325705

iaumamaghan-ac-ir@iaumamaghan.ac.ir

http://www.iaumamaghan.ac.ir

 

مهربان

آذربایجان شرقی

مهربان، خیابان جمهوری، جنب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهربان

04143123584

04143123030

Fax: 04143123755

mehraban_iau@yahoo.com

http://www.iaumehraban.ac.ir

http://www.2.186.121.188/loginb.aspx

میانه

آذربایجان شرقی

میانه، جاده ترانزیت، بلوار شهدای زینبیه، جنب پارک موتوری سابق شهرداری کدپستی: 5315836511

04152237040-44

Fax: 04152227290

info@m-iau.ac.ir

http://www.m-iau.ac.ir

هادیشهر

آذربایجان شرقی

هادیشهر، بلوار بعثت ،‌کوی گلستان

کدپستی: 5431617684

04142048886

04142048888

Fax: 04142048887

info@iauhadishahr.ac.ir

http://www.iauhadishahr.ac.ir

هریس

آذربایجان شرقی

شهرستان هریس، خیابان دانشگاه کدپستی: 5391617173

04143434914-15

Fax: 04143434914

info@herisiau.ac.ir

pr@herisiau.ac.ir

http://www.herisiau.ac.ir

هشترود

آذربایجان شرقی

شهرستان هشترود، خیابان شهید بهشتی جنوبی

کدپستی: 5571964436

04152621528

04152625439

Fax: 04152620368

info@iauhr.ac.ir

http://www.iauhr.ac.ir

ورزقان

آذربایجان شرقی

ورزقان، کیلومتر 2 جاده تبریز، روبروی سه راهی اهر، تبریز - ورزقان

04144554026

04144553691-4

Fax: 04144552060

info@iauv.ac.ir

iau_varzaghan@yahoo.com

http://www.iauv.ac.ir

ارومیه

آذربایجان غربی

ارومیه، بلوار بسیج (کیلومتر دو جاده فرودگاه)، مجتمع آیت الله رفسنجانی صندوق پستی: 969 کدپستی: 63896-57169

04431803000

Fax: 04432722738

info@iaurmia.ac.ir

http://www.iaurmia.ac.ir

بوکان

آذربایجان غربی

شهرستان بوکان، بلوار استاد هژار، خیابان دانشجو کدپستی ، 33986-7356716 صندوق پستی:163

04446285400

Fax: 04446285141

ict@iau-boukan.ac.ir

http://www.iau-boukan.ac.ir

پیرانشهر

آذربایجان غربی

پیرانشهر،خیابان شهید بهشتی ، ابتدای مولوی غربی کدپستی 36163-57816

04444232411

Fax: 04444232412

piranshahr.iau@gmail .com

http://www.piranshahr-iau.ac.ir

تکاب

آذربایجان غربی

آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، خیابان امام (ساختمان فرمانداری سابق)

04445534442

04445536565

04445536464

04445536552

takab@ict.iau.ir /untakab@gmail.com

http://www.unvtakab.ir

چالدران

آذربایجان غربی

خیابان شهید نیکخواه. کدپستی 5871743671

04623626527

chalderaniau@yahoo.com

http://www.2.187.249.208/loginb.aspx

خوی

آذربایجان غربی

خوی، بلوار ولایت فقیه، کیلومتر پنج جاده خوی-سلماس، صندوق پستی 175/58135

کدپستی: 44799-58168

04436430001-5

Fax: 04436431352

Fax: 04436430025

prkhoy@yahoo.com

azadkhoy@iaukhoy.ac.ir

http://www.iaukhoy.ac.ir

سردشت

آذربایجان غربی

بلوار شهدای 7 تیر، ساختمان مرکزی.

کدپستی: 59619331135

Modirasu86@Gmail.com

http://www.sardashtiau.ac.ir

سلماس

آذربایجان غربی

بلوار امام رضا (ع) ، جنب بیمارستان خاتم الانبیاء

صندوق پستی 386/58815

0445225552

04435225599

Fax: 04435223555 

info@iausalmas.ac.ir

http://www.iausalmas.ac.ir

شاهین دژ

آذربایجان غربی

  آذربایجان غربی، شهرستان شاهین دژ، بلوار غدیر خم، خیابان نهم دی، جنب اداره آگاهی

کدپستی: 5981693697

04446321022

04446329092

Fax: 04446321797

info@iaush.ac.ir

http://www.iaushahindezh.ac.ir

قره ضیاالدین

آذربایجان غربی

قره ضیاالدین ، بلوار انقلاب روبروی پاسگاه انتظامی کدپستی 5851853377

04436728886
04436728884
fax: 04436727199
ghareziaeddin@gmail.com

http://www.iaughz.ac.ir

ماکو

آذربایجان غربی

شهرستان ماکو، کیلومتر 2 جاده ماکو بازرگان

کدپستی:5861993548

04431959900-30

Fax: 04434249261

Maku_iau@yahoo.com

http://www.iaumaku.ac.ir

میاندوآب

آذربایجان غربی

جاده تبریز، پشت میدان تره بار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

04445358323-26

Fax: 0442457711

info@iaum.ac.ir

http://www.iaum.ac.ir

نقده

آذربایجان غربی

انتهاب بلوار شهدا، جاده حسنلو،

کدپستی: 84393-57616

صندوق پستی 334

04435628181-2

04435625700

Fax: 04435625551

iauna@iauna.ac.ir

http://www.iauna.ac.ir

اردبیل

اردبیل

میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

04533728020-24

04533728029

Fax: 04533727799

azad119@yahoo.com

info@iauardabil.ac.ir 

http://www.iauardabil.ac.ir

اصلاندوز

اردبیل

شهرستان پارس آباد، اصلاندوز، کمپ سازمان آب

کدپستی: 38557-56981

 

 

انگوت

اردبیل

شهرستان گرمی، شهر انگوت، انتهای خیابان شهید ذاکر

04532652994

Fax: 04532653147

ravabet@iauangut.ac.ir

http://www.iauangut.ac.ir

بیله سوار

اردبیل

شهرستان بیله سوار مغان، میدان مرز داران

کدپستی:5671613116

04532827815-6

Fax: 04532827814

iaubsm@yahoo.com

http://www.iaubsm.ac.ir

پارس آباد مغان

اردبیل

شهرستان پارس آباد مغان، خیابان جهاد کشاورزی، فلکه دانشگاه

04532720031-32

0453271072

Fax: 04532729110

Fax: 04532721366

iaupmoghan@gmail.com

info@iaupmogan.ac.ir

http://www.iaupmogan.ac.ir

خلخال

اردبیل

خیابان حضرت ولی‌عصر(عج)،

صندوق پستی: 185

کدپستی: 5681733476 و 5681731367

04532451120-1

045232454905

info@aukh.ac.ir

unit214@yahoo.com

http://www.aukh.ac.ir

سرعین

اردبیل

شهرستان سرعین، خیابان معلم شرقی، جنب هتل تشریفات

کدپستی36113-56291

صندوق پستی: 151-56291

04532220302

04532220573-4

04532220576

Fax: 04532220301

info@iausarein.ac.ir

http://www.iausarein.acir

گرمی

اردبیل

شهرستان گرمی کیلومتر 3 جاده گرمی – اردبیل

04532639721-2

04532639733

Fax: 04532639720

info@iaugermi.ac.ir

http://www.iaugermi.ac.ir

مشکین شهر

اردبیل

مشکین شهر، خیابان دانشگاه

کدپستی: 5661645936

04532541415

04532520100

Fax: 04532524293

meshkin_azad_un@yahoo.com

http://www.meshkin-iau.ac.ir

نیر

اردبیل

نیر، خیابان امام خمینی (ره)، جنب اداره دارایی

کدپستی: 5641913365

04532284449

Fax: 04532284980

nir1167@yahoo.com

http://www.iaunir.ac.ir

هشتجین

اردبیل

 

04524822073

hashjin@iauardabil.ac.ir

http://www.217.219.154.67/loginb.aspx

آران و بیدگل

اصفهان

استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، میدان امام خمینی، بلوار هفت امامزاده

03154728430

Fax: 03154739966

http://www.iauaranbidgol.ac.ir

اردستان

اصفهان

اردستان، میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه صندوق پستی: 117-83815

کدپستی: 33136-83819

03154242046

Fax: 03154242047

info@iauard.ac.ir

http://www.iauard.ac.ir

اصفهان (خوراسگان)

اصفهان

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه،

صندوق پستی: 158-81595

کدپستی: 39998-81551

03135354001-4

Fax: 03135354060

info@khuisf.ac.ir

http://www.khuisf.ac.ir

بادرود

اصفهان

میدان غدیر، بلوار دانشگاه صندوق پستی 136/87665 کدپستی:8764136545

03154347001-3

Fax: 03154345558

info@badroudiau.ac.ir

http://www.badroudiau.ac.ir

تیران

اصفهان

تیران، ابتدای بلوار آیت اله امامی

03142229401-3

Fax: 03142229150

azad.tiran@gmail.com

http://www.iautiran.ac.ir

جوشقان قالی

اصفهان

شهرستان کاشان، شهر جوشقان قالی، بلوار امام رضا (ع)، بلوار شهید رفعت نیا

03155662080

Fax: 03155662084

 iau_jq1388@yahoo.com

http://www.jau.blogfa.com

خمینی شهر

اصفهان

خمینی شهر ، منظریه ، بلوار دانشجو

صندوق پستی 84175119

کد پستی : 8418148499

03133660011-14

Fax: 03133660088

info@iaukhsh.ac.ir

http://www.iaukhsh.ac.ir

خوانسار

اصفهان

 

031712233774

Fax: 031712233776

azad-khansar@yahoo.com

http://www.khansariau.blogfa.com

دهاقان

اصفهان

استان اصفهان، شهر دهاقان، مجتمع دانشگاهی واحد دهاقان،

کد پستی: 8641687551

03153334052-6

03153332210

Fax: 03153332240

info@dehaghan.ac.ir

http://www.dehaghan.ac.ir

دولت آباد

اصفهان

اصفهان، دولت آباد برخوار، بلوار دانشگاه کدپستی:8341811111

 

03145829090-4

Fax: 03145828667

info@iauda.ac.ir

http://www.iauda.ac.ir

زواره

اصفهان

بلواز جانباز.

