لیست اسامی کارشناسان محترم آموزشی

همراه با رشته های مربوطه و شماره تلفن داخلی

 شماره تماس دانشگاه 4-5223704000

 

ردیف

نام  کارشناس

کارشناس رشته ها

محل کار

شماره تلفن داخلی

1

رویا رشیدی

رشته های:

امور دام وطیور – امور دامی – امور زراعی و باغی - تولیدات زراعی و باغی – امور زراعی و باغی – تکنولوژی گیاهپزشکی – تکنولوژی تولیدات دامی – تولیدات گیاهی – گیاهان دارویی – دامپزشکی – کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت مواد غذایی – کارشناسی اقتصاد کشاورزی – گیاهپزشکی – زراعت و اصلاح نباتات – پرورش طیور – علوم آزمایشگاهی – فضای سبز – خاکشناسی –

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – آگروتکنولوژی علفهای هرز – زراعت – علوم باغبانی –

حشره شناسی – اصلاح نباتات – مدیریت کشاورزی – تکنولوژی معماری – مهندسی معماری – 

طراحی و برنامه ریزی شهری – آموزش ریاضی – بافت شناسی – شیمی آلی – شیمی تجزیه – فیزیولوژی ورزشی – اقتصاد اسلامی – آموزش و بهسازی منابع انسانی – کارشناس گروه زیست شناسی

دکترای رشته های:

 زراعت اصلاح نباتات - علوم خاک (چهار گرایش)- باستان شناسی -  کامپیوتر-  اقتصاد اسلامی-

 علوم توسعه اقتصادی - شیمی - مدیریت منابع خاک

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

184

 

2

الهام

 ابش زاده

کاردانی و کارشناسی رشته های:

 آموزش زبان انگلیسی – آموزش علوم تجربی -  طراحی و دوخت – شیمی –

مهندسی شیمی - شیمی تجزیه- پول و بانکداری - علمی کاربردی مربی کودک

کارشناسی و کارشناسی ارشد:

 زبان وادبیات فارسی – برنامه ریزی درسی

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد:

 تربیت بدنی ،  باستان شناسی، آموزش و پرورش ابتدایی

 

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

184

3

رعنا ناصری

کاردانی و کارشناسی رشته های:

 عمران و ساختمان -  نقشه برداری -  معماری -  تکنولوژی شبکه  -

 مهندسی معدن - گرافیک  -  ساخت و تولید -  متالورژی -

تاسیسات (تهویه مطبوع ، ریخته گری ، ذوب فلزات) -

مکانیک خودرو -  جوشکاری -  تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی – صنایع

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

117

4

فرحناز سرابی

کاردانی و کارشناسی:

 مدیریت دولتی، مدیریت بیمه ، امور اداری، امور بانکی،

حسابداری (حسابرسی- دولتی- مالیاتی)

کارشناسی ارشد:

 حسابداری( مهندسی مالی،مهندسی صنایع )

کارشناسی حقوق

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

198

5

پگاه اصلانی

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد : کامپیوتر -  برق

کارشناسی: ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد:  مدیریت

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

128

6

الهام مکاری

کارشناس خدمات آموزشی - کمیسیون موارد خاص

احراز هویت(سند آزمون) و استعلام آن – اسکن عکس - کارت دانشجویی -

سند آزمون و کمیسیون مراکز ترک و ترکمانچای وکاغذکنان وسما -

ثبت دروس تمام رشته ها

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

117


7

منیر علیزاده

پیگیری دانشجویان عدم مراجعه

تاییدیه تحصیلی

امور ثبت نام ورودیهای جدید

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

128

8

اصغر عظیمی

بایگانی آموزش

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

بایگانی آموزش

143

6

امیر احمد عبداللهی

کارشناس شورای آموزشی

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق مدیریت آموزش

118