دانلود فرمها:


فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان

فرم تقاضا نامه وام

فرم تعهد نامه وام

دانلود فرمهای وام بلند مدت


مدارک لازم جهت دریافت وام بلند مدت دولت

1- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن و دانشجو (به همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه ضروری است)
2- پرینت گردش مالی دانشجو (از آقای عابدینی دریافت نمائید)
3- فرم تکمیل شده مشخصات دانش آموختگان
4- کپی حکم کارگزینی ضامن
5- اصل سند تعهد نامه تنظیمی توسط دفتر خانه


مدارك لازم جهت اخذ وام ازدواج دانشجوئی:

1- مبلغ وام 12،000،000 ریال
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ 14،400،000ریال
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی سند ازدواج
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول و دوم دانشجو و همسر
7- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
8- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.

توجه: ضمناً از تمامی مدارك خواسته شده دوباره یك سری كپی جهت تكمیل پرونده دوم وام ارائه گردد.


مدارك لازم جهت اخذ وام اجاره مسكن دانشجوئی:

1- مبلغ وام 3،600،000 ریال برای مجردین و مبلغ 5،000،000 ریال متاهلین 
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ وام بعلاوه 20 درصد (4،320،000و 6،000،000)
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول دانشجو
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
7- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.

توجه: ضمناً از تمامی مدارك خواسته شده دوباره یك سری كپی جهت تكمیل پرونده دوم وام ارائه گردد.


مدارك لازم جهت اخذ وام تأمین شهریه دانشجوئی:

1- مبلغ وام 50 درصد شهریه ترم جاری  
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ وام 70 درصد شهریه ترم جاری
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول دانشجو
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
7- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.


مدارك لازم جهت اخذ وام هزینه تحصیلی دانشجوئی:

1- مبلغ وام 2،400،000 ریال برای مجردین و مبلغ 3،600،000 ریال متاهلین 
2- چك تضمین در وجه دانشگاه بدون تاریخ به مبلغ وام بعلاوه 20 درصد (2،880،000 و 4،320،000)
3- تقاضا نامه درخواست وام با تأیید ریاست محترم واحد
4- پرینت آخرین ترم تحصیلی
5- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول دانشجو
6- فتوكپی شناسنامه و كارت ملی از صفحه اول ضامن
7- گواهی كسر حقوق از اداره مربوطه ضامن یا فیش حقوق و آخرین حكم كارگزینی ضامن در ضمن به مبلغ بالاتر از پنج میلیون ریال فقط گواهی كسر از حقوق ضامن طبق بخشنامه سازمان پذیرفته میشود.

توجه: ضمناً از تمامی مدارك خواسته شده دوباره یك سری كپی جهت تكمیل پرونده دوم وام ارائه گردد.رییس صندوق رفاه دانشجوئی:

 

وظایف و مسئولیتها:

- تحویل چك از دانشجویان از محل تقسط شهریه آنان
- صدور اسناد چكهای اخذ شده از قبیل صدور سند تحویل، صدور سند ارسال به بانك، صدور سند چكهای وصول شده و صدور سند چكهای برگشتی
- ثبت عملیات حسابداری مربوط به تسویه سفته¬ها و چكهای برگشتی دانشجویان
- تهیه ترازنامه و صورت مغایرت بانكی
- بررسی عملیات مالی دانشجویان در زمان تسویه حساب آنان
- اعطای تسهیلات به دانشجویان

حوزه صندوق رفاه دانشجویی:

هدف صندوق: ایجاد تسهیلات و انکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت وبی بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی .

موارد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک عبارتند از:

الف - اعطای وام تحصیلی به دانشجویان.

ب - اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان.

ج - اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج می کنند.

د - اعطای وام اجاره مسکن به دانشجویان.

ه - اعطام وام ضروری در موارد خاص به دانشجویان.

کار مزد کل وامهای پرداختی به میزان 5/2 % می باشد.

منبع در آمد صندوق رفاه از طریق 2% کل شهریه دانشجویان تأمین می شود.

صندوق رفاه واحد میانه در سال 1374 شروع به کار نموده است.

تا کنون مبالغ زیادی به دانشجویان وام اعطاء شده است که به شرج ذیل می باشد:

وام بلند مدت 3000000000 ریال

وام شهریه 4300000000 ریال

وام ازدواج 510000000 ریال

وام اجاره مسکن 320000000 ریال

وام هزینه تحصیلی 280000000 ریال

لازم به توضیح است هیچگونه محدودیتی در پرداخت وام به دانشجویان نیست و در عرض 24 ساعت با تحویل مدارک دانشجو وام پرداخت می شود. صندوق رفاه واحد آماده گزارش مانده وام می باشد.

کلیه جکهای دانشجویان بابت شهریه از طریق صندوق رفاه تحویل و وصول می شود.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره تلفن 04232245630 با آقای سیروس منصوری  رئیس صندوق رفاه دانشجویی تماس حاصل فرمائید.

بالا
saeed_sol@yahoo.com