صندوق پستی: 111/84415

zavareh-unive@yahoo.com

 

سمیرم

اصفهان

سمیرم، کیلومتر 5جاده یاسوج، بلوار دانشگاه کدپستی: 73575-86619

03153660125-9

Fax: 03153669050

info@iausemirom.ac.ir

http://www.iausemirom.ac.ir

 

شاهین شهر

اصفهان

اصفهان، شاهین شهر، بزرگراه آزادگان بعد از ورودی شاهین‌شهر

03145268500

03145268507

Fax: 03145268502

info@shaiau.ac.ir

http://www.shaiau.ac.ir

شهر مجلسی

اصفهان

اصفهان، شهرجدید علامه مجلسی، کدپستی:8631656451

03152472290-93

Fax: 03152472294

info@iaumajlesi.ac.ir

http://www.iaumajlesi.ac.ir

شهرضا

اصفهان

استان اصفهان، شهرضا، انتهای بلوار پاسداران صندوق پستی 311/86145

 

03153502706-7

03153543001-5

Fax: 03153513213

info@iaush.ac.ir

http://www.iaush.ac.ir

فریدن

اصفهان

اصفهان، فریدن، داران، بلوار دانشگاه

03157228462

03157225332

03157225330

03157228269

Fax: 03157225331

info@iaufr@gmail.com

http://www.iaufr.ac.ir

فلاورجان

اصفهان

آدرس: فلاورجان،بلوار بسیج،بلوار دانشگاه

صندوق پستی:۱۵۵/۸۴۵۱۵

03137420134-5

03137420140

http://www.iaufala.ac.ir

کاشان

اصفهان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان صندوق پستی: 433/87135

کدپستی: 8715998151

03155631436

03155572005

03155540055

03155573003

03155543500

03155572010

Fax: 03155540056

info@iaukashan.ac.ir

http://www.iaukashan.ac.ir

گلپایگان

اصفهان

گلپایگان، جاده گوگدT سعیدآباد، کیلومتر 3 ارگ

صندوق پستی: 115 – 877115

کدپستی: 8163893113

03157387708-11

Fax: 03157387682

Info@giau.ac.ir

http://www.giau.ac.ir

لنجان

اصفهان

اتوبان ذوب آهن، زرین شهر، ابتدای ورودی شهر شده لنجان بلوار دانشجو

03152437001-5

Fax: 03152432522

president@iau.ln.ac.ir

http://www.iauln.ac.ir

مبارکه

اصفهان

استان اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیر کبیر-صندوق پستی : 1737/81465

0312667280-4

Fax: 0312667275

rel_pub_mob@mau.ac.ir

info@iaur4.ir

http://www.iaur4.ir

http://www.w mau.ac.ir

مهردشت (دهق)

اصفهان

اصفهان، دهق، سایت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دهق

کدپستی: 8541938785

03142275440-4

Fax: 0314275442

mail@iaudehagh.ac.ir

http://www.iaudehagh.ac.ir

میمه

اصفهان

اصفهان، میمه، خیابان انقلاب اسلامی، بلوار دانشگاه

03145422828-9

03145426468

Fax: 03145422930

info@iaumeymeg.ac.ir

http://www.iaumeymeg.ac.ir

نائین

اصفهان

نائین، میدان مدرس ، بلوار دکتر حسین فاطمی نایینی

صندوق پستی 136

کدپستی: 8391965931

03146266091-5

Fax: 03146266200

naeinamar@yahoo.com

http://www.naeiniau.ac.ir

نجف آباد

اصفهان

استان اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه کدپستی: 8514143131

03142291111

Fax: 03142291016

info@iaun.ac.ir

http://www.iaun.ac.ir

نطنز

اصفهان

نطنز، میدان دفاع مقدس کدپستی : 8761913117

03154228731-3

03154228735

info@natanziau.ir

http://www.natanziau.ir

هرند

اصفهان

اصفهان، هرند، بلوار دانشگاه کدپستی: 39948-83741

03146404361-3

03146403351-3

Fax: 03132667280-4
info@harandiau.ac.ir

azad_harand@yahoo.com

http://www.harandiau.ac.ir

آبدانان

ایلام

شهرستان آبدانان،انتهای خیابان شهید باقر صدر کدپستی: 76119-69718

08426227701

Fax: 08426227700
info@iauabdanan.ac.ir

abdanan.azad@gmail.com

http://www.iauabdanan.ac.ir

ایلام

ایلام

ایلام انتهای بلوار دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

08412228074

Fax: 08412227531
ilam – iau@yahoo.com

http://www.ilam –iau.ac.ir

ایوان غرب

ایلام

استان ایلام، شهرستان ایوان، کیلومتر جاده 2 ایلام، کدپستی: 6941111359

08423238116-8

Fax: 08423238117

info@iauey.ic.ir

http://www.iaueygh.ac.ir

دره شهر

ایلام

ایلام، دره شهر، انتهای خیابان 24 متری جهاد

08435225601

08435226897

Fax: 08435228712

http://www.Iau-dar.ac.ir

دهلران

ایلام

ایلام، دهلران، ابتدای بلوار فتح المبین کدپستی: 73898-69818

 8902-084272289

Fax: 0534-08427220533

 info@iaudehloran.ac.ir

 

http://www.iaudehloran.ac.ir

مهران

ایلام

استان ایلام، شهرستان مهران، بلوار بسیج، جنب پارک گلها، خیابان شهید اسماعیلی

08428225966

Fax: 08428225967

http://www.iau_mehran.ir

طالقان

البرز

استان البرز، شهرستان طالقان، شهرک بهاران، جاده نویز

02644845001-7

Fax: 02644845004
info@taleghaniau.ac.ir

http://www.taleghaniau.ac.ir

کرج

البرز

کرج، رجائی شهر، انتهای بلوار موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع) صندوق پستی: 313-31485

02634418143-9

Fax: 02634418156

info@kiau.ac.ir

http://www.kiau.ac.ir

نظرآباد

البرز

کیلومتر 85 اتوبان تهران، قزوین، علی آباد، خیابان شهید نواب صفوی

02645359894

02645352959

02645344799

02645346464

02645360021-2

Fax: 02645354259

info@naiau.ac.ir

http://www.naiau@ac.ir

هشتگرد

البرز

استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، شهر هشتگرد، پایین تر از میدان صنعت، بلوار آیت ا... خامنه ای، خیابان شهید صدوقی

02644210164-8

Fax: 02644239111

 info@hiau.ac.ir

http://www.hiau.ac.ir

افغانستان

برون مرزی

کابل، خیابان عمومی، کارته 4، کوچه دوم

93202504700

info@iaukabol.irtel

http://www.iaukabul.ir

آکسفورد (انگلستان)

برون مرزی

Stroud Court, Oxford, Road, Eynsham, Oxford Ox29 4DA,UK

441865884350

Fax: 441865884351

admin@auo.org.uk

admin@azadunioxford.org

http://www.auo.org.uk

امارات متحده عربی

برون مرزی

Block4A, Knowledge village, Dubai,U.A.E

97143664696

Fax: 97143664697

 info@iau.ae

http://www.iau.ae

لبنان

برون مرزی

 

 

 

اهرم

بوشهر

اهرم.خیابان پاسداران-جنب مجتمع مسکونی خیرین

07735229001-4

Fax: 07735229000

info@iauahram.ac.ir

http://www.iauahram.ac.ir

بندر دیّر

بوشهر

صندوق پستی:75541336

07735428088

07735425997

Fax: 07735428089

iaudayyer88@yahoo.com

http://www.Iaudayyer.ac.ir

بندر دیلم

بوشهر

استان بوشهر، بندر دیلم، جاده دیلم به خوزستان کدپستی: 7536113319

07733244016

deylamiau@deylamiau.ac.ir

http://www.deylamiau.ac.ir

بوشهر

بوشهر

بوشهر، عالیشهر، بلوار نیایش، کدپستی:7519619555

07733683719

Fax: 07733683700

yousof.gheisari@yahoo.com

http://www.iaubushehr.ac.ir

جم

بوشهر

استان بوشهر، جم، پشت کمیته امداد، جنب مخابرات کدپستی:7558154649

07737623585

kargar@jamiau.ac.ir

http://www.jamiau.ac.ir

خورموج

بوشهر

استان بوشهر، خورموج، بلوار دانشجو، کیلومتر یک جاده لاور شرقی صندوق پستی: 165-75415

07735340715-21

Fax: 07735340286

http://www.iaukh.ac.ir

دشتستان (برازجان)

بوشهر

برازجان.خیابان دانشگاه.روبروی دادگستری.کدپستی:88711-75618

07734249121-5

info@diau.ac.ir

http://www.diau.ac.ir

دلوار

بوشهر

خیابان شهید رئیسعلی دلواری-مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار کدپستی: 7547134338

07735232598

Fax: 07735232599

http:/iaudelvar.ac.ir

کنگان

بوشهر

کنگان، بلوار امام، خیابان دانشگاه

07737228311-4

Fax: 07737228310

iau_kangan@yahoo.com

http://www.kanganiau.ac.ir

گناوه

بوشهر

گناوه ، چهارراه معلم ، خیابان دانشگاه کد پستی : 13411-75319

07733148399-400

Fax: 07733148450

azaduni93@yahoo.com

http://www.iaugenaveh.ac.ir

اسلامشهر

تهران

اسلامشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، دانشگاه آزاد اسلامی کد پستی 67653-33147

02156358105

02156356177

uni.eslamshahr@yahoo.com

info@iiau.ac.ir

http://www.iiau.ac.ir

بومهن

تهران

استان تهران، بومهن، بلوار امام خمینی (ره)، ایستگاه حاج منصور صندوق پستی: 57/16555 کدپستی: 1656179589

0217623511

02176235656

Fax: 02176235533
iau.boomehen@yahoo.com

 

پردیس

تهران

شهر جدید پردیس ، فاز 6 پردیس، مجتمع ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس کدپستی : 1658174583

02176281010-11

Fax: 02176281669

info@Pardisiau.ac.ir

http://www.pardisiau.ac.ir

پرند

تهران

آزاد راه تهران-ساوه، قبل از عوارضی دوم، شهر جدید پرند

02156733100-9

Fax: 02156733081

ravabetomomi@parand@gmail.com

http://www.piau.ac.ir

تهران

تهران

تهران، اشرفی اصفهانی ، انتهای سیمون بولیوار ، به سمت حصارک کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775

02144845144-5

Fax: 02144869442

http://www.srbiau.ac.ir

تهران پزشکی

تهران

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید خاقانی، خیابان عطاری مقدم، بن بست دانش کدپستی: 1936893813 صندوق پستی: 1495/19395

02122006660-7

02122615254

Fax: 02122004781

http://www.iautmu.ac.ir

تهران جنوب

تهران

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، شماره 223 صندوق پستی 4435/11365

02188830826-30

Fax: 02188830831

webmaster@azad.ac.ir

http://www.azad.ac.ir

تهران شرق

تهران

تهران، بزرگراه امام رضا، شهرک قیامدشت، انتهای خیابان شهید باهنر

 9-33594950 - 33580331

Fax: 33584011

info@iauet.ac.ir

http://www.iauet.ac.ir

تهران شمال

تهران

تهران، بزرگراه شهید بابایی(غرب به شرق)، خروجی حکیمیه،خیابان شهید صدوقی، بلوار وفادار، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
صندوق پستی: 19585/936
کد پستی : 1651153311

02177009836-42

Fax: 02177317998

Ravabet-omomi@iau-tnb.ac.ir

http://www. iau-tnb.ac.ir

تهران علوم دارویی

تهران

تهران، خیابان دکتر شریعتی، قلهک، اول خیابان یخچال صندوق پستی: 6466-19395
دانشکده علوم و فناوری های نوین: تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از پل صدر – خیابان موسیوند نبش خیابان کریمی / شماره تماس: 22237147دانشکده شیمی دارویی: تهران – خیابان دکتر شریعتی – قلهک – اول خیابان یخچال

02122640051-5

Fax: 02122602059

02122606133

Fax: 02122237146

 5-22640051

Fax: 22602059

info@iaups.ac.ir

http://www.iaups.ac.ir

تهران غرب

تهران

نشانی: شهرک قدس ( شهرک غرب)، بلوار فرحزادی، بلوار دادمان، خیابان درختی، کوچه ثقفی، پلاک ۱۶، ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

کد پستی:  1468763785

02122350090-92

info@wtiau.ac.ir

http://www.wtiau.ac.ir

تهران مرکزی

تهران

سـاخـتمان اداری شـماره یـک : تهران، خ آزادی- خ اسکندری شمالی- نبش خیابان فرصت شیرازی شماره تماس : 66423023
سـاخـتمان اداری شـماره دو : تهران، خ آزادی- خ اسکندری شمالی- خ فرصت شیرازی- پلاک۱۳۶ صندوق پستی ۷۶۸/ ۱۳۱۸۵ شماره تماس : 66428966
سـاخـتمان اداری شـماره سـه :تهران، خ آزادی- خ اسکندری شمالی- نبش خیابان فرصت شیرازی شماره تماس: 66563657

02166436680-4
Fax: 02166567833

Info@iauctb.ac.ir

http://www.iauctb.ac.ir

دماوند

تهران

دماوند، بلوار شهید بهشتی، میدان معلم کدپستی: 78911-39718 صندوق پستی: 39715194

02176301225-39

Fax: 02176327000

http://www.damavandiau.ac.ir

دندانپزشکی تهران

تهران

ساختمان گلستان: تهران، خیابان پاسداران، کوچه نیستان دهم، پلاک 2، کد پستی: 1946853314ساختمان نیستان: تهران، خیابان پاسداران، کوچه گلستان پنجم، پلاک 177، کد پستی: 1668649911

02122557836

02122542236

02122564570

Fax: 02122580742

ravabet@dantaliau.ac.ir

http://www.dentaliau.ac.ir

 

رباط کریم

تهران

رباط کریم، میدان شهید آبشناسان، جنب مسکن مهر، بلواردانشجو کد پستی: 3761616461

02156439001-3

Fax: 02156887904

info@rkiau.ac.ir

http://www.rkiau.ac.ir

رودهن

تهران

رودهن، مجتمع دانشگاهی رودهن، کدپستی:3973188981

صندوق پستی: 189

02176505015-24

02176505891-9

Fax: 02176507665

info@riau.ac.ir

http://www.riau.ac.ir

شهر قدس

تهران

کیلومتر 20جاده قدیم (فتح) انتهای بلوار شهید کلهر

کد پستی: 37541-13115

صندوق پستی:37515374

02146896000

Fax: 02146896001

Mail.qodsiau.ac.ir

riasat@qodsiau.ac.ir

http://www.qodsiau.ac.ir

شهریار

تهران

تهران، شهریار، خیابان ولیعصر کدپستی : 3351639587

02165275204

Fax: 02165275206

info@shriau.ac.ir

http://www.shriau.ac.ir

صفادشت

تهران

تهران- صفادشت - میدان نبی اکرم (ص) - بلوار الغدیر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

کدپستی: 3164348658

02165435516

02165432711

02165438415

Fax: 02165433530

info@safadashtiau.ac.ir

http://www.safaiau.ac.ir

علوم پزشکی تهران

تهران

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید خاقانی، خیابان عطاری مقدم، بن بست دانش کدپستی: 1936893813

صندوق پستی: 1495/19395

02122618513

02122006660-7

Fax: 02122615254

Fax: 02122004781

chancellor@iautmu.ac.ir

http://www.iautmu.ac.ir

علوم‌تحقیقات

تهران

انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵

02144865179-82

02144865154-8

Fax: 02144865166

dabir@srbiau.ac.ir

http://www. srbiau.ac.ir

فیروزکوه

تهران

فیروزکوه، خیابان 45 متری، ابتدای شهرک حضرت ولیعصر (عج)، پلاک 148

کدپستی: 3981838381

02176448051-4

0217644091-3

02176445994

info@iaufb.ac.ir

http://www.iaufb.ac.ir

ملارد

تهران

ملارد، بلوار رسول اکرم، بلوار شهید مرشدی

02165672900-2

Fax: 02165672972

info@iaumalard.ac.ir

http://www.iaumalard.ac.ir

واحد الکترونیکی

تهران

ساختمان شماره یک
تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیراز جنوبی- کوچه سرو- پلاک ۷
کد پستی: ۱۴۳۵۸۸۴۳۸۱
ساختمان شماره دو
تهران- خیابان پاسداران- نیستان نهم- نبش خیابان رام- پلاک ۵

ساختمان شماره سه(ساختمان امتحانات، جلسات دفاع)
تهران- خیابان پاسداران- نیستان نهم- پلاک ۲  کد پستی : ۱۹۴۶۸۵۴۶۱۳

02142863000

ceo@iauec.ac.ir

http://www.iauec.ac.ir

ورامین- پیشوا

تهران

پیشوا، شهرک نقش جهان کدپستی: 74895-33817

02136724674

02136725010-14

Fax: 02136724767

info@iauvaramin.ac.ir

http://www.iauvaramin.ac.ir

یادگارامام خمینی (ره)

 

تهران

تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی (ره) صندوق پستی: 144/18155

02155229200-9

0215229288

02155229373

02155229997

02155229272
ryasatvahed@iausr.ac.ir

http://www.iusr.ac.ir

اردل

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد، بلوار شهدا ، چهارراه نماز

0383444451

Fax: 03834344040

markazeardal@yahoo.com

markazeardal@gmail.com

http://www.Iauardal.ac.ir

بروجن

چهارمحال و بختیاری

بروجن، کیلومتر 2 جاده مبارکه، روبروی شهرک صنعتی، کد پستی: 8871898555

03834223812

Fax: 03834229220

info@iauboroujen.ac.ir

http://www.iauboroujen.ac.ir

شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

رحمتیه، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 166 کدپستی: 8813733395

03833361000-3

Fax: 03833361031

info@iaushk.ac.ir

http://www.iaushk.ac.ir

فارسان

چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری، فارسان، میدان شیرعلی مردان خان بختیاری،کیلومتر 1 جاده کوهرنگ صندوق پستی :198

03833235420-7

Fax:03833235422

iau_farsan@yahoo.com

http://www.iaufarsan.ac.ir

http://www.2.184.159.61/loginb.aspx

لردگان

چهارمحال و بختیاری

میدان کاروان پیاده، روبروی مخابرات

033834444494

038334443440

iaulordegan@yahoo.com

http://www.laulordegan.ac.ir

بیرجند

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای خیابان غفاری کدپستی:9717411111

05632449152-5

Fax: 05632443101

 info@iaubir.ac.ir

http://www.iaubir.ac.ir

طبس

خراسان جنوبی

طبس گلشن ، بلوار شهید مطهری صندوق پستی 331- 9791535867 کد پستی 9791754965

05632836129

Fax: 05632836133

tabas@iau9.ac.ir

http://www.iau-tabas.ac.ir

قاینات

خراسان جنوبی

شهرستان قاینات، خیابان پروفسور الهی

کدپستی: 761437613

0563256210-52

05632562153

qaenat@iauq.ir

http://www.iauq.ir

نهبندان

خراسان جنوبی

نهبندان، بلوار امام خمینی (ره)، روبروی بیمارستان شهید آتشدست، کدپستی: 64553-97517

05633625642-3

05632626080

Fax: 05632625644

nehbandan@iau9.ac.ir

http://www.iauneh.ac.ir

اسفراین

خراسان شمالی

شهرستان اسفراين، ميدان مادر، دانشگاه آزاد اسلامي

کدپستی9661856175

05837266501

05837266502

05837266503

Fax: 05837266501

http:/iauesf.ac.ir

بجنورد

خراسان شمالی

استان خراسان شمالی، بجنورد، امتداد خیابان 17 شهریور جنوبی صندوق پستی:9417694686

05832296982-94

Fax: 05832296977

bojnord@iau9.ac.ir

http://www.bojnourdiau.ac.ir

جاجرم

خراسان شمالی

استان خراسان شمالی، جاجرم، انتهای خیابان شهید رجایی، جنب پمپ بنزین،

کدپستی: 9441614519

05832276066

05832276065

jajarm@iau9.ac.ir

http://www.jajarmiau.ac.ir

شیروان

خراسان شمالی

خراسان شمالی، شیروان، خیابان دانشگاه کدپستی: 85997-94619

05836243900-5

Fax: 05836224117

shirvan@iau9.ac.ir

http://www.iau-shirvan.ac.ir

بجستان

خراصان رضوی

استان خراسان رضوی، شهرستان بجستان، بلوار پاسداران، روبروی هنرستان پیامبر اعظم

05156526954

05156526955

bajestan@iau9.ac.ir

http://www.iaubajestan.ir

بردسکن

خراصان رضوی

خراسان رضوی، کیلومتر اول جاده بردسکن، کاشمر

05155426200

05155426204

info@iaubc.ac.ir

http://www.iaubc.ac..ir

تایباد

خراصان رضوی

استان خراسان رضوی، شهرستان تایباد، کیلومتر 2 جاده مشهد صندوق پستی: 94676-95918

05154533540

05154533541

05154533547

Fax: 05154521002

info@taybad.ac.ir

http://www.taybad.ac.ir

تربت جام

خراصان رضوی

آدرس: استان خراسان رضوی، تربت جام ، کیلومتر 6 جاده تربت جام به فریمان کدپستی: 9576174814

05152510222

Fax: 05152510080

info@iautj.ac.ir

http://www.iautj.ac.ir

تربت حیدریه

خراصان رضوی

استان خراسان رضوی، تربت حیدریه، شهرک ولیعصر صندوق پستی 140

05152294955-60

05152294952

 info@iautorbat.com

info@iautorbat.ac.ir

http://www.iautorbat.ac.ir

جوین

خراصان رضوی

شهرستان جوین، نقاب، بلوار عطاملک جوینی کدپستی:964711345

05145220010

05145223560

jovein@iau9.ac.ir

http://www.Iau-jovein.ac.ir

درگز

خراصان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان درگز، انتهای خ امام خمینی (ره). کدپستی: 86463-94919

05146238028-9

http://www.d-iau.ac.ir

سبزوار

خراصان رضوی

سبزوار، میدان دکتر علی شریعتی، میدان دانشگاه، انتهای خیابان دانشگاه، بلوار سیادتی

05144646810

Fax: 05144647513

pub@iaus.ac.ir

http://www.iaus.ac.ir

سرخس

خراصان رضوی

سرخس، خیابان امام خمینی (ره)، جنب پارک کوثر

05134529004

05134539233

Fax: 05134539440

Sarakhs_iau@yahoo.com

http://www.sarakhs.ac.ir

فردوس

خراصان رضوی

خیابان همافران، ‌دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 565 کد پستی : 9771848664

05632724901

Fax: 05632732548

info@ferdowsiau.ac.ir

http://www.ferdowsiau.ac.ir

فریمان

 

خراصان رضوی

فریمان، کیلومتر 4 جاده سد فریمان

کدپستی: 9391968700

051-34631012-4

Fax: 05134631015

iaufariman@yahoo.com

http://www.fiau.ac.ir

قوچان

خراصان رضوی

قوچان، کیلومتر 4 جاده قوچان - مشهد

کد پستی: 9479176135

0514711144

info@iauq.ac.ir

http://www.iauq.ac.ir

کاشمر

خراصان رضوی

کاشمر، بلوار سید مرتضی، کیلومتر 4 مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی

کدپستی: 9671697718

05155250500-7

Fax: 05155250520

kashmar@iau9.ac.ir

http://www.iaukashmar.ac.ir

گلبهار

خراصان رضوی

کیلومتر 35 جاده مشهد ـ قوچان، شهر جدید گلبهار

05138325560-2

05126323250

golbahar@mshdiau.ac.ir

http://www.golbahar.mshdiau.ac.ir

گناباد

خراصان رضوی

گناباد، میدان بسیج، بلوار دانشگاه

صندوق پستی   9691664791

0515725000

Fax: 0515725005

gonabad@iau9.ac.ir

http://www.iau-gonabad.ac.ir

مشهد

 

خراصان رضوی

مشهد، قاسم آباد، بلوار امامیه ،‌امامیه 59 ،‌ص پ 413/91735

05136220010-4

05136220437

chif@mshdiau.ac.ir

http://www.mshdiau.ac.ir

نیشابور

خراصان رضوی

نیشابور، بلوار پژوهش

 کد پستی:9319797139

05142621901-10

05162615472

Fax: 05142610004

info@iau-neyshabur.ac.ir

http://www.iau-neyshabur.ac.ir

آبادان

خوزستان

ایستگاه 12، فیه، روبروی بیمارستان طالقانی ، میدان پرستار روبروی بیمارستان طالقانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

صندوق پستی: 666

کدپستی: 6317836531

06153360112

06153360119

Fax: 06153360111

uni.abadan61@gmail.com

info@iauabadan.ac.ir

http://www.iauabadan.ac.ir

امیدیه

خوزستان

بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

کدپستی : 6373193719

صندوق پستی : 164

06152623434-5

Fax: 06152631036 

iauomidiyeh@yahoo.com

public.iauo@yahoo.com

http://www.iauo.ac.ir

اندیمشک

 

خوزستان

اندیمشک، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو / صندوق پستی449

06142640821-3

Fax: 06142640792

andimeshk.iau@gmail.com

http://www.iauandimeshk.ac.ir

اهواز

خوزستان

 اهواز- بزرگراه گلستان، فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

کد پستی: ۶۱۳۴۹-۳۷۳۳۳

صندوق پستی: ۱۹۱۵

06133348420-4

Fax: 06133329200
info@iauahvaz.ac.ir

http://www.Iauahvaz.ac.ir

ایذه

خوزستان

ایذه، میدان دانشجو

صندوق پستی: 195/63915 کدپستی: 639167618

061436294040

06143631068

info@izehiau.ac.ir

http://www.izehiau.ac.ir

باغملک

خوزستان

باغملک، کیلومتر 2 جاده ابوالعباس

کدپستی: 6395133535 

06143721643

Fax: 06143721644

Baghmalek.iau@gmail.com

http://www.iaubaghmalek.ac.ir

 

بهبهان

خوزستان

کمربندی شهید کرم نسب، خیابان دانشگاه. کدپستی: 13198-63617

06152870105-8

info@behbahaniau.ac.ir

http://www.behbahaniau.ac.ir

بین المللی خلیج فارس

خوزستان

آدرس: خوزستان، خرمشهر، مینو، خیابان دانشگاه کدپستی: 6437118567

06153373081-4

Fax: 06153373085

info@iaupg.ir

http://www.Iaupg.ir

خرمشهر

خوزستان

کوی معین.

کدپستی: 6417943111 صندوق پستی: 333

06153540108

Fax: 06153540088

info@iaukho.ac.ir

http://www.iaukho.ac.ir

دزفول

خوزستان

دزفول، کوی آزادگان، بلوار دانشگاه صندوق پستی: 313 کدپستی: 6461645169

06142420601-9

Fax: 06142420890

info@iaud.ac.ir

http://www.iaud.ac.ir

رامهرمز

خوزستان

رامهرمز، میدان توحید ،‌کیلومتر 1 جاده کمربندی کدپستی : 6381844541

06143533660-4

ramhormoz@iau6.ir

http://www.iauramhormoz.ac.ir

سوسنگرد

خوزستان

سوسنگرد، خیابان شهید غدیری اصل، روبروی جهاد کشاورزی

06136742329

Fax: 06136742324

info@siau.ac.ir

http://www.siau.ac.ir

شادگان

خوزستان

شادگان، جاده کمربندی ، روبه روی فرمانداری کدپستی :6431837195

 

06153729901-8

06153729190

06153729908

06153729901

info@iaushadegan.ac.ir

http://www.iaushadegan.ac.ir

شوش

خوزستان

شوش دانیال، کوی فرهنگیان، خیابان مهر

06142879231

 

شوشتر

خوزستان

شوشتر، شوشتر نو، بلوار دانشگاه

 کدپستی 6451741117

06136232491-9

Fax: 06136272037

info@iau-shoushtar.ac.ir

http://www.iau-shoushtar.ac.ir

گتوند

خوزستان

گتوند، شهرک ولی عصر، میدان ولی عصر

کدپستی: 64551194

06136326263

06136326263

http://www.Iaugotvand.blagfa.com

ماهشهر

خوزستان

بندرماهشهر، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان دانشگاه
کد پستی: ۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹

06152372653-5
06152338586

mahshahr.iau@gmail.com

pr@mhriau.ac.ir

http://www.mhriau.ac.ir

مسجد سلیمان

خوزستان

مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباس پور،کدپستی 6491796581

06143267102-6

Fax: 06143260093

mis.dabirkhane@yahoo.com

http://www.iaumis.ac.ir

هندیجان

خوزستان

هندیجان، هندیجان شالی، خیابان شهید مطهری، روبروی مسجد امام حسن مجتبی

کدپستی: 63591

06152571070

06152571788

http://www.iauhendijan.ac.ir

ابهر

زنجان

ابهر،کیلومتر4جاده ترانزیت ابهرـ خرمدره کدپستی: 4561934367

02435226080

info@abhariau.ac.ir

http://www.abhariau.ac.ir

خدابنده

زنجان

خدابنده، ابتدای جاده (خدابنده- زنجان)، نرسیده به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی کدپستی: 94135-45817

02434225770

Fax: 02434228060

Khiau.ac.irinfo@khiau.ac.ir

http: khiau.ac.ir

زنجان

زنجان

انتهای خبابان معلم، خیابان شهید منصوری. کدپستی: 58145-45156

Azu.pro.ir@gmail.com

http://www.azu.ac.ir

ماهنشان

زنجان

شهرستان ماهنشان، خیابان شیخ باقر محمدی

02436224145

Fax: 02436224146

azadmahneshan@yahoo.com

http://www.azad-mahneshan.ir

هیدج

زنجان

هیدج، بلوار امام خمینی (ره) کدپستی:4573137574

02435754375-6

Fax: 02435754377

info@hidajiau.ac.ir

http://www.hidajiau.ac.ir

ایوانکی

سمنان

شهر جدید ایوان کی، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

02334521743

http://www.iau-eyvanekey.ac.ir

دامغان

سمنان

دامغان، بلوار چشمه علی

کدپستی: 3671639998

02335225041

02335225045

02335225046
info@damghaniau.ac.ir

http://www.damghaniau.ac.ir

سمنان

سمنان

سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، میدان سوکان، شهرک دانشگاهی

02333654040

Fax: 02333654036

info@semnaniau.ac.ir

http://www.semnaniau.ac.ir

شاهرود

سمنان

شاهرود، بلوار دانشگاه

02332394530        

02332394531

02332394532

maysamyazdanpanahi@yahoo.com

university@iau-shahrood.ac.ir

http://www.iau-shahrood.ac.ir

شهمیرزاد

سمنان

شهمیرزاد، میدان امام، خیابان ساری، کوچه امامزاده یحیی (ع) کدپستی: 3571875361

02333666464

023033666767

Fax: 023333667070

shahmirzad.info@yahoo.com

http://www.shahmirzadiau.ac.ir

گرمسار

 

سمنان

گرمسار ، میدان شهدای سوسنگرد، خیابان دانشجو

کد پستی: 3581631167

02334205009-12

Fax: 02334204700

info@iau-garmsar.ac.ir

http://www.iau-garmsar.ac.ir

 

مهدی شهر

 

سمنان

مهدیشهر، میدان امام رضا (ع)، کوی دانشگاه

 02333620000

info@msh-iau.ac.ir

ict@msh-iau.ac.ir

http://www.msh-iau.ac.ir

ایرانشهر

سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، میدان دانشگاه آزاد اسلامی

05437222729

Fax: 05437224812

http://www.iauiranshahr.ac.ir

چابهار

سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاری و صنعتی تراس بهشت

05435314370

Fax: 05435314308

 info@iauchab.ac.ir

 

http://www.iauchab.ac.ir

خاش

سیستان و بلوچستان

خاش، خیابان امام خمینی شرقی

 کدپستی: 9891754145 صندوق پستی: 98915311

05433723870

Fax: 05433723871

iaukhash@yahoo.com

http://www.iaukhash.ac.ir

زابل

سیستان و بلوچستان

زابل، کیلومتر 4 جاده زابل - بنجار، بعد از پمپ بنزین کدپستی 9861619395

05432662776

05432662788

Fax: 05432662779

uni@Iauzabol.ac.ir

http://www.iauzabol.ac.ir

زاهدان

 

سیستان و بلوچستان

زاهدان، خیابان دانشگاه،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ص پ 978-98135

05433441600

Fax: 05433441099

university@iauzah.ac.ir

http://www.iauzah.ac.ir

زهک

 

سیستان و بلوچستان

زابل، جاده بنجار کدپستی:9861619395

05432615220

05432662786

uni@Lauzabol.ac.ir

http://www.iauzabol.ac.ir

سراوان

 

سیستان و بلوچستان

سراوان، بلوار معلم

0545224448

Fax: 0545230802

info@mail.iausaravan.ac.ir

http://www.iausaravan.ac.ir

نیک شهر

سیستان و بلوچستان

نیک شهر، سه راهی ایرانشهر- چابها ر- نیکشهر

05435225534

05435225646

05435225699

Fax: 05435225647

nikshahr@ict.iau.ir

http://www.nikshahriau.ac.ir

آباده

فارس

آباده، بلوار شهید چمران، خیابان دانشگاه کدپستی: 55838-73919

07144351088

Fax: 07144351077

uniabadeh@gmail.com

http://www.iauabadeh.ac.ir

آباده طشک

فارس

 آباده طشک، خ امام خمینی (ره)، کدپستی: 7493138644

 

http://www.iauabadehth.ac.ir

ارسنجان

فارس

ارسنجان، بلوار دانشگاه کدپستی: 7376153161 صندوق پستی: 168-73761

071433523908-12

07143522483

info@iaua.ac.ir

http://www.iaua.ac.ir

استهبان

فارس

میدان دانشجو،بلوارامام رضا(ع)،کدپستی: 64756-74518 صندوق پستی: 111

07153225004

Fax: 07153222129

info@iauest.ac.ir

http://www.iauest.ac.ir

 

اقلید

فارس

اقلید ، ابتدای ورودی شهر، بلوار پاسداران صندوق پستی: 85939-73818

07144550026

Fax: 07144552181

info@iaueghlid@ac.ir

http://www.iaueghlid.ac.ir

 

اوز

فارس

اوز، لارستان فارس، میدان نون و القلم، کیلومتر یک بلوار امیرراد.

کدپستی: 64541-74331

آدرس سایت: اوز، کیلومتر 2 اوز، گراش، لار، جنب شهرک صنعتی نظرآباد- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز

07152516762

Fax:  07152516761

 markazevaz@yahoo.com

iauevaz@yahoo.com

http://www.iauevaz.ac.ir

htt[p://payamedanesh.com

 

 

بوانات

فارس

 بوانات، بلوار شورا

07523225800-1

Fax: 07523222422

dabavanat@chmail.ir

 

بیضاء فارس

 

فارس

 بیضا، بلوار دانشگاه آزاد اسلامی کدپستی: 7363161102

07136783257-60

Fax: 07136783256

info@biau.ac.ir

http://www.biau.ac.ir

 

جهرم

فارس

جهرم، بلوار آیت الله خامنه ای، جنب فرودگاه جهرم، مجتمع دانشگاهی امام مهدی صندوق پستی: 355/74135

07154372000-9

Fax: 07154372010

jia.ac.irinfo@jia.ac.ir

http://www./jia.ac.ir

خرامه

فارس

 

07132722073

07132727989

07132722074

Fax: 07132725549

 

خفر

 

فارس

 خفر

07154504100

Fax: 07154504101

iaukhafr@yahoo.com

http://www.iaukhafr.ac.ir

خنج

فارس

شهر خنج بلوار دانشجو
دانشگاه آزاد اسلامی خنج

کدپستی: 7443168398

071824525020

http://www.iaukhonj.ac.ir

داراب

فارس

داراب-میدان سرداران

 

07153523990-5

Fax: 07153523900

info@iaudarab.ac.ir

http://www.iaudarab.ac.ir

داریون

فارس

شهر داریون خیابان دانشگاه، فلکه سرداران صندوق پستی: 7481783143-196

07114828001

Fax: 07112715274

http://www.iaudariun.ac.ir

زاهدشهر

فارس

فارس، زاهدشهر، بلواردانشجو کدپستی: 55665-74671

07153434701-5

Fax: 07153433900

info@iauzahedshahr.ac.ir

http://www.Iauzahedshahr.ac.ir

زرقان

فارس

 کیلومتر 20 اتوبان شیراز-مرودشت، جنب کارخانه شیرپگاه فارس

07132624052

07132626911-3

Fax: 07132625133

dabir@zariau.ac.ir

http://www.zariau.ac.ir

زرین دشت

فارس

 شهرستان زرین دشت، خیابان امامزاده

07153725450

07153725526-8

07153725015

07153725017

Fax: 07153725016

dasht-zarin@yahoo.com

http://www.iauzarindasht.ac.ir

سپیدان

فارس

 شهرستان سپیدان، خیابان کمربندی کدپستی : 7361783191

07136723975-8

071367220006

info@iausepidan.ac.ir

http://www.iausepidan.ac.ir

سروستان

فارس

سروستان، ضلع شمالی جاده کمربندی

صندوق پستی: 173-73451

07137844481-5

Fax: 07137844478

universitysarvestan@gmail.com

http://www.iausarv.ac.ir

ششده و قره بلاغ

فارس

ششده و قره بلاغ، خیابان امام (ره)،

کدپستی: 7465144164

07153464142

Fax: 07153464142

info@sheshdeh.ac.ir

http://www.iausheshdeh.ac.ir

شیراز

فارس

شیراز، کیلومتر 5 شهر جدید صدرا

07136410041-4

Fax: 07136410059

info@iaushiraz.ac.ir

http://www.iaushiraz.ac.ir

صفاشهر

فارس

 صفاشهر، بلوار وحدت

کدپستی: 66561-73961

07144451936-8

Fax: 07144451939

info@iausafashahr.ac.ir

http://www.iausafashahr.ac.ir

علامرودشت

فارس

شهرستان لامرد، شهر علامرودشت، بلوار صراف، کوچه بهارستان

کدپستی:7444137564

07152782963-4

07152783213

07152782471

alamarvdasht_iau@yahoo.com

http://www.iaualamarvdasht.ac.ir

فراشبند

فارس

 فراشبند، میدان شهرداری، خیابان برق

07138756655

07138758538

Fax: 07138756656

feau85@yahoo.com

info@farashband-iau.ac.ir

http://www.farashband-iau.ac.ir

فسا

فارس

کیلومتر 12 جاده فسا ،‌شیراز ،شهرک دانشگاهی محمدرسول الله (ص)

صندوق پستی 364

07313335225-7

Fax: 07313333411
info@iaufasa.ac.ir

http://www.iaufasa.ac.ir

فیروزآباد

فارس

فیروزآباد فارس ،شهرک دانشگاهی صندوق پستی 117-74715 کدپستی 7471913113

07138729701-3
Fax: 07138724402

Firoozabad@iauf.ac.ir

info@iauf.ac.ir

http://www.iauf.ac.ir


قیروکارزین

 

فارس

آدرس: قیروکارزین – بلوار معلم – جنب فرمانداری قدیم

صندوق پستی: ۷۴۷۶۵/۱۱۸

07154523400

Fax: 07154527250

 iau_ghirokarzin@yahoo.com

http://www.iaughirokarzin.ac.ir

کازرون

فارس

کیلومتر 5 جاده کازرون- بوشهر صندوق پستی 168/73135

کد پستی : 7319846451

07142243930-8

Fax: 07142230508

info@kau.ac.ir

http://www.kauc.ac.ir

کوار فارس

فارس

 کوار، کیلومتر 4 جاده کوار محمودآباد

صندوق پستی: 127-73461

07137828284

07137822228

Kavariau@yahoo.com 

info@kavariau.ac.ir

http://www.kavariau.ac.ir

گراش

فارس

 شهرستان گراش، بلوار شهید سعادت

07152449559

07152450621

Fax: 07152450630

http://www.iaugerash.ac.ir

لارستان

فارس

 لارستان، شهر جدید ابتدای بزرگراه شهید دادمان

کدپستی: 74318 - 95659

07152251002-9

info@iaularestan.ac.ir

http://www.iaularestan.ac.ir

لامرد

فارس

 شهرستان لامرد، میدان دانشجو، مجتمع دانشگاهی

071527221100-1

071527220290-1

Fax: 071527221232

info@iaulamerd.ac.ir

http://www.iaulamerd.ac.ir

مرودشت

فارس

کیلومتر 3 جاده مرودشت ـ تخت جمشید صندوق پستی 465

07143112201

07143311150-9

Fax: 07143311172

admin@miau.ac.ir

http://www.miau.ac.ir

میمند

فارس

 میمند، بلوار امام علی

کدپستی: 45778-74741

07138774848

Fax: 07138774847 iaumf.iriaumeymand@yahoo.com

http://meymandiau.ac.ir

نورآباد ممسنی

فارس

بلوار اسکان، بعد از بیمارستان ولی عصر.

صندوق پستی: 181/73515

azadmamasani@yahoo.com
Pres@mamsaniiau.ac.ir

http://www.mamasaniiau.ac.ir

نی ریز

فارس

 کیلومتر 5 جاده نی ریز، شیراز، شهرک دانشگاهی امام صادق

کدپستی: 77749-74918 صندوق پستی: 311-74915

07183828150-4

Fax: 07153830713

info@iauneyriz.ac.ir

http://www.iauneyriz.ac.ir

آبگرم

قزوین

استان قزوین، آبگرم، بلوار امام (ره)،جنب بخشداری

02834763165

Fax: 02834762655

abgarmiau@gmail.com

 

اسفرورین

قزوین

تاکستان، اسفرورین، بلوار امام (ره)، جنب مصلی

کدپستی:3456145437

0283552215

Fax: 02835522160

azaduni-esfarvarin@yahoo.com

 

آوج

قزوین

استان قزوین، شهر آوج، انتهای بلوار امام خمینی (ره)

02834623655

Fax:02834623660

avajiau@chmail.ir

 

بوئین زهرا

قزوین

بوئین زهرا ، کیلومتر 3 جاده تهران جنب بیمارستان امیرالمومنین کدپستی:3451686799

02834226112-4

02834228670

Fax: 02834225316

info@buiniau.ac.ir

http://www.buiniau.ac.ir

تاکستان

قزوین

تاکستان، کیلومتر 5 جاده همدان

02835270130-7

Fax: 02835270165

rbt_un@yahoo.com

http://www.tiau.ac.ir

 

شال

قزوین

شهر شال ،خیابان شیخ فضل ا... نوری کدپستی :3457195453

02834415192

Fax: 02834415193

info@shaliau.ac.ir

http://www.shaliau.ac.ir

قزوین

قزوین

قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران کدپستی: 15195-34199

02833665278

Fax: 02833665279

info@qiau.ac.ir

http://www.qiau.ac.ir

قم

قم

قم، پردیسان، بلوار دانشگاه

02532804040

02532808080

Fax: 02532804040

info@qom-iau.ac.ir

http://www.qom-iau.ac.ir

بانه

کردستان

بانه، میدان امام، خیابان صلاح الدین ایوبی شمالی

08734267997

Fax: 08734267997

info@iaubaneh.ac.ir

http://www.iaubaneh.ac.ir

بیجار

کردستان

میدان جهاد کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

صندوق پستی: ۳۵۶-۶۶۵۱۵

08738237541

08738210153

Fax: 08738234416

azad_bijar@yahoo.com

https://iaubijar.ac.ir

سقز

کردستان

سقز، انتهای بلوار شهدای هفتم تیر کدپستی: 6681973477

08736244751

08736249027

Fax: 08736244750

info@iausaghez.ac.ir

http://www.iausaghez.ac.ir

سنندج

کردستان

بلوار پاسداران، تقاطع سعدی ، صندوق پستی :168

08733288661-3

Fax: 33247713

info@iausdj.ac.ir

http://www.iausdj.ac.ir

قروه

کردستان

  شهرستان قروه، انتهای بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، میدان جانبازان کدپستی 6661983435

08735232995-6

08735232998

Fax: 08735232997

info@iaughorveh.ac.ir

http://www.iaughorveh.ac.ir

مریوان

کردستان

  مریوان، کیلومتر 2 جاده سنندج- مریوان

08734549195

08734549189 

Fax: 08734549186

iaumarivan@gmail.com

http://www.iaumarivan.ac.ir

انار

کرمان

انار بلوار خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی واحدانار

کدپستی:43615-77419

03434380033-6

Fax: 34381006-034

vahed.anar@gmail.com

vahed_anar@yahoo.com

http://www.anariau.ac.ir

بافت

کرمان

  بافت، انتهای بلوار دانشگاه

03442420024

Fax: 03442420023

http://www.iaubaft.ac.ir

بردسیر

کرمان

شهرستان بردسیر، بلوار دانشجو کدپستی: 7841669631

03433528270-3

Fax: 03433521002

info@bardsiriau.ac.ir

http://www.bardsiriau.ac.ir

بم

کرمان

بم، بلوار حوزه و دانشگاه ، صندوق پستی 184/76615

03442513150-3

Fax: 03442511850

 info@iaubam.ac.ir

http://www.iaubam.ac.ir

بهرمان

کرمان

رفسنجان، بهرمان، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان دانشگاه

03434161702

03434161704

03434161709

Fax: 03434161701

so.akhondi_85@yahoo.com mojtaba.khalesy@yahoo.com

http://www.Iaubahreman.ac.ir

جیرفت

کرمان

جیرفت، خیابان دانشجو

03443263402

Fax: 03443263535

vahed_jiroft@yahoo.com

http://www.iauji.ac.ir

رفسنجان

کرمان

 رفسنجان، بزرگراه ولایت کدپستی: 74468-77177

03434356645-8

Fax: 03434356649

rerafsanjan@gmail.ac.vom

http://www.iaurafsanjan.ac.ir

زرند

کرمان

زرند، میدان دانشگاه، جاده سرباغ

03433450851-9

03433451110

Fax: 03433450855

info@iauzar.ac.ir

http://www.iauzar.ac.ir

زرندیه

کرمان

  شهرستان زرندیه، مامونیه، خیابان امام(ره)، انتهای خیابان دانشگاه

صندوق پستی:3941815697

08645228400

08645229251

08645228071

08645229252

Fax: 08645229250

info@ziau.ac.ir

http://www.ziau.ac.ir

سیرجان

کرمان

  سیرجان، انتهای بلوار هجرت، کدپستی: 7818813955

0344152300

Fax: 03441523001

info@iausirjan.ac.ir

http://www.iausirjan.ac.ir

شهربابک

کرمان

شهربابک، بزرگراه خلیج فارس

03434113200

03434110005

03434110006

03434121203-8

Fax: 03434114040

info@shahrbabakiau.ac.ir

http://www.shahrbabakiau.ac.ir

کرمان

کرمان

کرمان، کیلومتر اول جاده جوپار

03413210043-50

Fax: 03413210051

info@iauk.ac.ir

http://www.iauk.ac.ir

کهنوج

کرمان

کهنوج، کیلومتر اول جاده کهنوج - جیرفت کدپستی : 7881916145

03443203320

03443204420

03443230905

03443230907

03443230908

03443230201

03443230909

03443230204

Fax: 03443203319 - 03443207008

kahnoojvahed@gmail.com

http://www.kahnoojiau.ac.ir

کوهبنان

کرمان

کوهبنان

03424725352-4

03433494522

Fax: 03424725151

iauzkoohbanan@yahoo.com

http://www.iaukoohbanan.ac.ir/

ماهان

کرمان

  ماهان،خیابان امام خمینی (ره)، کوچه 26 کدپستی: 7631733713

03433778030-4

iaumahan@yahoo.com

 

اسلام آباد غرب

کرمانشاه

اسلام آباد غرب، بلوار شهید دکتر فتاحی، سه راه ملاوی، سایت آیت الله نجومی (ره) صندوق پستی: 83146-67617

08345323533

Fax: 08345323545

http://www.iau-ea.ac.ir

روانسر

کرمانشاه

  شهرستان روانسر، روستای سردم

08358392821-3

08346526688

Fax: 08346526677

iaurvs@gmail.com

http://www.iaurvs.ac.ir

سنقر و کلیایی

کرمانشاه

سنقر و کلیایی، انتهای شهرک ولی عصر(عج)

08384233273

Fax: 08384229739

azad-songhor@yahoo.com

http://www.iausonghor.com

صحنه

کرمانشاه

شهرستان صحنه ، میدان امام حسین(ع) کد پستی : 6746154973

08348333021

08348327394

sahneh.university@gmail.com

http://www.sahnehiau.ac.ir

قصر شیرین

کرمانشاه

  قصر شیرین، روبروی فرمانداری

08342426711

Fax: 08342426710

http://www.iau.ghasr.com

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه، میدان فردوسی، انتهای شهرک متخصصین، کدپستی 97551- 67198

08337243181-6

Fax: 08337243196

info@iauksh.ac.ir

http://www.iauksh.ac.ir

کنگاور

کرمانشاه

 شهرستان کنگاور، جنب بزرگراه کرمانشاه همدان،

کدپستی: 6741174111

صندوق پستی: 153

08348132542-7

Fax: 08348132541

info@iaukang.ac.ir

http://www.iaukang.ac.ir

گیلان غرب

کرمانشاه

گیلان غرب، میدان مقاومت، کیلومتر2 جاده سومار

08343228006

08343228385

08343228270

08343227905

Fax: 08343227555

info@iauggh.ac.ir

http://www.iauggh.ac.ir

هرسین

کرمانشاه

  هرسین، انتهای بلوار سپاه، میدان طبیعت، جنب ترمینال نور آباد کدپستی:6731994934

08345122747

08345122074

08345121775

08345125880

08345130904

08345121772

Fax: 08345124595

iauharsin@gmail.com

http://www.iauharsin.ac.ir

دهدشت

کهگیلویه و بویر احمد

دهدشت، انتهای 180 دستگاه کدپستی:07571763111

0743228938

0743221628

Fax: 07432268939

info@iaudehdasht.ac.ir

http://www.iaudehdasht.ac.ir

گچساران

کهگیلویه و بویر احمد

شهرستان گچساران، کوی مدرس مجتمع دانشگاهی کدپستی: 63876-75818

0743232033

0743230317

Fax: 0743232003

info@iaug.ac.ir

http://www.Iaug.ac.ir

یاسوج

کهگیلویه و بویر احمد

کیلومتر 4 جاده اصفهان ، ساختمان مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج صندوق پستی : 93686-75914

07433313212-4

Fax: 07433312200

 info@iauyassooj.ac.ir

http://www.lauyasooj.ac.ir

آزادشهر

گلستان

آزادشهر، خیابان شهید رجائی

صندق پستی: 131

کدپستی: 89985-49617

01735722223-6

Fax: 01735724003

info@iauaz.ac.ir/

pruaz@iauaz.ac.ir

http://www.iauaz.ac.ir

آق قلا

گلستان

آق قلا، بلوار امام خمینی جنوبی، خابان شهید تمنالو

کدپستی:4931857139

01734528565

Fax: 01734529948

agh.university@gmail.com

http://www.aqqalaiau.ac.ir

بندرترکمن

گلستان

بندر ترکمن، خیابان استقلال، استقلال 16

01734423600

Fax: 01734421622

 

بندرگز

گلستان

شهرستان بندرگز، کیلومتر یک اتوبان بندرگز- ساری

کدپستی: 97179-48731

صندوق پستی: 119-48715

01734360404

01734360402

Fax: 01734365070

azad_bdg@yahoo.com

http://www.bandargaziau.ac.ir

علی آباد کتول

گلستان

شهرستان علی آباد کتول، بلوار دانشگاه

کدپستی: 93451-49417

01734224500

01734222300

01734235141

01734225673

ravabet@aliabadiau.ac.ir

http://www.aliabadiau.ac.ir

کردکوی

گلستان

کردکوی

01733232322

info@kordkuyiau.ac.ir

http://www.kordkuy.iau.ac.ir

کلاله

گلستان

شهرستان کلاله، خیابان امام خمینی (ره) شمالی، جنب پارک ساحلی

کدپستی: 4991918856

01735431600

01735443116

01735442125

Fax: 01735431601

azadkalale@yahoo.com

 

گالیکش

گلستان

شهرستان گالیکش، خیابان قندی

01735838505

01735838080

Fax: 01735838504

daneshgahazad_galikesh@yahoo.com

 

گرگان

گلستان

گرگان بلوار شهید کلانتری خیابان دانشجو مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

کدپستی: 39975-49147

صندوق پستی: 717

01732153000

Fax: 01732151913

info@gorganiau.ac.ir

http://www.gorganiau.ac.ir

گمیشان

گلستان

گمیشان

01734628138

azad.gomishan@gmail.com

http://www.gmniau.ac.ir

گنبد کاووس

گلستان

گنبد کاووس، کمربندی شهید صیاد شیرازی، خیابان آتش نشانی، میدان امیرکبیر

01733389102-5

Fax: 01733389101

info@gonbadiau.ac.ir

http://www.gonbadiau.ac.ir

مینودشت

گلستان

مینودشت، خیابان سید جمال الدین، خیابان دانشگاه

01735226690

01735226680

Fax: 01735225440

univ_minoota_313@yahoo.com

http://www.minoodasht.com

آستارا

گیلان

 آستارا، کمربندی آستارا-رشت

کدپستی:83159-43919

صندوق پستی: 1141

01344802220

01344802300

01344802310

info@iau-astara.ac.ir

http://www.iau-astara.ac.ir

 

آستانه اشرفیه

گیلان

آستانه اشرفیه، میدان جمهوری (فلکه کیاشهر)، بلوار گلها

01342125030

Fax: 01342135756

info@asaiau.ir

 

http://www.asaiau.ir

 

بندرانزلی

گیلان

بندرانزلی، طالب آباد

کدپستی 43131

01344401631

01344401635

Fax: 01344400486

Info@bandaranzaliiau.ac.ir

http://www.bandaranzaliiau.ac.ir

بین المللی بندر انزلی

گیلان

بندر انزلی، بلوار آیت ا... پیشوایی، کوچه باب الحوائج ششم

کدپستی: 88518-43169 - صندوق پستی: 1536-43145

01344442081-4

Fax: 01344444990

info@intbaiau.ir

http://www.intbaiau.ac.ir

تالش

گیلان

 تالش، بلوار دانشجو

01344245201-14

Fax: 01344245211

info@iautalesh.ac.ir

http://www.iautalesh.ac.ir

رشت

گیلان

 رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)

کدپستی:54919-41476

صندوق پستی: 3516-41335

01333422152 -3

 01333423308

Fax: 01333447060

info@iaurasht.ac.ir

http://www.iaurasht.ac.ir

رودبار

گیلان

 رودبار، خیابان امام خمینی (ره)، کدپستی:4579-446161 صندوق پستی:1146-44615

 

01334624135

Fax: 0133462077

info@iauroudbar.ac.ir

http://www.iauroudbar.ac.ir

رودسر و املش

گیلان

 رودسر، خیابان شهدا

01342615850-3

Fax: 01342612911

http://www.raiau.ac.ir

سیاهکل

گیلان

سیاهکل، خیابان انصاری، جاده ازبرم، نمک رودبار

01342328203-4

01342329601-2

01342328219

01342329579

01342329569

Fax: 01342328205

iau_siyahkal@yahoo.com

http://www.iausiyahkal.ac.ir

صومعه سرا

گیلان

صومعه سرا ، میدان ولیعصر ، خیابان جانبازان ، جنب CNG

کد پستی : 4361845954

01344334711

01344334470

01344333380

01344326741

01344337981

Fax: 01344336790

 info@sowmesaraiau.ac.ir

http://www.sowmesaraiau.ac.ir

فومن و شفت

گیلان

 شهرستان فومن، چهار راه معلم، خیابان انتظام، کدپستی 35875-43518

01334739052

01334739042

Fax: 01334720935

info@fshiau.ac.ir

http://www.fshiau.ac.ir

لاهیجان

گیلان

 لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، کدپستی: 39515-44169 صندوق پستی: 1616

01342229081-3

Fax: 01342228701

info@liau.ac.ir

http://www.liau.ac.ir

 

لشت نشا و زیباکنار

گیلان

 رشت، لشت نشا، سادات محله، خیابان شهید رجایی

013344041112

Fax: 01334404113

info@lziau.ac.ir

http://www.lziau.ac.ir

 

لنگرود

گیلان

 لنگرود، بلوار کشاورز، میدان جهاد

کدپستی: 4477163851

01342544411-3

Fax: 01342544422

iaul.irinfo@iaul.ac.ir

http://www.iaul.ac.ir

ماسال

گیلان

 ماسال، خیابان ولیعصر (عج)

صندوق پستی: 39183-43816

01344668011

Fax: 01344664058

masalazad@yahoo.com

info@masaliau.ac.ir

http://www.masaliau.ac.ir

ازنا

لرستان

شهرستان ازنا، میدان فرمانداری، بلوار جهاد کشاورزی، نبش خیابان معلم(فاز 1) کدپستی : 31333_68719

06664234770-1

Fax: 06643434772

iauazna@yahoo.com

 

اشترینان

لرستان

اشترینان،میدان شهدا، خ شهید وحید سلیمانی

کدپستی 33135-68971

06642551279

Fax: 06642550106

iaubco@gmail.com

 

بروجرد

لرستان

بروجرد، میدان نواب- خیابان یادگار امام(ره)

06642518000-5

Fax: 06642518013

http://www.iaub.ac.ir

پلدختر

لرستان

پلدختر، خیابان امام خمینی، جد فاصل میدان بسیج و میدان امام حسین (ع)، جنب مرکز فنی و حرفه ای

کدپستی: 77584-68519

06632228601

Fax: 06632228603

iau_ppl89@gmail.com

 

خرم آباد

لرستان

خرم آباد، کیلومتر 5 جاده تهران ، خرم آباد کد پستی: ۶۸۱۷۸۱۶۶۴۵

06616200011-20

Fax: 06616200009

azadkhzoos@yahoo.com

http://www.khoiau.ac.ir

دلفان

لرستان

نورآباد، بلوار بسیج، خیابان شهید احمدی روشن، صندوق پستی: 333

06632740991-3

Fax: 06632740990

Azad_delfan@yahoo.com

 

دورود

لرستان

ضلع جنوبی میدان حضرت ابوالفضل (ع) ، کد پستی 688177355

06654235003-5

Fax: 4232626

dorood@ict.iau.ir

http://www.Iau.doroud.ac.ir

زاغه

لرستان

 

06633223801

ziau@chmail.ir

 

سلسله

لرستان

 

 

 

کوهدشت

لرستان

کوهدشت، بلوار سپاه، روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)

کد پستی: 6841766797

06632639001-2

Fax: 06632639000

Azad_koohdasht2005@yahoo.com

http://www.iaukoohdasht.ir

الیگودرز

لرستان

جاده کمربندی ـ میدان دانشجو صندوق پستی 159

 کدپستی 6861885914

06643334731-3

Fax: 06643334631

info@iau-aligudarz.ac.ir

هau-aligudarz@yahoo.com

http://www.iau-aligudarz.ac.ir

آیت‌ا… آملی

مازندران

آمل، جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی: 678 کدپستی: 3358-461514

 

01143217000-3

Fax: 01143217043

info@iauamol.ac.ir

http://www.iauamol.ir

بابل

مازندران

 بابل، کیلومتر 3 بابل به قائمشهر کد پستی 37381-47471 صندوق پستی 755

01132415000

01132418000

Fax: 01132415161

info@Baboliau.ac.ir

http://www.baboliau.ac.ir

بهشهر

 

مازندران

  بهشهر، کیلومتر 3 جاده نکا- بهشهر

01134538324

Fax: 01134538325

info@iaubs.ac.ir

http://www.iaubs.ac.ir

تنکابن

مازندران

  تنکابن، کیلومتر 3 جاده چالوس صندوق پستی: 4684161167

01154271105-9

Fax: 01154274409

info@toniau.ac.ir

http://www.toniau.ac.ir

جویبار

مازندران

  جویبار به سمت دریا، منطقه ساحلی چپکرود

کدپستی: 86131-47761

01142566191-6

Fax: 01142566190

info@jouybariau.ac.ir

http://www.jouybariau.ac.ir

چالوس

مازندران

  چالوس، خیابان 17 شهریور ، روبه روی مسجد امام حسین(ع) صندوق پستی 397/46615

01152226601-4

Fax: 01152226605

info@iauc.ac.ir

http://www. iauc.ac.ir

رامسر

مازندران

  رامسر، خیابان عباس مفردکدپستی: 66434-46919

01155260531-4

Fax: 55260540-011

info@iauramsar.ac.ir

http://www.Iauramsar.ac.ir

ساری

مازندران

  ساری، کیلومتر 7 جاده دریا صندوق پستی: 194-48164 ، کد پستی: 19318-48161

01133175333-4

01133032891-3

Fax: 01133033751

support@iausari.ac.ir

http://www.iausari.ac.ir

سوادکوه

مازندران

  سوادکوه، پل سفید، دوراهی آزادمهر کدپستی 39959- 47918

01142423902-4

Fax: 01142423015

Info@iausk.ac.ir

http://www.iausk.ac.ir

قائم شهر

مازندران

قائم شهر، کیلومتر 7 جاده نظامی خیابان علامه طبرسی (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر صندوق پستی 163- کدپستی 61964-47651

01142155025-30

Fax: 42155117-011

info@qaemshahriau.ac.ir

http://www.qaemshahriau.ac.ir

محمود آباد

مازندران

  خیابان امام، کوچه شهید بهشتی، کوچه گلستان شرقی

01227732161-4

Fax: 01227746610

Azad-mahmoodabad@yahoo.com

http://www.auom.ac.ir

نکا

مازندران

نکا، کیلومتر 6 جاده نکا- بهشهر ، بعد از پایانه حمل و نقل کد پستی: 86114-84411

01134775442-3

Fax: 01134775444

info@iauneka.ac.ir

http://www.iauneka.ac.ir

نور

مازندران

  نور ، ابتدای جاده نور به چمستان

01144510794

01144511097

01144528767

Fax: 44522151-011

iau_nur@yahoo.com

http://www.iaunour.ac.ir

نوشهر

مازندران

نوشهر، میدان لتینگان(نگین دریا) کد پستی : 41433-46511

01152374500-7

Fax: 01152374514

info@iauns.ac.ir

http://www.iauns.ac.ir

اراک

مرکزی

  اراک، میدان امام خمینی(ره)، بلوار امام خمینی (ره) ، شهرک دانشگاهی امیر کبیر دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق پستی 567-38135

08634132451-9

Fax: 08634130772

info@iau-arak.ac.ir

http://www.iau-arak.ac.ir

آستانه

مرکزی

خیابان امام حسین (ع). صندوق پستی: 115-38715

086384348761
Astaneh.iau85@yahoo.com

 

آشتیان

مرکزی

  بلوار امام خمینی

08637223925

Fax: 08637222627

ashtian@aiau.ac.ir

http://www.aiau.ac.ir

تفرش

مرکزی

  تفرش، میدان معلم به سمت جاده معین آباد صندوق پستی 39517- 36167کد پستی164-39515

08636238501-4

Fax: 08636238500

tafresh@ iautb.ac.ir

http://www.iautb.ac.ir

جاسب

مرکزی

  دلیجان، جاسب، شهرک باران

08644263512

Fax: 13-08644263511

info@iaujasb.ac.ir

http://www.iaujasb.ac.ir

خمین

مرکزی

  خمین، بلوار شهدای دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی کدپستی: 13485-38816 صندوق پستی: 171-38815

08646337801-7

Fax: 08646337820

info@iaukhomein.ac.ir

http://www.iaukhomeein.ac.ir

خنداب

مرکزی

  اراک، خنداب بلوار امام خمینی (ره)

08635624300

Fax: 08635624301

 

دلیجان

مرکزی

  دلیجان،کیلومتر 5 محور سلفچگان

08644242201-5

Fax: 08644242206

info@iau-delijan.ac.ir

http://www.iau-delijan.ac.ir

ساوه

مرکزی

  ساوه، کیلومتر 4 جاده نورعلیبیک کدپستی: 15179- 39197

08642433342-6

Fax: 42433008- 086

info@iau-saveh.ac.ir

http://www.iau-saveh.ac.ir

شازند

مرکزی

  شهرستان شازند، خیابان انقلاب، کیلومتر یک جاده حک

کدپستی: 59411-38616

08638229230

Fax: 08638229232

info@iaushazand.ac.ir

http://www.iaushazand.ac.ir

فراهان

مرکزی

  فراهان، شهر فرمهین، انتهای بلوارادیب کد پستی : 3953149384

08633722116

08633722327

Fax: 08633722450

info@iau-farahan.ac.ir

http://www.iau-farahan.ac.ir

کمیجان

مرکزی

  کمیجان، میدان دانشگاه، بلوار دانشگاه کدپستی: 3851983788

08635454649

Fax: 08635454042

Jaman226@gmail.com

http://www.komijaniau.ac.ir

محلات

مرکزی

  شهرستان محلات، بلوار آیت الله خامنه ای ، خیابان دانشگاه کد پستی : 3781958514

08643257570

Fax: 08643257555

info@iaumahallat.ac.ir

http://www.Iaumahallat.ac.ir

مهاجران

مرکزی

  کیلومتر20 جاده بروجردـ‌شهر جدید مهاجران ، بلوار شهید مفتح کدپستی 3991778131

08638626818

Fax: 08638626814

http:mohaajeran.iau-arak.ac.ir/

نراق

مرکزی

  نراق، خیابان ، امام خمینی (ره) کد پستی :58719/37961

08664463481-4

Fax: 08664463868

http://www.iau-naragh.ac.ir

بستک

هرمزگان

 بستک

07643221505

bastakiau@yahoo.com

http://www.Bastakiau.ac.ir

بشاگرد

هرمزگان

 بشاگرد

07665630199

iaubashagard@yahoo.com

http://www.80.191.153.146/loginb.aspx

بندر جاسک

هرمزگان

هرمزگان - بندر جاسک- کیلومتر 3 جاده جاسک به میناب

07642520701-4

07642520110

07642520372-3

Fax: 07642520703

prjaskiau.ac@gmail.com

http://www.jaskiau.ac.ir

بندر خمیر

هرمزگان

 بندرخمیر، جنوب بلوار امام (ره) ، غرب اداره منابع طبیعی کدپستی : 84113 – 79319 صندوق پستی : 111 – 79315

07633221548

07633221069

07633221769

Fax: 07633221770

universityaskh92@gmail.com

http://www.iaubkh.ir

 

بندرعباس

هرمزگان

 بندرعباس، چهار راه نخل خدا، بلوار دانشگاه، پردیس، صندوق پستی 1311/79158 کدپستی:7915893144

07616665500-4

Fax: 07616665510

info@iauba.ac.ir

http://www.iauba.ac.ir

بندرلنگه

هرمزگان

 بندرلنگه، بلوارمعلم جنب راهنمایی و رانندگی

07644225151-4

Fax: 07644225150

info@iaubl.ac.ir

 

http://www.iaubl.ac.ir

بین المللی قشم

هرمزگان

قشم، شهرک نریمان، خیابان فرمانداری، میدان نریمان صندوق پستی: 16179-79516

07635259151-2

07635259154-5

07635259186

07635259157-8

Fax: 07635259153

info@iau-geshmint.ac.ir

http://www.iau-geshmint.ac.ir

بین المللی کیش

هرمزگان

 کیش، شهرک صدف، خیابان خراسان، نبش چهار راه شریعتی کدپستی:7941989193

07644464230-2

Fax: 07644464233

info@iaukishint.ac.ir

http://www.Iaukish.ir

پارسیان

هرمزگان

 شهرستان پارسیان، بلوار صیادان، کیلومتر پنج جاده دریا

کدپستی: 7977165193

07644625600-4

Fax: 07644625602

sianiau@yahoo.com

http://www.parsianiau.ac.ir

جزیره هرمز

هرمزگان

 جزیره هرمز، خیابان امام خمینی

07635353061-4

Fax: 07635323211

 hormoz84_ict@yahoo.com

http://www.Iauhormoz.ac.ir

جناح

هرمزگان

 شهرستان بستک ،شهر جناح، کیلومتر 2 جاده فرامرزان

07643244746

info.janahiau@gmail.com

 

حاجی آباد

هرمزگان

 حاجی آباد، بلوار دانشگاه

07635425662

Fax: 07635425663

info@iauha.ac.ir

http://www.iauha.ac.ir

خارک

هرمزگان

جزیره خارگ، خیابان شهدا، صندوق پستی 136 کد پستی:7546163188

07733822224

07733822848

Fax: 07733822845

 info@iaukharg.ac.ir

http://www.iaukharg.ac.ir

رودان

هرمزگان

رودان، شهرستان رودان –جنب دبستان آخوندی

07642881545

Fax: 07642891204

 

http://www.roudaniau.ac.ir

 

سیریک

هرمزگان

  شهرستان سیریک، بلوار معلم، کوچه ولایت2

07642374773

Fax: 07642374776

 iausirik@yahoo.com

http://www.iausirik.ac.ir

قشم

هرمزگان

  کیلومتر 18 اتوبان قشم، درگهان کدپستی: 7953163135

07635264575

07635263309

Fax: 07635264565

info@iauqeshm.ac.ir

http://www.iauqeshm.ir

میناب

هرمزگان

  میناب، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده سندرک، کدپستی: 37766-79816

07642230090

07642222216

Fax: 07642222666

Iauminab.ac@gmail.com

http://www.iauminab.ac.ir

هرمز

هرمزگان

جزیره هرمز، جنب بخشداری

07635323061-3

Fax: 07635323062

 Hormoz84-ict@yahoo.com

http://www.iauhormoz.ac.ir

اسدآباد

 

همدان

 خیابان صاحب الزمان (عج) شرقی، روبروی بنیاد شهید

08133136001-2

Fax: 08133136003

iau.asadabad@yahoo.com

http://www.iauas.ac.ir

بهار

همدان

همدان، بهار، انتهای خیابان سیدجمال الدین، بلوار کوزه گران صندوق پستی: 135-65319

08134507299

08134501827

08134509249

Fax: 08134507199

iaubahah@yahoo.com

http://www.iaubah.ac.ir

تویسرکان

همدان

تویسرکان، بلوار حیقوق نبی کد پستی: 85184-65816 صندوق پستی: 163

08134920042

08134923288

08134926635

08134926634

08134920253

Fax: 08134925353

toyiaurv@gmail.com

http://www.tuyiau.ac.ir

 

رزن

همدان

 

08126226828

razan.iau@gmail.com

 

سامن

همدان

شهرستان سامن

08522523750

08522523826

 

کبودرآهنگ

همدان

کبودرآهنگ،خیابان شهید باهنر، کوچه گلستان 13، جنب امامزاده خاتون کدپستی : 45645-65516

08135220077-81

Fax: 08135220079

kaboud_iau@yahoo.com

http://www.iauka.ac.ir

ملایر

همدان

ملایر، ضلع شمالی پارک سیفیه کد پستی 61668-65719

08132228093

08132227878

Fax: 08132228236

info@malayeriau.ac.ir

info@iau-malayer.ac.ir

http://www.malayeriau.ac.ir

http://www.iau-malayer.ac.ir

نهاوند

همدان

نهاوند، کیلومتر 3 جاده بروجرد، کدپستی:33133-651931

08133493970-5

Fax: 08133493971

nahavandazad@gmail.com

http://www.nahavandiau.ac.ir

همدان

همدان

همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی، بلوار پروفسور موسیوند

کدپستی: 15743-65181

08134494000-15

Fax: 05134494025

 iauh@iauh.ac.ir

http://www.iauh.ac.ir

ابرکوه

یزد

ابرکوه، کیلومتر 3 بلوار امام علی (ع)،

صندوق پستی: 313 کدپستی:8931739874

03532838000

Fax: 03532838011

info@abarkouhiau.ac.ir

http://www. abarkouhiau.ac.ir

اردکان

یزد

اردکان، کیلومتر 5 جاده تهران کدپستی:8951656767

03527273845-50

Fax: 03527273648

iau_ardakan@yahoo.com

http://www.iauardakan.ac.ir

اشکذر

یزد

کیلومتر 5 جاده یزد- تهران، بلوار دانشگاه کدپستی: 8941673155

03523625951

Fax: 03523625952

info@iauashkezar.ac.ir

http://www.iauashkezar.ac.ir

بافق

یزد

بافق، میدان دانشجو، بلوار مهندس دهستانی، دانشگاه آزاد اسلامی بافق، کد پستی، 8975141383

03532437330-5

Fax: 03532437070-71

info@bafgh-iau.ac.ir

http://www.bafgh-iau.ac.ir

بهاباد

یزد

شهرستان بهاباد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه شهدای جلیلی

کدپستی: 34787-89761

03532471000-3

Fax: 03532472330

http://www.bahabadiau.ac.ir

تفت

یزد

تفت، خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی89915155

03532628000

Fax: 03532628000

info@iau.ac.ir

http://www.taftiau.ac.ir

خاتم

یزد

خاتم، خیابان شهید بهشتی کدپستی:8988115677

03532571600

03532572270-5

03532570444

Fax: 03532571600

info@iaukhatam.ac.ir

http://www.iaukhatam.ac.ir

مهریز

یزد

مهریز، خیابان مطهری، خیابان یادگار امام، روبروی دانشگاه پیام نور کدپستی: 8981856571

03532529100-4

Fax: 03532528560

info@iaumehriz.ac.ir

http://www.iaumehriz.ac.ir

میبد

یزد

میبد، کیلومتر 3 جاده میبد- یزد کدپستی: 8965151567

03532370163-9

Fax: 03532370969

dabir@maybodiau.ac.ir

http://www.maybodiau.ac.ir

یزد

یزد

یزد، بلوار پرفسور حسابی، میدان عالم ، بلوار شهدای گمنام ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی یزد کدپستی 8916871967

03538211391-9

Fax: 03538215034

info@iauyazd.ac.ir

http://www.iauyazd.ac.ir

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com